Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

لطفا بابرچسب بیسوادی و توهم تبعیض تحقیرمان نکنید


لطفا بابرچسب بیسوادی و توهم تبعیض تحقیرمان نکنید
سارا خوشخوی - اگر اقوام همانگونه که خود اعلام نمود ه اید سرمایه های کشور هستند به آنچه آنها را تبدیل به سرمایه نموده ،یعنی توانایی ها و استعداد هایشان نیز به دیده ی احترام نگریسته شود .
  
اختصاصی ندای زاهدان - سارا خوشخوی - جناب آقای یونسی،  ضمن عرض سلام و خوش آمد خدمت شما و دیگر مسئولین محترم، علی رغم دعوت جنابعالی  ما جهت شرکت در مراسم دانشگاه سیستان بلوچستان، افتخار حضور در جلسه را نداشتیم .زیرا نه میخواستیم شنونده ی صرف باشیم و نه با آمدن مان دست اندرکاران فعال و زحمت کش جلسه ( اعضای ستاد روحانی و عارف )  را آزرده خاطر نمائیم. به همین دلیل آنچه را که از چندی قبل می خواستم جهت سهولت در کار شما که همانا رسیدگی به امور اقوام هست ، حضوری بگویم ،از طریق رسانه ،خدمت جنابعالی ارائه می نمایم.
  به نظر می رسد دستیار ویژه، رئیس جمهور در پاسخ به مطالبات شغلی جوانان وتحصیل کرده های اقوام و برقراری عدالت اجتماعی درمصاحبه ای که قبلا نیز  توسط یکی از روزنامه نگاران کشوری ،نقدی برآن نوشته شده ، انگشت اتهام را نه متوجه دولت های قبلی که به سوی خود اقوام نموده است و ،عدم دارا بودن مدرک تحصیلی  وبیسوادی را مهمترین مشکل دستیابی به شغل در این مناطق دانسته!! با این وجود گویا ، تاکنون ادعای اشتغال جوانان بلوچ بیش از حد سوادشان بوده.و یا شاید هم ادعای  بی جایی بوده  است که در این صورت  حداقل مشاغل و پست هایی که به طور اندک به برخی از افراد در ادوار گذشته ، واگذار شده منتی بر قوم بلوچ بوده است!!!!! 
 از سوی دیگر ،مطمئن هستیم که تبعیض، خواست رهبران نظام جمهوری اسلامی نیست ولی اجرای عدالت اجتماعی نیز مانع تحقق اهداف افراد سودجو ، فرصت طلب و ناتوان و ضعیف هست، به همین دلیل از جناب آقای یونسی و همکارنشان خواهشمندیم، اگر قرار است به دلیل موانع و کارشکنی برخی از افراد متعصب ، به اقوام به ویژه کردها و بلوچها پست و منصب مدیریتی کشوری و منطقه ای ندهند ،"با برچسب بیسوادی تحقریمان نکنند". البته این نگاه تحقیر آمیز  از بالا به پائین به اقوام به ویژه بلوچ ها چیزی جدید ی نیست. مردم به این شیوه ی نگاه نسبت به اقوام و توانائیهایشان که به صورت فراگیر در بیشتر مرکز نشینان و دولت مردان در رفتارشان متجلی شده است عادت کرده اند. زیراکافی است ، مسئولین امور اقوام ودیگر دست اندکاران ،نگاهی به آمار ورودی ها و خروجی ها دانشگاههادر هرسال در ایران و نیز فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر خارجی ،نه اکنون از سالیان بسیار دور  و نیز متقاضیان مشاغل متفاوت در آزمون های استخدامی بیاندازید. آنگاه متوجه می شوید که به اندازه ی برطرف کردن نیازهای شغلی منطقه تحصیل کرده ی متخصص داریم. اماتبعیض درگزینش نیروها ی متخصص در افراد نه در یک سازمان که در سازمانهای متفاوت باعث عدم به کارگیری نیروهای متخصص بومی شده است." احساس بی عدالتی" که شما از آن در سخنرانیتان در دانشگاه یاد کرده اید به دنبال مشاهده ی عینی اینگونه بی عدالتی های  اجتماعی و تبعیض در سالیان متوالی در مردم این منطقه بوجود آمده که صد البته احساسی است واقعی !!
