Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خطاب شماره 17 - قابل توجه جناب نادر مبارکی و کسانی که مثل او فکر میکنند

خطاب شماره 17 - قابل توجه جناب نادر مبارکی و کسانی که مثل او فکر میکنند

بنام الله مقتدر
خطاب شماره  17 -  قابل توجه جناب نادرخان مبارکی - کانادا
و قابل توجه  همه کسانی که مثل او فکر میکنند.

           خان زاده گرامی  و دوست قدیمی بنده جناب  چراغ  خان مبارکی درود و سلام بر شما.  بعرض میرساند که ما بعنوان  فرزندان بیدار و برخاسته ملت تحت ستم بلوچ که امروز با وجود امکانات و ذخایر قابل توجه و نجومی  سر زمینش  یکی از بد بخت ترین و غلام ترین  ملت های دنیاست در کوشش و فعالیت و مبارزه هستیم  تا تحولی مفید و شرایطی مثبت بوجود آوریم که از این وضع اسفبار و محکومانه نجات پیدا کرده  و در صف ملت های آزاده و سر بلند دنیا قرار بگیریم  و این یک حق اساسی و مشروع است لذا مشغول بر رسی همه آن عوامل و عللی هستیم که  ملت  مان  را به این روز سیاه  کشانده و مجبور به قبول زندگی غلامانه کرده  است.
            یکی از علل خیلی واضح  بدبختی ملت مان همین نظام سرداری  مخرّب و منحوس و فاسد و ظالم و ضد مردم بوده است. تعدد سردار ها  و خوانین متکبر و مفتخور و بی درد و عیاش و  خودپرست که به خان  بودن خود مثل جنابعالی افتخار کرده اند  سبب  اصلی ضعف و نا توانی در ملت ما بوده است.  ملت ما توسط همین خوانین و سرداران متعدد  و مخالف یکدیگر تقسیم در تقسیم و متفرق از هم  شده  و ضعیف و ناتوان مانده  است و همه میدانیم که  توانائی  ملی  با اتحاد همه مردم در یک ملت بوجود میاید و این اتحاد را سرداران و خوانین خود پرست در ملت ما از بین برده اند و سبب شده اند که مردم  ما  متفرق از هم  و ناتوان  باشند  و همین  ناتوانی سبب شده است که این زندگی محکومانه  و اسف بار امروز را قبول نمایند و یکی از بدبختی ترین ملت های دنیا باشند، جناب خان زاده محترم؟؟
           سرداران و خوانین ما در طول پنجاه و هفت سال رژیم شاهنشاهی  هر کدام بطور جداگانه دستبوس علم  وزیر دربار شاه بودند و به شرط همین دستبوسی سرداری خود را حفظ میکردند و وظیفه شان این بود که هر یک از آنان  در منطقه خود مواظب باشند که کسی بر علیه رژیم شاهنشاهی  سر بلند نکند و مطالبه حق و حقوق ننماید و ملت ما شاهد بود که  سرداران این وظیفه خود را متعهدانه و بنحو احسن انجام دادند  و به کسی اجازه ندادند که سر بلند کند و نمونه دادشاه  میتواند پشتیبان این ادعای من باشد.
            در افریقای جنوبی مبارزه سیاهان بر علیه آپارتهاید سفید پوستان اگر پیروز شد دلیلش این بود که  همه قبایل متحد شدند و فقط یک نفر را  که شایستگی رهبری داشت بعنوان سردار و رهبر خود پذیرفتند و حمایت کردند و نلسون مندلا  بمدت بیست و هفت سال این مبارزه  ضد نژاد پرستی  را از درون زندان  رهبری کرد و به پیروزی رساند  چون هیچ یک  از روسای قبایل دست به سینه نزدند و مثل شما نگفتند که من یک  خان زاده هستم و از بقیه بهتر و خونم رنگین تر است  و این نلسون مندلا را قبول ندارم جناب چراغ خان مبارکی دوست گرامی که  رفته ای  در کانادا زندگی خوشحال میکنی و از بد حالی مردم خود  بی غمی  چون  هنوز هم  مزاج خودکامگی را حفظ کرده و  در آن دیار دور دست  به خان زاده بودن خود افتخار میکنی، اسفا !!
              همه سردار زادگانی که امروز متوجه خیانت پدران شان شده اند و این مزاج خودکامگی را دیگر ندارند برادران بقیه مردم بلوچ هستند و عزت و احترام شان بر قرار است به شرطی که دیگر چشم و گوش و دست و پای دشمن نباشند و با مامورین حکومت مرکزی  بخاطر اندک منافع شخصی خود  همکاری نکنند و بر علیه مبارزین ملت خود قدمی بر ندارند.  ما به مدت  چهل سال در حال مبارزه بوده ایم تا به خود سروری  یا  خود مختاری برسیم  ولی شاهد بوده ایم که  تعدادی از این سرداران و  سردار زادگان در خدمت رژیم بوده و مانع و مزاحم این حرکت رهائی بخش بوده اند  تا به کمک رژیم  همان خوی خودکامگی را حفظ کنند و اجازه ندهند که ملت بلوچ سربلند کند و از غلامی نجات یابد.  ما بهمین دلیل نظام سرداری را نظامی ضد مردمی و فاسد میدانیم  و سعی داریم که این خان سروری را در سر زمین خود تبدیل به ملت سروری و شایسته پروری  نمائیم آیا شما باز هم  موافق این تلاش  انسانی و عادلانه ما نیستی جناب چراغ خان مبارکی و همچنان میخواهی که  یک خانه زاده و برتر از بقیه مردم باقی بمانی!؟
احتراماتم را به پذیزبد،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران

1/10/1394 شمسی مطابق با 22/12/2015 میلادی

No comments:

Post a Comment