Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

سازمان عفو بین الملل : ایران تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ

عفو بین‌الملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران است و از مقامات ایران می‌خواهد كه برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر گام‌های فوری‌ بردارند. به خصوص، مقامات باید به دستگیری‌های خودسرانه و شكنجه و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را كه مسئول شكنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتیبی‌ قطعی بدهند كه كسانی‌ كه متهم به ارتكاب جرم هستند تحت محاكمه عادلانه قرار گیرند، و كاربرد مجازات اعدام را قطع كنند.

آنان هم‌چنین باید در مقررات امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری‌ كنند تا اطمینان حاصل شود كه این مقررات امكان نقض حقوق بشر را تسهیل نكند، و به تبعیض علیه بلوچ‌ها در قانون و عمل خاتمه دهند. آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.

سركوب دولتی اقلیت‌های قومی ایران، كه خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی ‌بیشتر خود بوده‌اند، در سال‌های اخیر تشدید شده است. با استقرار نیروهای نظامی خارجی بالقوه متخاصم در كشورهای همسایه ایران در شرق و غرب، مقامات كشور نسبت به جوامع اقلیت، كه بسیاری از آنان همانند آذربایجانی‌ها، كردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها در مناطق مرزی متمركز شده‌اند، حساسیت بیشتری پیدا كرده‌اند. در برخی از این مناطق، گروه¬های مسلحی فعالند كه بعضا مرتك تعدیات حقوق بشری می¬شوند.

به طور خاص، یك گروه مسلح بلوچ به نام جند‌الله كه به جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است، از سال 2005 به چندین حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه مرگبار) علیه مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی، گروگان‌گیری و كشتن گروگان‌ها دست زده است. حملات دیگری علیه افراد غیر نظامی از سوی‌مقامات به جندالله نسبت داده شده، ولی جندالله مسئولیت آن‌ها را تكذیب كرده است. در پاسخ، نیروهای امنیتی ایران به دستگیری افراد مظنون به ستیزه‌گری پرداخته‌اند و با كاربرد شكنجه از آنان «اعتراف» گرفته‌اند، كه برخی از این اعترافات در تلویزیون نشان داده شده است، و به قتل¬های غیر قانونی دست زده‌اند. رویه‌های قضایی جدیدی اتخاذ شده كه حق برخورداری از یك محاكمه عادلانه را بیشتر تضعیف كرده است، و كاربرد مجازات اعدام، با افزایش شدید تعداد اعدام‌های بلوچ‌ها، شدت یافته است.

عفو بین‌الملل حملات گروه‌های مسلح كه عامدا افراد غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند، و هم‌چنین گروگان‌گیری، حملات بی¬ملاحظه و سایر خشونت¬ها را در هر شرایطی محكوم می‌كند. این سازمان خواهان آن است كه عدالت در باره كسانی كه مرتكب این تعدیات می‌شوند از طریق محاکمه¬های عادلانه و بدون كاربرد مجازات اعدام، اجرا شود.

عفو بین‌الملل هم‌چنین از حكومت‌ها می‌خواهد كه تجاوز به حقوق بشر را با تجاوز‌های بیشتر پاسخ ندهند. حكومت‌ها وظیفه دارند كه برای تأمین ایمنی مردم و حفظ آنان از حملات خشونت‌بار اقداماتی را انجام دهند، ولی آنان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشند و روش‌هایی را به کار نگیرند كه حقوق بشر را پایمال كند.

در زمانی كه توجه جهانی در مورد ایران بر برنامه هسته‌ای آن متمركز شده، تحریم‌هایی برقرار شده و امكان دخالت نظامی مطرح است، خطر آن وجود دارد كه مسایل عمده حقوق بشری از دستور كار جهانی‌ به كنار رود. عفو بین‌الملل به عنوان یك سازمان مستقل حقوق بشری معمولا در مورد اعمال تحریم یا اقدام نظامی موضعی اتخاذ نمی‌كند، ولی نگران آن است كه در شرایط تشدید تنش بین‌المللی، مانند آن چه كه اكنون در رابطه با ایران پیش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزایش یابد و هم موقعی كه عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌ها این موارد نقض را مطرح می‌كنند این امر برای پیش‌برد هدف‌هایی كه با حفظ و ترویج حقوق بشر هیچ رابطه‌ای ندارد مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در هر صورت، نقش عفو بین‌الملل آن است كه یك مدافع بی‌طرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و این سازمان به عنوان بخشی از پیكار و تلاش‌های دیگری كه برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسی برای قربانیان آن انجام می‌دهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر می‌كند.

این گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتكابی علیه بلوچ‌ها، یكی از جوامع اقلیت قومی ایران، متمركز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازی ایران در ماه مه 2006 نشر می‌یابد. بسیاری از نگرانی‌ها و موارد فردی تفصیل یافته در این گزارش در نامه مفصل عفو بین‌الملل خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود. پس از آن، عفو بین‌الملل موارد دیگری را در ژوئیه و اوت 2007 با مقامات ایران در میان گذاشته است. تا هنگام نوشتن این گزارش، هیچ پاسخی به هیچ یك از این نامه‌ها نرسیده است. متأسفانه مقامات ایران به ندرت به دخالت‌های عفو بین‌الملل واكنش نشان می‌دهند. از بیش از 28 سال پیش، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی فوریه 1979، تا كنون مقامات به این سازمان اجازه نداده‌اند كه برای ارزیابی دست اول وضع حقوق بشر از ایران دیدن كند.

عفو بین‌الملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران است و از مقامات ایران می‌خواهد كه برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر گام‌های فوری‌ بردارند. به خصوص، مقامات باید به دستگیری‌های خودسرانه و شكنجه و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را كه مسئول شكنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتیبی‌ قطعی بدهند كه كسانی‌ كه متهم به ارتكاب جرم هستند تحت محاكمه عادلانه قرار گیرند، و كاربرد مجازات اعدام را قطع كنند. آنان هم‌چنین باید در مقررات امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری‌ كنند تا اطمینان حاصل شود كه این مقررات امكان نقض حقوق بشر را تسهیل نكند، و به تبعیض علیه بلوچ‌ها در قانون و عمل خاتمه دهند. آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.

عفو بین‌الملل هم‌چنین از جندالله می‌خواهد كه فورا از رفتارهای‌ ضد حقوق بشری، و از جمله حملات بی-ملاحظه، گروگان‌گیری و كشتن گرو‌گان‌ها دست بكشد.

اسامي تعدادي از اعدام و کشته شدگان بلوچ توسط نيروهاي انتظامي رژيم جمهوري اسلامي ايران بعد از سال 2004ميلادي.

A list of Baloch youths who hanged/killed by Iranian Regime in 2004-2010 (In English)

مکان

قتل/ اعدام

نام و نام خانوادگی

تاریخ

بين بلوچستان و کرمان انفجار مين حاجي محمدکريم شه بخش 20100625

بين بلوچستان و کرمان انفجار مين حاجي ابراهيم نوتي زهي 20100625

بين بلوچستان و کرمان انفجار مين حاجي نظر نوتي زهي 20100625

زندان اوین اعدام عبدالمالک ریگی 20100620

زندان زاهدان اعدام اكبر.ح 20100615

زندان قزلحصار کرج اعدام احمد توتازهي 20100608

زندان قزلحصار کرج اعدام امان الله توتازهي 20100608

زندان قزلحصار کرج اعدام عبدالکريم توتازهي 20100608

زندان قزلحصار کرج اعدام احمد شه بخش 20100608

زندان قزلحصار کرج اعدام سنجر توتازهي 20100608

زندان قزلحصار کرج اعدام باقي اميني 20100608

زندان زاهدان اعدام جمشيد مير 20100526

زندان زاهدان اعدام عبدالحميد ريگي 20100524

بلوچستان قتل چهار نفر 20100523

جاسک قتل زمان بلوچی 20100522

نصیرآباد قتل درا شهدوست زهی 2010-05

نيکشهر قتل يک نفر 20100509

زندان کرمان اعدام عبد لنا صر مرادزهی 20100419

زندان کرمان اعدام نظر از طايفه براهوئي 20100418

زندان کرمان اعدام فیض الله از طايفه براهوئي 20100418

زندان اصفهان اعدام قادر 20100412

سراوان قتل سه نفر 20100406

نگور و جکيگور قتل سه نفر 20100406

بلوچستان قتل بركت زامراني 20100318

بلوچستان قتل چندين نفر 20100318

مسير بم ايرانشهر قتل محمد علي بليدئي 20100227

ایرانشهر قتل يک نفر 20100224

زندان زاهدان اعدام دادالله ريگي‌كردي‌تمنداني 20100221

ایرانشهر قتل عيسي دوست كام 20100204

سراوان قتل 2 نفر 20100131

زاهدان اعدام خدایار رحمت زهی شهنوازی 201001-?

