Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دستگیری و شکنجه جوانان روستایی بلوچستان توسط اطلاعات سپاه پاسداران

دستگیری و شکنجه جوانان روستایی بلوچستان توسط اطلاعات سپاه پاسداران بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران » یورش مامورین سرکوبگر واحد مر...صاد به روستایپیشین از توابع سرباز و دستگیری حداقل ۳ تن از جوانان این منطقه و انتقال آنها به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و مورد شکنجه قرار دادن آنها. روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه ۳ جوان از اهالی روستای پیشین از توابع سرباز که مدتی در اطلاعات سپاه در بازداشت بسر می بردند به بند ۱ معروف به بند جوانان زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.آنها طی مدتی که در اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بودند مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران قرار داشتند و هنوز آثار شکنجه بر بدن نحیف آنها عیان است .علیرغم اینکه بازجویان اطلاعات سپاه متوجه شده اند که آنها بی گناه هستند اما از آزادی آنها خوداری کرده و آنها را به زندان مرکزی زاهدان منتقل کرده اند. این ۳ جوان زندانی به نام های بشیر خدیر ۲۴ ساله ، داود دورقاله ۲۳ ساله و محمد اسلامی ۲۲ ساله می باشند. این ۳ جوان زندانی چند هفته پیش توسط واحد سرکوبگری که به نام مرصاد شناخته می شود و در بلوچستان مسئول یورش به منازل شخصی مردم بی گناه ، دستگیری و انتقال جوانان به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ، ترور جوانان و اعمال غیر انسانی دیگرمی باشد ، دستگیر شدند . در پی حمله به هنگ مرزی جکی گور از روستای توابع شهرستان سرباز که منجر به کشته شدن یک سرهنگ و ۲ سرگرد سپاه پاسداران گردید نیروهای واحد مرصاد به تلافی این حمله و ایجاد فضای رعب و وحشت به روستای پیشین یورش بردند واین ۳ جوان بی گناه را به گروگان گرفتند . این ۳ جوان علیرغم گذشت چند هفته همچنان بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران، یورش به روستاهای محروم بلوچستان و به گروگان گرفتن جوانان، انتقال آنها به سلولهای انفرادی اطلاعات سپاه پاسداران و مورد شکنجه قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم ایران خواستار انتقال پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ۲۲مهر۱۳۹۲ برابر با ۱۴ اکتبر۲۰۱۳

No comments:

Post a Comment