Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

فردا ۳ شنبه، ساعت ۲.۳۰ به وقت انگلستان و ۶ بوقت ایران با آقای عبدالروف ریگی، در تلویزیون وصال فارسی مصاحبه ای خواهیم داشت.


فردا ۳ شنبه، ساعت ۲.۳۰ به وقت انگلستان و ۶ بوقت ایران با آقای عبدالروف ریگی، در تلویزیون وصال فارسی مصاحبه ای خواهیم داشت.

No comments:

Post a Comment