Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

در صورتی که بلوچستان در سایه تلاش و مبارزه ملتش به خودمختاری برسد یکی از سرآمدترین ملت ها در جهان خواهد بود و نقشی اساسی و بنیادین در معاملات و محاسبات جهانی خواهد داشت.


در صورتی که بلوچستان در سایه تلاش و مبارزه ملتش به خودمختاری برسد یکی از سرآمدترین ملت ها در جهان خواهد بود و نقشی اساسی و بنیادین در معاملات و محاسبات جهانی خواهد داشت.
بلوچستان در هزاره ی چهارم قبل از میلاد دارای تمدنی فعّال بوده و در آن زمان بصورت اجتماع های شهری در سرزمین هائی که هم اکنون بنام دامن ، بمپور ، فنوج ، لادیز ، مکران ، ودر دامنه رشته کوه های بارز و جیرفت و کرمان نام برده می شوند زندگی می نمودند . و آثار باقیمانده از شهر سوخته ، جیرفت ، مهر گر و مکران از همان دوره هستند و اولین تمدن ها در همین شهرها ساخته شده اند .
این آثار شهر سوخته و جیرفت نشان می دهد که شهرها بطرز با شکوهی از روی نقشه ساخته شده و قسمت های مسکونی ، صنعتی وتجاری از هم جدا بوده اند و جالبتر اینکه شهرها در آن زمان دارای فاضلاب هم بوده اند .
پیشدادیان و کیانیان از کویته فعلی برخاستند و بیش از 700 سال بر ایران و افغانستان و پاکستان وآسیای میانه جکومت کردند .
اولین تصویرها بصورت انیمیشن و تصاویر متحرک متعلق به بلوچ هاست که بر روی یک کوزه کوچک بزی در حال پریدن است .
قهرمانان ملی هم از بلوچ ها بوده اند . یعنی رستم وخانواده اش بلوچ بوده اند . اشکانیان بلوچ بوده اند و اسم های پادشاهان اشکانی بنام بلوچ اول ، بلوچ دوم و بلوچ سوم در تاریخ ثبت شده اند و همین اشکانیان بودن که سلوکیان را شکست داده و بیش از 500 سال بر پارس حکومت نمودند .
بلوچ ها ملتی بودند که بنا به اعتراف شاعرانی چون فردوسی هیچ گاه در مقابل هیچ زورگوئی سر تسلیم خم نکرده اند گروه های زیادی در طول تاریخ با بلوچ ها در افتادند . از قبیل اردشیر بابکان و چنگیزخان وتیمور لنگ و اراده داشتند بلوچ ها را از بیخ بکنند ولی همه رفتند وبلوچ ها سرفراز و پایدار ماندند .
تنها لشکری که بلوچ ها در مقابل آن بدون جنگ تسلیم شدند لشکر اسلام بود . وچون جوانمردی ، مهمان نوازی ،وفای بعهد وغیرتمندی فطری بلوچ ها با اصول بنیادین اسلام هم خوانی داشته است بدون درگیری در مقابل سپاه اسلام سر تسلیم خم نمودند .
حالا عده ای پاپتی جنایت کار بر مسند قدرت نشسته اند واین ملت را با سابقه درخشان تاریخی مورد تحقیر و سرکوب قرار داده اند.عده ای که هویتشان عراقی و لبنانی و هندی است .و در اوضاع داخلی بلوچستان نیز وضع به همین منوال است که عده ای کولی زاده را منتسب به زابلی را بر کل بلوچستان حاکمیت و قدرت داده اند.چنین نخواهد شد و برگ سرنوشت بر خواهد گشت به نفع ملت بلوچ.چرا که غیرت بلوچ اجازه تهدید و تخریب و نابودی بیش از این را نخواهد داد.انان دریافته اند که غیرت بلوچی را از بین ببرند.
