Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

یک دانشجوی آزربایجانی خطاب به وزیر علوم خاتمی آزربایجان دیگر بازیچه دست شما نخواهد بود


-06:26
2 161 visningar
اؤیرنجی سسی‎ har lagt till ett nytt ‎آزربایجان دیگر بازیچه دست شما نخواهد بود‎.
17 tim
یک دانشجوی آزربایجانی خطاب به وزیر علوم خاتمی
آزربایجان دیگر بازیچه دست شما نخواهد بود
اؤیرنجی سسی: مراسم سخنرانی دکتر معین وزیر علوم محمد خاتمی در دانشگاه تبریز، به دنبال سخنان سهند میلانی دبیر کانون آزربایجانی شناسی این دانشگاه به تنش کشیده شد.
به گزارش اؤیرنجی سسی، این مراسم که صبح روز دوشنبه 30 آذر، در دانشگاه تبریز با عنوان "احیای هویت دانشجویی ؛چالش ها وراهکارها" برگزار گردید با سخنرانی تند و قهار دانشجوی آزربایجانی به تنش کشیده شد.
ادامه:

No comments:

Post a Comment