Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ســـوءِ استفــاده حکام پاکستانی و فاشيستهای پارس از فجايـع طبيعــی در بلوچستــان اشغالـی


زمين لـرزه ۷.۸ ريشتـری روز سه شنبه بيست و چهارم سپتامبر تلفات جبران ناپذير و خساراتی فراوان بر ملـت استـوار بلـوچ
 وارد کرد. در اثر اين بلای طبيعی بيش از هزار نفر در اولين ساعات پس از زلزله جان باختند . تقريبا نود و پنج درصـد (% ۹۵) خانه های محقر مردم که با خشت و گل بنا شده بودند در منطقه خضدار و آواران خراب شده چندين هزار نفر زير آوارماندند و دههـا هزار خانواده متحمـل تلفـات جانی و خسارات مالی شدنـد. بيست و هشتم سپتامبر باز هم زلزله ای قوی بلوچستان را لرزاند که بر خسارات مالی و جانی مردم بلوچ افــزود.

شـدت زمين لـرزه روز سه شنبه به پديدار شدن جزيره ای در دريای گوادرنيـزمنجـر شـد. جزيره ای که به دليل  گاز سرشار در آن مورد توجه اشغالگـران بی تمدن پنجابی و ميديای منفعت پرست پاکستانی قرار گرفت. 
ميديای پاکستانی وابسته به اشغالگران برای انحراف توجه جهانی از قربانيان زمين لرزه و سرپوش گذاشتـن بر سـوءِ استفاده بيمارگونه از زلزله بر عليه آسيب ديدگان و قربانيان اين بلای طبيعی تبليغاتی وسيع در مورد « جزيره زلزله »  براه انداختنـد.
سـوءِ استفاده از زلزله های پی در پی در بخش شرقی بلوچستان اشغالـی که منجر به کشته و زخمی شدن هزاران بلوچ بی پناه شـد چهره کريه فاشيسم پنجابی و ددمنشی ارتش و نيروهای امنيتی پاکستان را بيش از پيش آشکار کـرد.

ارتش ددصفت پاکستان با گسيل ديوانه وار هزاران سرباز پنجابی از پايگاههای خود درکراچی و کويـٹـــه به خضدار، آواران، کيچ و پنجگور وبا مسدود کردن راههای ارتباطی کمک رسانی به زلزله زدگان بی پناه را ممنوع کرد.


