Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

در این فیلم کوتاه خواهیم دید که رژیم آخوندی با نیروهای زابلی که در نقش مخبرین بلوچ در مرزهای بلوچستان چگونه نقششون را بازی میکنند این زابلی در این فیلم کوتاه میگه که همه دوستان زابلیش به زبان بلوچی مسلط اند.

**********************

*******************************

No comments:

Post a Comment