Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Førstkommende lørdag, 2/11 – 2013, inviteres alle til å markere sin motstand mot dødsstraff og etnisk diskriminering

 
Førstkommende lørdag, 2/11 – 2013, inviteres alle til å markere sin motstand mot dødsstraff og etnisk diskriminering foran den Iranske ambassaden fra klokken 13:00 – 15:00.
 
 Adressen er: Drammensveien 88E, 0271 Oslo. Vårt budskap til presteregimet er at ethvert menneske har en iboende rett til livet og at ingen vilkårlig skal berøves det(livet).

Dødsstraff er ikke forenlig med tanken om individet...s verdighet og prinsippet om human behandling. Drap sanksjonert av staten virker brutaliserende og dehumaniserende på et samfunn, særlig gjengjeldes drap, der uskyldig rammes på grunn av ens etnisitet.

Fredag 25. oktober henrettet det Iranske regimet 16 fanger i fengslet i Zahedan (provinshovedstaden i Sistan-va-Balochistan, området der den etniske minoriteten Balochere holder til) som hevn etter at 14 av dets soldater var blitt drept av ukjente menn i grenseområdet mellom Pakistan og Iran. Henrettelsene bærer preg av rasisme, der en etnisk gruppe utsettes for kollektiv avstraffelse for å avskrekke dem fra å kreve sine borgerlige rettigheter. Det er ikke første gangen regimet utfører slike massehenrettelser. Antallet Balochere som er blitt drept og henrettet er mer enn det dobbelte av totalen i hele Iran (i følge regimets egen statistikk utgjør de kun 4 – 7 prosent av befolkningen). Dødsstraffens avskrekkende effekt har aldri latt seg dokumentere, og erfaring har vist at en rekke uskyldige mennesker er blitt henrettet. Denne typen justismord er uopprettelige.

No comments:

Post a Comment