از طرفی ديگر سخنگوی اشغالگران پاکستانی اعلام کرد که ارتش و آی . اس. آی به زلزله زدگان کمک می کنند. لازم به ذکر است که دقيقا همين ارتش و آی. اس. آی بارها به خانه های
 مردم بلوچ در خضدار، مستونگ،مشکئے، آواران، کيچ، روستاهای اطراف تمپ وحشيانه هجوم آورده و صدها خانه را در سالهای اخير به آتش کشانده اند، دهها هزار نفررا دستگير کرده و سالانه صدها نفر را  فجيعانه به قتل رسانده اند.
بدنبال زلزله ۷.۸ ريشتری ۲۴ سپتامبر اشغالگران خون آشام پاکستانی   
هم صدا با  نوکران مکار خود در بلوچستان مبارزان آزاديخواه بلوچ، ارتش آزاديبخش بلوچستان و جبهه ملی بلوچستان را بعنوان موانع کمک رسانی اعلام کردند. نخست وزير دست نشانده ايالتی  بلوچستان عبدالمالک سرسپرده در مصاحبه با ميديای پاکستانی صراحتا رهبر جبهه ملی بلوچستان آقای دکتر الله نظربلوچ را نام برد و از وی خواست جلوی کمک رسانی را نگيرد. در حاليکه بخشی از ميديای منطقه ای و رسانه های جهانی از قبيل بی.بی.سی و العربيه اعلام کردند که ارتش پاکستان مانع کمک رسانی به زلزله زدگان است. حتی امدادگران سازمان ملل متحد در مسير آواران متوقف شـده و ارتش ضدبشر پاکستان مانع ورود آنان به مناطق زلزله زده شـد. 
شيادی اشغالگران را حـد و مرزی نيست. پنهـان کردن اين حقيقت که وابستگان و خانواده های همين مبارزان  بلــوچ  بيشترين تلفات را در زلزله های اخير داده اند، برنامه مشترک ميديای ضد بلوچ و اشغالگران بدور از انسانيت است. اشغالگران پاکستانی کمک رسانی به زلزله زدگان را عمـدا قطع کرده اند تا مردم بلوچ تلفات بيشتری را متحمـل شوند.  درحاليکه راههای ارتباطی را قطع کرده و نيازهای مبرم زلزله زدگان بلوچ را ناديده می گيرند دهها هزار قربانی را بحال خويش رها کرده انـد. 
ارتش اشغالگر پاکستان در روزهای اخير هم زمان به خاران و پنجگور هجوم آورده و با کشتاروحشيانه جوانان بلـوچ در بسيمــه و پروم پنجگور و مشکئـے جناياتی تکان دهنده مرتکب شـده اند.
mashkey-pakistan-operation
تصاوير اجساد شکنجه شده جوانانی که  توسط ارتش و نيروهای  امنيتی ـ جاسوسی پاکستانی ربوده شده بودند  و عکسهای درد آور زلزله زدگان نشان می دهند که اشغالگران بی تمدن و خون آشام تا چه حد  در بلوچستــان  اشغالـی وحشيگری و جنايت می کنند. در هيچ جای دنيا سابقه ندارد بجز در پاکستان و ايران که ازفجايع طبيعی بر عليه ملتی ستمديده چنين بيمارگونه ســوءِ استفاده شــود. 
زميـن لـرزه ۸ ريشتـری گـُـشـت
  زمين لـرزه ۸ ريشتری در بخش غربی بلوچستــــان اشغالی در ماه اوريل سال جاری تلفات و خساراتی فراوان بر مردم بلوچ وارد کرد. سوء استفاده حکام تهران و دست نشاندگان محلی شان از آن بلای طبيعی چنان آشکار بود که پنجابيهای بی تمدن از آن درس گرفتند.

 فاشيست های بی تمدن با پخش اخبار ضد و نقيض در اولين روز زلزله از ارسال« چهل دستگاه آمبولانس»  و اکيپ های کمک رسانی از دزاپ، کرمان، يزد و تهران به بلوچستان خبردادند.از شدت زلزله گفتند و از آماگی مردم درکراچی، دبی، دهلی، کويت و لاهـور نوشتنـد و در باب کمک های کلان به زلزله زدگان شايعه پراکنی کرده در عين حال جلوی کمک رسانی مردمی را قلدرانه گرفتند. با اعلام آمارو ارقام ضد و نقيض و متعاقبا تکذيب رسمی سعی در ناچيز جلوه دادن تلفات و خسارات ناشی از« زلزله قرن » داشتند. حتی 
عکس گرفتـن از مناطـق زلزله زده ممنوع شـد. چنـد قطعه عکس اززلزله زدگان در گـُشــت که در سايت سنی آنلاين منتشر شـد و مصاحبه تلويزيون ماهواره ای بی . بی. سی با زلزله زدگان بلوچ پی از وقوع زلزله جاسوسان خامنه ای و سپاه مافيايی را سراسيمه کرد.
فريبکاری و بی مسئوليتی آشکار حکام فاشيست ايران در مقابل زلزله زدگان در صدها روستای بلوچستــــان اتفاقی نبود. از جنايتکاران  حرفه ای و فرقه مذهبی ـ فاشيستی حاکم هر گونه توحش بر ضد ملت بلوچ بر می آيد. سپاه سلمان و بسيج با« اعلام آمادگی » کل منطقه زلزله زده را امنيتی کرده و در پی پس لرزه های متوالی در نهايت جار زدند که سراوان در امنيت کامل بسر می برد. زلزله زدگان بلوچ بحال خود رها شده وچاره ای جز تعمير يا بنای خانه های محقر خود نداشتند ، بــدون کمک اشغالگران.
 در نهايت حاتم نارويی  استاندار سرسپرده در آخرين مصاحبه اش با رسانه های رسمی در رابطه با «زلزله قرن » تعداد زخميها را دوازده نفر اعلام کرد و با جهالت گفت:  « زلزله گشت را بخوبی مديريت کرديم »!
تبليغت فاشيستهای بی تمدن پارس  در باب کمکهای کلان و ميليونی به زلزله زدگان « خالی بندی » رسمی و دروغ  بود. 
برخورد اشغالگران با سيل زدگان بلوچ 
طغيان رودخانه های بلوچستــــان بر اثر بارندگی شديد در ماه اوت سال جاری باعث تخريب خانه های مردم و مزارع کشاورزی در صدها روستا شد. همچنين راههای ارتباطی در بخشهای وسيعی از مناطق سيل زده آسيب ديدنـد. برخورد کينه توزانه حکام بلوچ ستيز اسلام آباد و فاشيستهای بی تمدن پارس با سيلزدگان بلوچ  غير انسانی  وبا قساوت بود. دررسانه های رسمی و ميديای بلوچ ستيز خود از خسارات سيل و تلفات در بلوچستان گفنتد،  نوشتند و هياهو براه انداختند تا وضعيت سيلزدگان و نيازهای مبرم آنان را درگرد و خاک تبليغات مغرضانه خود محو کنند. فاشيستهـای غارتگــر پـارس طمعکارانه از «ترش شدن  » خرمای امسال در اثر بارندگيهای زياد ابراز نگرانی کردند!

