دریادار مایک مولن رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه به سناتورهای آمریکایی گفت شبکه حقانی مرتبط با القاعده با حمايت از سرویس اطلاعات داخلی پاکستان حمله به سفارت آمريکا در کابل و نيز بمبگذاری در يک کاميون در دهم سپتامبر جاری عليه نیروهای ائتلاف را برنامه ريزی کرده است.
مایک مولن گفت سرویس اطلاعات داخلی پاکستان از شبکه حقانی بعنوان يک «بازوی» خود عليه افغانها و نيروهای ائتلاف استفاده می کند.
دريادار مولن افزود پاکستان با صدور خشونت به افغانستان امنیت داخلی و موضع خود در منطقه را تضعیف کرده است. او همچنین گفت پاکستان بدين ترتيب از اعتبار بین المللی خود کاسته رفاه اقتصادی خود را نيز با تهدید روبرو ساخته است.
لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، که در کنار دریادار مولن سخن می گفت اظهار داشت پاکستان برای جلوگیری از دسترسی شبکه حقانی به پناهگاه های امن باید گام هایی بردارد.
مقامات آمریکایی بر این عقیده اند که ستیزه گران حقانی به سربازان افغان و ائتلاف در افغانستان حمله کرده اند و در نواحی امن در امتداد مرز در منطقه قبیله ای وزیرستان شمالی پناه می گیرند.
پاکستان بارها چنین اتهاماتی را رد کرده است. وزیر اطلاعات پاکستان به بخش اردوی صدای آمریکا گفت پاکستان برای صلح در افغانستان تلاش می کند و مقصود از متهم ساختن پاکستان به کمک به ستیزه گران، که او آنرا «تبلیغات» نامید، ايجاد خرابکاری و اختلال در کوشش های اسلام آباد است.