Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Massavrättningar av balochiska politiska fångar i Balochistan och 2 i Kurdistan

 Massavrättningar av balochiska politiska fångar i Balochistan och 2 i Kurdistan 
  
Fredagen den 25:e oktober har 14 av den iranska fruktade gardisterna mördades i en väpnad konflikt med balochiska styrkor som har beväpnat sig för att försvara balochernas rätt till existens i Balochistan. Regimen i Iran besvarade attacken med att avrätta 16 balochiska ungdomar som har suttit i Iranska fängelser i åratal och som hade inget att göra med attacken. Det är inte första gången som regimen i Iran genomför sådana massavrättningar av balocher som svar på beväpnade gruppers attacker mot sina styrkor. Det spelar ingen roll om de avrättade har att göra med beväpnade styrkor eller inte. Det räcker att de är balocher.
Samma dag avrättade regimen två kurdiska politiska fångar.

Balocher kurder araber är de minoriteter som har mist många liv pga. de är minoriteter och att de tillhör den sunnigrenen av islam till skillnad från makthavarna som är shiamuslimer och perser.
Den islamiska regimen i Iran har omvandlat Balochestan till en militariserad zon. Över flera hundra tusen soldater och gardister samt miliser är stationerade i Balochistan. Inte en enda av dessa gardister är av etniskt baloch! I praktiken gäller krigslagar där och regimens milis begår dagligen mord, massarresterar av oskyldiga speciellt ungdomar utan att de har begått något brott. De vill bara spridda skräck i området så att balocher inte ska protestera och kräva sina medborgerliga rättigheter. Varje röst, även inom ramen för landets lagar, tystas ner. Avrättningen av den balochiska journalisten och bloggaren Yaghub Mehrnehad för några år sedan är bara ett exempel av många balochiska ungdomar som har försökt att åstadkomma förändring på ett fredligt sätt. Han hade tillstånd från myndigheterna att bedriva en kulturell förening men avrättades ändå efter att ha kritiserat makthavarnas diskriminerande politik i området och föreslagit konstruktiva lösningar. Så fort någon ifrågasätter regimens politik då anklagas den för att vara USA:s, västmakternas och Israels agent och avrättas för landsförräderi!

Balocherna i Iran genomgår en av de svåraste tiderna i sin historia. Det finns ca 5 miljoner balocher i Iran men det finns inte en enda baloch som har en hög befattning varken på nationell- eller lokal nivå inom den statliga administrationen. Alla befattningar och statliga tjänster går antingen till en minoritets folkgrupp som kallas för Zabolier (Zabol är en liten stad i norra Balochestan) som i likhet med makthavarna i Tehran är shiamuslimer. Där Zabolier inte räcker till importeras andra fanatiska shiamuslimer från andra provinser. Zabolier har alla nyckelposterna trots att de består bara av 2% av balochestans befolkning. Regimen har omvandlat balocherna till tredje och fjärde generationens medborgare.
Omvärlden tror att den nya iranska presidenten dvs. Rohani i Iran kommer att inta en mjukare linje än sin föregångare Ahmadinedjad men under hans korta styre i Iran har flest balocher och kurder, araber och andra minoriteter eller oliktänkande avrättats.
 
Här är några fakta om belochernas situation:

1. Livslängden i Baluchistan är 15 år kortare än genomsnittet i Iran.

2. Den officiella arbetslösheten är mer än 72 procent dvs. 5-6 gånger högre än genomsnittet i Iran.

3. Över 70% av balocherna lever under existensminimum mätt även i iranska mått.

4. Enligt en undersökning från FN har balocherna den högsta IQ i landet trots det har dem den högsta analfabetismen i landet. Detta p.g.a. av att de systematiskt diskrimineras att komma in på högre utbildningar.

5. Det finns ca sjuhundra lektorer som undervisar på universiteten i Balochestan men endast tio av dem är balucher som lyckats passera regimens filter! De flesta av dessa har dock studerat utomlands med egna medel till skillnad från de icke balocherna som fått statligt stöd.

6. Balocherna förtrycks och förödmjukas dagligen i sina egna städer och byar av den Zaboli- och shia dominerade statsmakten och militären. Förtrycket saknar motstycke i Balochistan’s långa historia inom tiderna.

7. Antalet Balocher som har dödats eller avrättas av den islamiska regimen är mer än det totala antalet i hela Iran. Även under mongolernas invasion av Balochestan dödades inte så många Balocher som nu under den islamiska regimens 30 åriga styrning.

P.g.a. det systematiska förtrycket och förnedringen har många balochiska ungdomar tröttnat på situationen och börjat organisera sig för att bekämpa orättvisorna. Några få av dessa ungdomar använder sig, tyvärr, av samma metoder som de själva blir utsatta för av regimen. Risk finns att våldet trappas upp i Balochestan mer än förut och att balocherna kommer att utsättas för folkmord av extremistiska regimen och dess maktstyrkor.  Ansvaret för all våld ligger på regimen och de lokala makthavarna/ockupanterna.

HR situationen för Azerier som är den störta enskilda folkgruppen och Turkmener är inte heller bra. Många politiska fångar av dessa folkgrupper finns fängslade och de diskrimineras kulturellt.

Vi vädjar till den svenska regeringen, partier och demokratiska och liberala krafter att göra allt som står i er makt för att stoppa våldet och förmå regimen i Iran att ändra sin politik gentemot balocherna och andra religiösa och etniska minoriteter i Iran. Om omvärlden inte reagerar i tid kommer Balochistan; Kurdistan, Arabistan (Al-Ahvaz) att omvandlas till en krigszon som Irak och Afghanistan. Förlorare i detta krig är försvarslösa balocher och andra minoriteter som inte uppbackas av resursstarka krafter vare sig inne i Iran eller utomlands. Deras enda hopp är världssamfundet.


Stockholm
2013-10-28
M. Baloch
Kontakt:
Mail:  baloch.community.se@gmail.com

No comments:

Post a Comment