جذب هئیت علمی در سالهای اخیردر دانشگاههای آزاد، دولتی و پیام نور  و حتی آموزش و پرورش( با توجه به اعلام  بومی بودن در زمان ثبت نام )در شهرهای مختلف استان ،می تواند این ادعای مرا .مستندتر نماید برساندلطفا بررسی نمائید ببینید هریک از دانشگاهها از بدو تاسیسشان تا کنون، چند نفر متقاضی بومی داشته و چگونه همتایان غیربومیشان در این مدت جذب و از فرصت های شغلی این منطقه ،استفاده می نمایند. آزمون استخدامی اخیرکه صدای صدها جوان تحصیل کرده ی بلوچ را بلند کرد و نیز آزمونی که توسط استانداری کنسل شد ،نیز مهر تائیدی است بر وجود بی عدالتی اجتماعی و نگاه نابرابر حاکم در شیوه ی استخدام در این مناطق !!! کمی منصف باشید تا ببینید که چگونه تحصیل کرده های بلوچ در مدارج عالی هنوز در انتظار جواب گزینش در ادارات مختلف استان حتی شهرستان های محل زندگی خود ،هستند و یا با چه برچسب هایی از گزینش رد شده اند و به جای آنها افرادی از استان های دیگر با همان مدرک و همان تخصص و همان شرایط در همان ادارات به کارگمارد ه شده اند.؟!! به نظر شما این موارد نمی تواند احساس بی عدالتی را در مردم این منطقه بوجود بیاورد؟! این موارد مستند، جز توهمات هست یا واقعیت ها؟!!!
آقای یونسی ،ودیگر مسئولین محترم ،برای اجرای عدالت در همه ی زمینه ها به ویژه  پاسخگویی به تقاضای شغل جوانان بلوچ و اجرای عدالت اجتماعی ،نیازی به کارهای سخت و طاقت فرسا نیست چرا که حل کردن این مسئله فقط با اختصاص دادن فرصت های شغلی و منابع منطقه به تحصیل کرده ها و متخصصین همان مناطق قابل حل هست.کافی است رانت خوارها اجازه دهند که جوانان و تحصیل کرده های ما از ردیف استخدامی هر اداره و سازمان درمنطقه خودشان که حق مسلمشان هست استفاده کنند. و زمانی از نیروهای مناطق و استانهای دیگر استفاده شود که متخصص آن امر دربین مردم آن منطقه وجود نداشته باشد.همچنین دلیل استفاده از نیروهای غیر بومی را عدم وجود متخصص اعلام نکرده، رفتار تبعیض گونه ی خودرابا برچسب احساس بی عدالتی و توهم، توجیه ننمایند .
 اگر اقوام  همانگونه که خود اعلام نمود ه اید سرمایه های کشور هستند به آنچه آنها را تبدیل به سرمایه نموده ،یعنی توانایی ها و استعداد هایشان نیز به دیده ی احترام نگریسته شود . حتی اگر بیسوادی وجود دارد باید به چرایی آن پرداخته شود زیرا فرصت برابر آموزشی و اجتماعی لازمه ی شکوفایی استعدادها و توانمندیها است که عدم وجود این فرصت نیز خود نوعی بی عدالتی اجتماعی و بی توجهی به حقوق مسلم اقوام در قانون اساسی است.
جناب آقای یونسی به جای ،برچسب بیسوادی و توهم تبعیض به اقوام ،لطفا به آسیب شناسی بپردازید و برای این امر، بهتراست، تغییری بنیادین درنگاه  به توانمندیها ونیز مسائل و مشکلات اقوام ،داده شود زیرا تازمانی که مسئولین وبرنامه ریزان و مجریان قانون ،چشمها را نشویند و به اقوام و توانمندیهایشان جور دیگر نگاه نکنند، نه مدارکشان دیده می شود نه توانمندیهایشان! نه مطالبتشان واقعی و قانونی است و نه می توان از سرمایه ای به اسم اقوام استفاده ی به جا نمود!!
به امید اجرای عدالت اجتماعی در ایران عزیز!
   

http://nedayezahedan.com/

No comments:

Post a Comment