Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دوستان عزیز و فرزندان خاک پاک بلوچستان مظلوم


دوستان عزیز و فرزندان خاک پاک بلوچستان مظلوم
برای اشنایی بیشتر با استاد و مبارز نستوه بلوچ جناب محمد ارمیان بلوچ به صفحه شخصی ایشان در فیس بوک و وبلاگ نهضت عدالت بلوچستان حتما سری بزنید.
چنین شخصیت فرهیحته و مبارزی که تمام عمرش را در راستای بهبود وضعیت بلوچ و بلوچستان صرف نموده و خواهان رسیدن ملت بلوچ به وت واجهی و خودمحتاری هستند را یاری دهیم و حداقل مطالب گوهر بار ایشان را نشر و مطالعه نماییم.حقیقتا راه نجات ملت بلوچ از بن بست موجود اتکاء به نیروهای دلسوز خودی است و همانگونه که خود ایشان می فرمایند که:
مردم سخت محروم و مظلوم و متشتت بلوچ براي اين كه به حقوق كامل ملي مذهبي شان برسند لازم است كه همه بر روي يك سكوي سياسي، منسجم و متحد شوند. بدون اتحاد و هم آهنگي و هم سوئي مردم، ممكن نيست يك كار سياسي بزرگ كه نتايجي مثبت براي آنان بهمراه داشته باشد انجام گيرد. چنين اتحادي هرگز شكل نه خواهد گرفت تا ان گاه که همه مردم نه دانند كه چه مي خواهند يا به خواهند!
کلام را با گفته گوهربار ایشان به پایان می رسانم و امیدورام نهایت همکاری را در راستای نشر افکار ایشان بنماییم .باشد که بلوچستان و بلوچ از وضعیت بن بست موجود و گرفتار ظلم و ستم راه رهایی را بپیماید.

No comments:

Post a Comment