زندان خاش اعدام الله نظر ناروئی(شه بخش ) 20100120

ایرانشهر قتل مرادبخش کدخدائی 20100107

تايباد قتل چهار نفر 20100101

زندان زاهدان اعدام موسي.م 20091216

زندان زاهدان اعدام خالقداد.ف 20091216

زندان زاهدان اعدام قادر.ر 20091216

ميرجاوه قتل يک نفر 20091207

خاش قتل سه نفر 20091114

زندان زاهدان اعدام عبدالحميد ريگي 20091103

زندان زاهدان اعدام خيرمحمد ازبك 20091028

بلوچستان قتل 4 نفر 20091022

در نزديکي سراوان قتل يك نفر 20091014

بلوچستان قتل يک نفر 20091003

تايباد اعدام 5 نفر 20090929

بلوچستان قتل 113 نفر 200903-200909

ميرجاوه قتل يک نفر 20090914

تايباد قتل 9 نفر 20090914

ميرجاوه قتل یک نفر 20090901

زندان زاهدان اعدام مسعود گمشادزهی 20090725

زندان زاهدان اعدام ایوب ریگی 20090725

زندان زاهدان اعدام منوچهر شه بخش 20090714

زندان زاهدان اعدام محمدحسن شاهوزهي 20090714

زندان زاهدان اعدام عبدالرزاق رشيدي 20090714

زندان زاهدان اعدام يعقوب گمشادزهي 20090714

زندان زاهدان اعدام عبدالباسط شيهکي 20090714

زندان زاهدان اعدام ادريس نوتي زهي 20090714

زندان زاهدان اعدام عبدالقياس ديدن نارويي 20090714

زندان زاهدان اعدام عبدالصبور رخشان 20090714

زندان زاهدان اعدام اسدالله وفايي 20090714

زندان زاهدان اعدام عبدالخالق مير بلوچ زهي 20090714

زندان زاهدان اعدام طارق آباديان 20090714

زندان زاهدان اعدام يحيي ريگي 20090714

زندان زاهدان اعدام خليل احمد ريگي 20090714

بلوچستان قتل يک نفر 20090707

كرج اعدام جمشيد خالق دادي 20090704

كرج اعدام نجيب اله گرگج 20090704

كرج اعدام خدابخش ريگي 20090704

قم اعدام محمد ـ خ 20090701

زندان زاهدان اعدام اسماعیل قادری 20090620

زندان زاهدان اعدام احمد دست گشاده ناروئی 20090620

خاش قتل حاجی حضور بخش شهنوازی 20090608

زندان زاهدان اعدام عبدالحميد ريگي 20090606

زندان زاهدان اعدام رضا قلندرزهي 20090606

زاهدان قتل عبدالبصیر موسی زهی 20090605

زاهدان - بم قتل 4 نفر 20090605

کرمان اعدام 1-5 نفر 20090603

زاهدان قتل سعید هاشم زهی 20090603

زاهدان قتل 10 نفر 20090531-20090606

زاهدان اعدام حاجي نوتي زهي 20090508

زاهدان اعدام غلام رسول شاهو زهي 20090508

زاهدان اعدام ذبيح الله نارويي 20090508

خاش قتل یک نفر 20090525

ایرانشهر اعدام عبدالغفور . ك 20090522

زابل قتل يک نفر 20090522

زاهدان قتل يك نفر 20090515

حاجی آباد از توابع زاهدان قتل الله نظر شه بخش 20090513

زندان زاهدان اعدام محمدمهدي-خ 20090508

زندان زاهدان اعدام رضاقلي-س 20090508

بلوچستان قتل سه نفر 20090505

تايباد اعدام هشت نفر 20090502


wwww.radiobaloch.org

No comments:

Post a Comment