Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

در بخش مرکزی نیکشهر امسال پیر قصه گویان و نویسندگان و فعالان و صاحب نظران شهد و شکر دهان از سراسر مکران و با زبان مادری مردمان بلوچستان در قالب قصه و روایت و داستان سرگذشت تلخ و شیرین انسان را نمودند بیان.


محمد بلوچ زهی‎ har lagt till 24 nya foton i albumet ‎«شب قصه بلوچ»؛ شب چله ایرانی‎.
در بخش مرکزی نیکشهر امسال پیر قصه گویان و نویسندگان و فعالان و صاحب نظران شهد و شکر دهان از سراسر مکران و با زبان مادری مردمان بلوچستان در قالب قصه و روایت و داستان سرگذشت تلخ و شیرین انسان را نمودند بیان.
در یلدا شب ایرانی و به رسم کهن آیین های آریایی و با حضور پیر قصه گویان،فعالان و صاحب نظران عرصه فرهنگ و ادب بلوچستان برگزار نمودیم «شب قصه بلوچ» را در این سامان.
اما از گذشته های دور در میان مردم بلوچ این قوم صبور آغاز چله سرد زمستان را می نمودند به سر با قصه، بی غصه مملو از شور و شعور و سرور.
و در آیین های کهن بلوچیسم زمستان را مردمانش به دو چله تر و خشک می نمایند تقسیم ، یکی را خشکی باد استخوان سوز «گوریچ» همراه است آن یکی را نَقل قصه و نُقل دیوان و روایت از سرگذشت پندآموز انسانهای قدیم.
حال «شب قصه بلوچ» ، ما را گرد هم آورد برای نخستین بار تا بنماییم از آئین های اصیل ایرانی سرزمین خویش اجابت، و محفوظ بداریم فرهنگ شفاعی قوم را از طریق کتابت و ایجاد کنیم انگیزه را برای جاری ماندن رسوم با راهبرد رقابت و رفاقت.
این را نیز اشاره بنمایم که مراسم رسمی قصه خوانی به زبان بلوچی برای نخستین بار است که در شب چله تحقق می یابد و می شود برگزار و در راستای آن وعده رئیس جمهور است که زبان قومیت ها بشود استوار تا بماند فرهنگ ایرانی پایدار.
تا اقدامی دگر به امید دیدار.
تصاویر از:
Mohammad Raisi

No comments:

Post a Comment