Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Mourning Another Tragedy | The Balochistan Point


بلوچ وبلوچستان مظلوم‎ har lagt till 2 nya foton.
مجرمیم،مجرم سکوت در برابر جنایت
اگر منزل مسکونی و سرپناه زندگی ات را ترک نکنید به اشد ترین وضع ممکن مجازات می شوید از سوی سپاه پاسداران!!
بمباران روستائیان بلوچ توسط سپاه پاسداران در بخش کورین زاهدان در جهت غصب زمین هایشان
طی سه روز گذشته سپاه پاسداران در واحد سلمان در منطقه زاهدان بخش کورین چندین خانواده بی ضاعت بلوچ را که در سیاه چادر عمری است زندگی می گذراندند را بمباران کرد.
جرمشان زندگی در خاک مادری بود.خاکی که نسل به نسل حفاظت و صیانت شده و امروز فرش این چند خانواده بود در این منطقه.جرمشان ایستادگی در برابر اوارگی بود ، سپاه عزم بر غصب زمین هایشان و تصمیم به آوارگی انها نموده بود.
چندی پیش چندین هکتار از اراضی مردم در این بخش را غصب نموده بودند و مردم بیچاره که اعتراضشان را هیچ تریبون و رسانه و نهادی نمی شنود و نمی بیند طی مراجعات مختلفی که داشته اند به بخشداری و فرماندری و ارگانهای نظامی راه به جایی نمی برند.
و اما در این میان از قسمت شمالی پایگاه سپاه سلمان قطعه زمینی باقی مانده بود که چند خانواده بی بضاعت بلوچ در ان سکنی گزیده بودند و هنگامی که ظالمین مقاومت این دلیرمردان و شیرزنان بلوچ را می بینند که مانع از غصب زمینشان توسط فرزندان بنی صهیون هستند.اینجاست که فرزندان بنی صهیون این بارنفرت خویش را از ملت بلوچ بر خلاف غصب روستای بله سر چابهار که با بلدوزر و قنداق تفنگ غصب شد با بمباران هوایی و ریختن بمب و راکت بر سر مردم بی پناه بخش کورین نشان داد و سیاه چادر ها را به همراه دار و ندارشان را به اتش کشید و زنان و مردان در بهت و ناباوری از این جنایت فرزندان خردسال خویش را به کول گرفتند وپناه به تپه ها و صخره ها بردند و احشامشان تیرباران شد.وکنون شب را بی سرپناه در این زمستان سرد سپری می کنند .سوخت دارو ندارشان و غصب شد زمین شان،سرمایه هستی این چند خانواده چند کیلویی کشک و عدس بود. گونی آرد و چند عدد گوسفند که روزگار سپری می کردند ،اما امروز ندارند سقفی ،سرپناهی،آب و آتیشی و بستری...
خدایا می دانیم جرم ما سکوت در برابر اشغال بود این همه ظلم که می بارد از زمین و آسمان نتیجه سکوت ما در برابر ظلم و اشغال می باشد.
در جواب این جنایت یک جواب بود.بارها هشدار داده بودیم این منطقه را ترک کنند.
آری جواب ترک نکردن زمین مادری و عدم قبول آوارگی با شدید ترین وضع ممکن آن هم بمباران هوایی در بلوچستان پاسخ داده میشود.
مجرمیم،مجرم سکوت در برابر جنایت،مجرمیم خدایا ...وقتی دفاع در برابر جنایت رنگ به خود نگیرد از این بدتر نصیب ملتی است که راضی به زندگی در ستم است.
سکوت کردیم روزی که سرزمینمان اشغال شد
سکوت کردیم روزی که سرزمینمان تجزیه و الحاق به هرمزگان و خراسان و کرمان شد
سکوت کردیم وقتی از کارها اخراج و بیکار شدیم
سکوت کردیم وقتی نام شهر ها و روستاها باب میل اشغالگران تغییر کرد
سکوت کردیم وقتی مهار ریاست و سیاست را از ما گرفتند و به کولی ها و غر بومیان سپردند
سکوت کردیم در برابر خون هزاران هزار فرزندمان
کنون شما را به خدا بشکنید این سکوت جنایت را که مرگ در انتظار شماست.مرگی در اوارگی و فقر..مرگی در بی کسی با اندوهی جانکاه
در مقابل جنایت ها که روا داشتند بهانه برای زندگی داشتیم کنون که می خواهند سقف خانه ها را بر سر ما آوار کنند بهانه در چه می بینیم برای زنده ماندن
مرگ به ز این زندگی ،زیر زمین رفتن به از این ذلت و بندگی
بپاخیزید تا مرگ با شما غریبه گردد و آوار بر سر اشغالگران چون وبایی جان سوز و برانداز گردد.
دیگری بهانه ای برای سکوت نمانده،چرا خودت را خودمان را می فریبیم.با توام ای نسل سوخته جوان،کنون که سوخته ای آینده فرزندانت را مسوزان.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment