Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اختلاس ۹۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت!


اختلاس ۹۰ میلیارد تومانی در ستاد سوخت!
فاش شدن اختلاسها یکی پس از دیگری!
معاون اجرایی رئیس جمهوری آخوند روحانی از فساد ۹۰۰ میلیارد ریالی در ستاد سوخت دوران مدیریت سابق خبر داد.
محمد شریعتمداری مسائل مالی ستاد سوخت در زمان مدیریت گذشته را تاسف برانگیز دانست و از آن به عنوان بی‌انضباطی‌های مالی یاد کرد و گفت: این بی انضباطی 90 میلیارد تومانی در حال حاضر در دست پیگیری است و با همکاری ستاد سوخت و مراجع نظارتی و قضایی ، بخشی از مطالبات به خزانه مسترد شده است .
این در حالیست که چند روز پیش یک نماینده مجلس رژیم از مشارکت 5 بانک حکومتی در ماجرای فساد 12 هزار میلیاردی پرده برداشت.
.

No comments:

Post a Comment