Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

به قتل رساندن جوانان بلوچ در ملک ناپرسان(بلوچستان)


بلوچ وبلوچستان مظلوم‎ har lagt till 2 nya foton.
ر شستون(سراوان)پیدا شده است.
این دو عزیز دو هفته پیش توسط نهاد وزارت اطلاعات ربوده شده بودند و دیروز اجساد این دو عزیز در بیابانهای حوالی شهرستان شستون رها شده بود.
این چندمین مورد از قتل هایی است که بصورت زنجیره ای در بلوچستان اتفاق می افتد و کسی جوابگوی این جنایات نیست.
کولی های جنایتکار به همراهی دجالانی که بلوچستان را اشغال کرده اند خواهان قتل عام بلوچ هستند و این ملت بلوچ است که باید در مقابل این جانیان بایستد و از ملت و سرزمین و دین و فرهنگش دفاع کند.
این سرنوشت همه ما فرزندان بلوچ است اگر همچنان سکوت کنیم و امروز را به فردا بسپاریم .تنها راه مقاومت است و بس
بپاخیزید و به سنگرهای حق بشتابید و ارتش 5000 نفری بلوچستان را تشکیل دهید.
بپاخیزید و همراه با مبارزان و مدافعان به حق بلوچستان که بخشی از ارتش 5000 نفری بلوچستان هستند همکاری و همراهی کنید.
عزت ما در مبارزه است
حفظ اصل و نسل و سرزمین و هویت ما پشت سنگرهای مقاومت است.
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬
محمود بلوچ

No comments:

Post a Comment