Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

واکنش بابک زنجانی به نامه 12 نماینده/ جرثومه فساد نیستم، قهرمانماز این که زحمت های کشیده شده من در شرایط سخت کشور در عرض سه سال نزد شما به جورثومه فساد تبدیل شده و من را آ ن قدر مفسد می دانید که همه با هم دست به دست داده اید تا این فساد ایجاد شده را تمیز دهید باید بگویم واقعا شرمنده خودم و شما برادرانم.

شرمنده خودم که تمام زندگی و آبرو و زحماتم را برای آبادی کشورم و خط ولایتم به کار بردم و امروز جورثومه فسادم و شرمنده شما که باعث شدم با قصاص قبل از جنایت آخرتتان را به دنیایتان بفروشید.

نتیجه راه من و شما در انتها به خط ولایت رسیدن است و فقط تفاوت من با شما یک کاتالیزور است آن که شما با یک گروه و حزب به نتیجه نهایی ولایت می رسید ولی من بدون حزب و گروه به ولایتم اعتقاد دارم و زندگیم را فدا می کنم.

-------------------------------------------------------------------

دزد که از دزد بزند شاه دزد و قهرمان می شود

No comments:

Post a Comment