به علت همین قوه شجاعت و مردانگی بود که دشمنان فعلی اش در این نزدیک به یک قرن بهشت زندگی را بر این ملت تبدیل به جهنم کردند.و از بدیهی ترین حقوق محرومش کردند زیرا از اتحاد دوباره این ملت در هراس بوده و هستند.زیرا این ملت با توجه به پیشینه تاریخی اش اگر از خواب سحرآمیز بیدار شود ظلم را در هیچ بعدی بر نمی تابد نه بر خود و نه بر دیگران.
اکنون ملت بلوچ در مساحتی به اندازه کمتر از 190 هزار کیلومتر مربع (ناگفته نماند نزدیک به 90 هزار کیلومتر از مساحت بلوچستان تجزیه شده و 190 هزار کیلومتر فعلی می باشد.) در قفسی بنام بلوچستان با وجود دارا بودن بیش از 510 نوع معدن جزء فقیرترین و محروم ترین مردمان جهان است.مردمی که صاحب 510 نوع معدن و دارای شاهراه آبی که وابستگی به هیچ کشور و ملتی نمی تواند داشته باشد و با دارا بودن شرایط مرزهای خاکی با دو کشور که در مسیر جاده ابریشم مهمترین شاهراه اقتصادی جهان قرار دارند در حقیقت با دارا بودن این شرایط و تصویر قر و محرومیت و ظلم و بربریت موجود یکی از محروم ترین مردمان دنیا می باشد.هیچ ملتی در دنیا به این اندازه در شرایط بهرمندی از معادن و ذخایر خدادادی و موقعیت های مهم و استراتژیک اقتصادی و نظامی برخوردار نیست .
جای افسوس است که با درک این شرایط و موقعیت ها و منابع و ظلم و ستم نفس گیر که بنای نابودی ملت را در سردارند هنوز ما نمی خواهیم در جهت رهایی از این ستم تلاش و مبارزین خویش را همراهی کنیم.
تا به بهبود شرایط و پیشرفت علمی و اقتصادی در سایه یک حکومت خودمختار برسیم.
در صورتی که بلوچستان در سایه تلاش و مبارزه ملتش به خودمختاری برسد یکی از سرآمدترین ملت ها در جهان خواهد بود و نقشی اساسی و بنیادین در معاملات و محاسبات جهانی خواهد داشت.
در چنین شرایطی با تجربه تلخ کمتر از یک قرن در زیر سلطه ستم باید در راستای رهایی برآمد و به صراحت و شاهد بودن خداوند بر گفته خویش می گویم اگر ملت بلوچ بسوی رهایی از ستم بپاخیزد در کمتر از چند سال به پیروزی خواهد رسید و حمایت های جهانی براساس اینکه منافع آنان در گرو خودمختاری بلوچستان نهفته دست خواهد یافت.و ما شاهد بلوچستانی آبادتر و سرمایه دارتر از دول حوزه خلیج خواهیم داشت.
و بلوچستان خودمختار فردا حسرت دول سرمایه دار امروز خواهد بود.امروز ما نیازمند عزم و اراده آهنین جوانان و مردان و زنان بلوچ در راستای همراهی با مبارزان هستیم تا جشن پیروزی را بر فراز قله با عظمت تفتان تا دریای خروشان مکران جشن گیریم و این حق مسلم و خدادادی ماست.
بعضی ها گمان می کنند این یک خواب و یک رویا است و محال است اما در برابر ارداه های آهنین برای ساختن انسانهای مظلوم با جان فشانی خود در تاریخ کاخ فرعونی و مسند کسرایی را شکستند.و ملت ما خو.د سرامد غیرت و مردانگی و شهامت است و تنها ملتی است که از مرگ هراسی ندارد و بخوبی می دانند که چیزی دیگر برای باختن نداریم وبرای بازپس گرفتن می جنگیم.
پس بپاخیزید برای در دست گرفتن سرنوشت و بلوچستانی رویایی در انتظار عزم و اراده شماست.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment