Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

رنج نامه فرزند تحت ستم بلوچ


رنج نامه فرزند تحت ستم بلوچ
صهیونیستها مانع از انتقال و درمان بیماران بلوچ هستند.!!!
این سرنوشت ما بوده و هست در سایه اشغال ،چنین دست جنایت هایی هشتاد وشش سالاست ملت ما لمس کرده و می کند .فقط می خواهند بلوچ در هر صورت در بلوچستان بمیرد.یکی با تیر یکی با تصادف یکی با طناب دار یکی بر روی تخت بیمارستان یکی در اتش یکی در فقر و یکی در........
و اما رنج نامه
15/12/2014
سلام
من برادر بیمار ادریس ملایی از سرباز نصیرآباد هستم
برادرم دو روز پیش(پنج شنبه) بعلت تصادف از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شدید شده طبق نظریه پزشک معالج عمومی باید عمل شود و متخصص مغز ایرانشهر متاسفانه در مرخصی بسر میبرد و بعلت نداشتن تخت خالی نه به زاهدان اجازه انتقال میدهند و نه بعلت خارج از استان بودن شهر کرمان مجوز صادر میکنند چرا یک جوان با استعداد 17 ساله سوم دبیرستان رشته تجربی باید روی تخت بیمارستان بدون پزشک بدون هیچ امیدی بمیرد این کجای عدل و انصاف است اگر برادر یا پسر یک آدم پولدار یا پارتی کلفت بود چنین بلاهایی سرش میامد چرا به ما اهمیت نمیدهید ما رای دادیم تا برای چی و کی ؟؟؟؟ جناب آقای دکتر ضاربان جناب نماینده آقای فراماندار ما فقط باید منتظر بمانیم و شب امید بخوریم و صبح بمیریم بخدا این دور از انصاف و انسانیت است شمارا به همان قسمی که خوردید و خدایی که میپرستی، دیگه اشکی برای مادرم نمانده الآن دو روز است که هیچی نخورده حتی امید، چرا ما اینجا بلا تکلیفیم و چرا بخاطر یک تخت بمیریم چرا ما اینقدر بی ارزش شدیم .

No comments:

Post a Comment