پنجابي های زرپرست به بهانه خسارات سيـل در بلوچستـان از مجامع بين المللی و سازمانهای خيريه کمکهای هنگفتی جمع 
آوری کرده به جيب زدند. پارسيان حاکم با باد غبغب، ژست غلط انداز و قمپــزهـای خاص خود بظاهر کمکی از خارج نگرفتنـد تا کمکی به سيلزدگان بلـوچ نکننـد.  آنچه را که دولت ضدبشـری تهران و عوامل آن در بلوچستان بعنوان «کمک به سيلزدگان» بلوچ در تبليغات خود استفاده می کردند بلوف و « خالی بندی» بود و اگر نيم در صدی هم واقعيت داشت در دزآپ و پهره به جيب زابليهای مفت خـور و مريدان طمعـکار  فرقه خمينی ـ خامنه ای ريخته شد.  
چه بايد کرد؟ 
 هــرگاه  بلوچستـان اشغالی در معرض فجايع طبيعی مانند زلزله و سيل قرارمی گيرد خسارات مالی و تلفات جانی زيادی بر مردم بلوچ وارد می شـود. اما برخورد ديوانه وار اشغالگران پارس و پنجابی و ممانعت  از کمک رسانی عواقب بلاهای طبيعی را دربلوچستان چند برابر می کند.


اگر ارتش پاکستان راههای ورودی به مناطق زلزله زده را قطع نمی کرد يقينا نيروهای داوطلب به کمک زلزله زدگان زخمی می شتافتند و تلفات جانی کمتــر می شد. اگر نيروهای امنيتی و اشغالگران بدور از انسانيت جلوی کمکهای ارسالی را سـد نمی کردند به زلزله زدگان مواد غذايی می رسيد و کودکان معصوم زلزله زده گرسنگی نمی کشيدند. 
تجارب دردآور و مشترک  از فجايع طبيعـی در گلزميــن  نشان می دهد که مردم بلوچ  از هيچ کس ديگر به غير از خويش نمی تواند انتظار کمک داشته باشـد. پارس و پنجابـی توحـش و قساوت را بدانجا کشانده اند که جلوی کمک رسانی به آسيب ديدگان را با قلدری، ارتش اشغالگر، آی. اس. آی، سپاه مافيايی و بسيج می گيرند. زخمي های ما را زير آوار رها می کننـد تا جان بدهند و از افزايش ميزان تلفاتی که مردم بلوچ متحمل می شوند ديوانه وار پايکوبی می کنند. 
بايد خودمان برای کمک به زلزله زدگان و سيلزدگان آمادگی داشته باشيم و با کمکهای مالی و معنوی خود خواهران و برادران ما را پشتيبانی کنيم. کمکهای مردمی به زلزله زدگان آواران و ديگر مناطق بلوچستان نمونه ای با ارزش از نوعدوستی و همبستگی ملی است.


