Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ از زندانهای ایران و پاکستان آماده شدن برای پیاده روی اعتراضی ماما قدیر و بانوک فرزانه از واشینگتن تا نیورک . موفق باشید . از همه دوستان تقاضا دارم اطلاع رسانی کنند تا امکانات برای این عزیزان محیا شود. زنده باد بلوچ و بلوچستان


به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی بلوچ از زندانهای ایران و پاکستان
آماده شدن برای پیاده روی اعتراضی ماما قدیر و بانوک فرزانه از واشینگتن تا نیورک . موفق باشید . از همه دوستان تقاضا دارم اطلاع رسانی کنند تا امکانات برای این عزیزان محیا شود. زنده باد بلوچ و بلوچستان


*************************************
Attaullah Raisi-ghasrighandis foto.

No comments:

Post a Comment