Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ترور یک بازرگان هموطن بلوچ بدلیل عدم همکاری اطلاعاتی و تروریستی با سپاه تروریستی قدس

 • ترور یک بازرگان هموطن بلوچ بدلیل عدم همکاری اطلاعاتی و تروریستی با سپاه تروریستی قدس

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» ترور یکی از بازرگانان بلوچ توسط سپاه پاسداران در ۴۵ کیلومتری شهر زاهدان.
روز یکشنبه ۱۴ مهر ماه یکی از بازرگانان هموطن بلوچ به نام مهدی ریگی ۳۵ ساله متاهل که از خاش عازم محل سکونت خود در زاهدان بود در حوالی روستای کهنلی در ۴۵ کیلومتری شهر زاهدان توسط نیروی مرصاد از واحد های نیروی تروریستی سپاه قدس سپاه پاسداران ترور شد و در دم جان باخت.
مهدی ریگی به دلیل کارهای بازرگانی که داشت دائم در تردد بین کشورهای پاکستان و دوبی بود. واحد مرصاد بارها او را احضار کرده بود و از او خواسته بود که در کارهای جاسوسی که مد نظر سپاه تروریستی قدس سپاه پاسداران است شرکت کند اما او از همکاریهای اطلاعاتی با این نیرو تروریستی خوداری کرده بود و به آنها گفته بود که حاضر به چنین همکاری با آنها نیست.
سپاه تروریستی قدس پس از اینکه از طریق تطمیع وی موفق نشده بود او را تهدید کرده بود که در صورت عدم همکاری با آنها ممنوع الخروج و حتی به قتل رسانده خواهد شد. اما او باز هم از همکاری با آنها خوداری کرد.
 
 
نیروی ترویستی سپاه قدس سپاه پاسداران برای کارهای اطلاعاتی و تروریستی در منطقه و جهان دائم بازرگانان ، دانشجویان اعزامی به خارج و حتی متخصصین که در خارج مشغول تحصیل ، کارهای بازرگانی و کارهستند خود و خانواده هایشان را مورد تطمیع وتحت فشار قرار می دهد که در کارهای اطلاعاتی و تروریستی این نیرو شرکت کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ترور این بازرگان هموطن بلوچ به صرف عدم همکاری اطلاعاتی و تروریستی با سپاه تروریستی قدس را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات به دادگاه های جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ مهر۱۳۹۲ برابر با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۳بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» ترور یکی از بازرگانان بلوچ توسط سپاه پاسداران در ۴۵ کیلومتری شهر زاهدان.

  روز یکشنبه ۱۴ مهر ماه یکی از بازرگانان هموطن بلوچ به نام مهدی ریگی ۳۵ ساله متاهل که از خاش عازم محل سکونت خود در زاهدان بود در حوالی روستای کهنلی در ۴۵ کیلومتری شهر زاهدان توسط نیروی مرصاد از واحد های نیروی تروریستی سپاه قدس سپاه پاسداران ترور شد و در دم جان باخت.
  مهدی ریگی به دلیل کارهای بازرگانی که داشت دائم در تردد بین کشورهای پاکستان و دوبی بود. واحد مرصاد بارها او را احضار کرده بود و از او خواسته بود که در کارهای جاسوسی که مد نظر سپاه تروریستی قدس سپاه پاسداران است شرکت کند اما او از همکاریهای اطلاعاتی با این نیرو تروریستی خوداری کرده بود و به آنها گفته بود که حاضر به چنین همکاری با آنها نیست....
  سپاه تروریستی قدس پس از اینکه از طریق تطمیع وی موفق نشده بود او را تهدید کرده بود که در صورت عدم همکاری با آنها ممنوع الخروج و حتی به قتل رسانده خواهد شد. اما او باز هم از همکاری با آنها خوداری کرد.


  نیروی ترویستی سپاه قدس سپاه پاسداران برای کارهای اطلاعاتی و تروریستی در منطقه و جهان دائم بازرگانان ، دانشجویان اعزامی به خارج و حتی متخصصین که در خارج مشغول تحصیل ، کارهای بازرگانی و کارهستند خود و خانواده هایشان را مورد تطمیع وتحت فشار قرار می دهد که در کارهای اطلاعاتی و تروریستی این نیرو شرکت کنند.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ترور این بازرگان هموطن بلوچ به صرف عدم همکاری اطلاعاتی و تروریستی با سپاه تروریستی قدس را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات به دادگاه های جنایی بین المللی است.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
  ۱۷ مهر۱۳۹۲ برابر با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۳ 

No comments:

Post a Comment