Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

رسانه‌های کرد روز سه‌شنبه اول دی گزارش دادند مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق، از حزب دمکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد، خواسته است خود را برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق آماده کند.


11 tim
رسانه‌های کرد روز سه‌شنبه اول دی گزارش دادند مسعود بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق، از حزب دمکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد، خواسته است خود را برای برگزاری همه پرسی استقلال از عراق آماده کند.
رسانه‌های کرد روز سه‌شنبه گزارش دادند رییس اقلیم کردستان عراق از حزب دمکرات کردستان که ریاست آن را بر عهده دارد، خواسته است خود را برای برگزاری همه پرسی…
RADIOFARDA.COM

No comments:

Post a Comment