 قساوت و توحـش اشغالگران پارس و پنجابی در بلوچستـان و سوءِ استفاده از هر واقعه يا فرصتـی برای از بين بردن فيزيکی ملت بلوچ شکافی عميق بين آنان و مردم بلــوچ بوجود آورده است. بی اعتمادی مطلق نسبت اشغالگران نتيجه جنايات آنان در بلوچستان اشغالی است. رابطه اشغالگران  با مردم بلوچ رابطه ظالم و مظلوم است. بيرون راندن بيگانگان غارتگر از بلوچ گلزمين و استقلال بلوچستــان راه حل اصلی مشکلات ملی، سياسی و اقتصادی ماسـت. وظيفه ملی هر بلوچ است تا بهرطريقی که برايش ممکن است درمبارزات آزاديخواهانه شرکت کنـد.  

تجارب خونين دهه های گذشته نشان می دهند که همزيستی مسالمت آميز با فاشيستهای پارس وجنايتکاران پنجابی غيرممکن است.جفت شان از نظر تفکر و ارزشهای اجتماعی عقب مانده هستنـد. راه حل کليه مسائل را در بکارگيری زور می بينند. اهل ديالوگ و صحبت نيستند. با اصل احترام متقابل بيگانه هستند. فقط به منافع خود فکر می کنند و هميشه در پی ارضای غرايز تماميت خواهی، زياده طلبی و قدرت طلبی هستند. آنان به وجود و حقوق ملت بلوچ ذره ای احترام قائل نيستند و در صدد نابودی ما وادامه اشغال سرزمين اجدادی ما هستنـد. 
بلوچهای مقيـم خارج از وطن ( بلوچستان) امکان و توان آنرا دارند تا همکاری های سيستماتيک اسلام آباد و تهران را بر عليه ملت بلوچ در سطح بين المللی افشا کنند. می توان به جهانيان گفت که در تاريخ طولانی بلوچستان اين اولين بار است که پارس و پنجابی بطور همزمان وطن ما را تحت اشغال خود دارند و مشترکا در پی نابودی ما هستند تا بلوچستان غنی را برای هميشه غصب کنند.
صدای مردم خود را رساتر به سازمان ملل متحد، شخصيتهای اجتماعی ـ سياسی انساندوست ، سازمانهای حقوق بشر، ميديا ورسانه های بين الملی برسانيم که فاشيستهای ايران وحکام ددمنش پاکستان بارها در بلوچستان به جنايات جنگی مرتکب شده اند و برای نابودی ملت ستمديده بلوچ ارگانهای ضد بلوچ و کميته های مشترک نظامی ـ جاسوسی، اقتصادی و برنامه ريزی تشکيل داده اند.
ســوءِ استفاده بيمارگونه و جنون آميزحکام ايران و پاکستـان از فجايع طبيعـی بر عليه ملت بلوچ عملی ضدبشری و بدور از انسانيت است که بارها در بلوچستان اشغالی شاهد آن بوده ايم۰ مردم بلوچ تلفات جانی و خسارات فراوان را بدليل زورگويی اشغالگران و ممانعت از کمک رسانی پس از زلزله ها و سيلابها متحمل می شود. 
هموطنان مقيـم خارج از گلزمين می توانند جهانيان را از جنايات تکان دهنده اشغالگران بی تمدن آگاه سازند تا جزيی از ديـن خـود را به ملت ستمديده بلوچ ، زلزله زدگان و آسيب ديدگان بی پناه ادا کــرده باشند.

پروشت ءُ پروش باتنـــت ايران ءُ پاکستان
آزات ءُ آباد بات گنجيــــں بلوچستـــــــــان
محمـد کريــم بلــوچ
دوازدهــم اکتبــر ۲۰۱۳ 

Source: http://baluchistan47.blogspot.no/2013/10/blog-post.html  

No comments:

Post a Comment