Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

در سوگ عبدالعزیز بلوچ هنرمند فرهیخته بلوچ


 بلبلی که خیلی زود خاموش شد.اینک داغی دیگر بر دلمان نشست و شاهد جان باختن عزیزی گشتیم از تبار فرهنگ و هنر بلوچستان.
زنده‌نام استاد «عبدالعزیز بلوچ  چهره ماندگار بلوچستان , انسانی بود زنده دل، پاک سیرت، با مناعت طبع و دلبسته فرهنگ و هنر که کارنامه درخشان فعالیت‌های هنری این عزیز، نام این استاد فرهیخته را در تاریخ آفرینندگان فرهنگ و هنر و معرفت این مرز و بوم جاودانه ساخته است.  
زنده‌یاد «عبدالعزیز بلوچ » به جنبه‌های معناگرایانه هنر توجهی درخور داشت و در نهادینه کردن هنر مردمی این مرز و بوم سهم ارزنده‌ای ایفا کرد.
ضایعه درگذشت و فقدان این هنرمند توانا و اندیشمند را به خانواده محترمش و جامعه هنری بلوچستان تسلیت می‌گوییم و از درگاه خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.  
Miniatyr

Balochi Divan in Scandinevia Aziz Baloch


                                                     No comments:

Post a Comment