Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جمهوری اسلامی ۱۶ جوان زندانی بلوچ را بدار آویخت.رضا حسین بر

بدنبال حمله نیروهای امنیتی رژیم به یک پایگاه مبارزان بلوچ در منطقه سراوان، ۱۷ تن از پاسداران کشته شده و تعدادی از انها مجروح گردیند و تلفاتی به بلوچ ها نیز وارد شد.

جمهوری اسلامی هم بلا فاصله ۱۶ جوان زندانی بلوچ را در یک عملیات انتقام جویانه بدار آویخت. ن...ام و نشان
اعدام شدگانه ا علام نشده و معلوم نیست که انها کی و بچه اتهامی دستگیر شده بودند. اما رژیم همیشه تعدادی از بهترین فرزندان بلوچ را در گروگان خود نگهداشته و هرگاه از دستگیری عاملان یک حرکت نظامی شکست خورده، این گروگانها را اعدام کرده است.

از سوی دیگر مبارزان بلوچ ادعا کردند که در این درگیری تلفات جدی نداشته اند و افراد کشته شده از افراد با تجربه پاسداران و سپاه قدس بوده اند؛ زیرا که کنترل امنیت بلوچستان به عهده سپاه قدس و نهاد های ریر رهبری خود خامنه ای است.
از سوی دیگر، عوامل امنیتی رژیم بلا فاصله علما و ریش سفیدان بلوچ را تحت فشار قرار دادند تا در محکوم کردن مبارزان بلوچ ا علامیه هایی صادر کنند ولی هیچ نامی از ا عدام شدگان بلوچ نیاورند.

رژیم جمهوری اسلامی که در نبرد با بلوچ ها در خیابان، بیابان، پادگانها و پایگاه های خود پشت سر هم شکست خورده است، مبارزان بلوچ را عوامل استکبار جهانی، امریکا و اسراییل خواند و دست التماس بسوی پاکستان دراز کرد تا از رفت و امد بلوچ ها در منطقه جلوگیری کند؛ در حالیکه میداند که پایگاه های بلوچ ها در سرزمین خود شان است.

روحانی هم دستور داد که بلوچ ها را از هر طرف محاصره کنند و عوامل مسلح را دستگیر نمایند. وی هیچ اشاره ای به نقض حقوق بلوچ ها و کشته شدن و ا عدام صد ها بلوچ در ۳۴ سال گذشته نکرد.
سیستان و بلوچستان فقیر ترین استان ایران است. بیش از ۷۹% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. فعالیت سیاسی و مدنی در آنجا ممنوع است و حتی یک وبلاگ نویس بلوچ بنام یعقوب مهرنهاد را ا عدام کردند. در ۳۴ سال گذشته فقط به ۴ نفر بلوچ بورس تحصیل در خارج از کشور داده شده و از ۸۰۰ کادر دانشگاهی در استان فقط ۳۰ نفر بلوچ هستند.

رژیم در منطقه کار و شغل ایجاد نمیکند و با یک دیوار بلند تر از چین، مرز ها را بسته است و هر کسی را که نسبت به این ستم ها اعرا ض کند بجرم ارتباط با امریکا و اسراییل دستگیر و در شرایطی مثل حالا ا عدام میکند.
در چنین شرایط سختی حتی اجازه مهاجرت به استان های دیگر را به سیستانی ها نمیدهند ولی کاملا استقبال میکنند که به کشور های دیگر بروند.
بدنبال ا عدام ۱۶ جوان، بلوچ بسیاری از کسانی که عزیزان شان در زندان بودند، هماکنون در اطراف زندان و پزشکی قانونی تجمع کرده اند. تمام شهرهای استان در حالت نگرانی و خشم قرار گرفته اند. نیرو های امنیتی راه ها و خیابانها را تحت کنترل شدیددر آورده اند. زاهدان بسیار ملتهب است.
رژیم انتظار دارد که مردم انقدر پست شده باشند که از ظلم دفاع کنند و خادمان خود را مورد نکوهش قرار دهند.

No comments:

Post a Comment