Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

همه شما فرزندان بلوچ سهیم در تعیین حق سرنوشت خویش گردید


ای مردم شریف و تحت ستم بلوچ در هر قشر و موقعیتی که هستی لطفا این مطالب بسیار مهم و آگاهی بخش را که در رابطه با حقوق و سر نوشت شما نوشته و ارائه میشود با دقت بخوانید و بدیگران هم توصیه بکنید تا بخوانند. شما زمانی به حقوق خدادادی و بنیادین خود میرسید که بی تفاوت ننشینید . کاری بکنید برای بهروزی ملت تان و آبادی و امنیت سرزمین تان. لطفا این مطلب بسیار مهم را پس از خواندن به اشتراک بگذارید.
همه شما فرزندان بلوچ سهیم در تعیین حق سرنوشت خویش گردید
برای رسیدن به آزادی از تک تک فرزندان بلوچ اعم از مردان و زنان_دانشگاهی و مکتبی_بازاری و بیکار تقاضای همکاری و همیاری داریم.
کلیه فرزندان ملت تحت ستم بلوچ حق مشارکت در ساخت اینده بلوچستان را دارند و باید که از توانایی ها و استعدادهای بالقوه خویش در جهت هرچه شکوهمند شدن مبارزه تا رسیدن به سرمنزل خودمختاری کار گیرند.
اولین قدم در جهت رسیدن به سکوی خودمختاری ایجاد جو بیداری و اگاهی دادن به مردم است.هر شخصی به نمایندگی از جانب خودش که حق ماست اگاهی نسبت به حقوق مان، کار اگاهی دادن را از منزل و خانواده خویش شروع تا جاییکه تمامی ملت نسبت به حق و حقوق خدادادی خویش به آگاهی کامل برسند.و اولین شناخت حقوق که نیازمند آگاهی است حق تعیین سرنوشت می باشد.سرنوشتی که تاکنون در منجلاب تبعیض و جنایت رنگ باخته و بلوچ از پی گیری وضعیت بغرنج خویش ناامید است.
کار اگاهی دادن کار فرد نیست بلکه کار ملت است .زیرا هدف هدفی ملی است و نه فردی،و دسترسی فرد به ملت محدود به تعدادی است و اینجاست که همه باید دست در دست هم دهیم و شریک در ساختن اینده خویش گردیم.
چهره واقعی ظلم را همراه با دلایل تشریح و در سایه تشریح ظلم حقوق ملی و شهروندی را بیان و دلایل و موانع پیگیری حقوق از طریق مسالمت را روشن و ملت را به رفتن سوی سکوی مبارزه تشویق کنید.امید را دلها زنده و جسمها را آماده جان فشانی کنید.
وقتی ملت به اگاهی کامل رسیدند بعد از آن خود تصمیم گیرنده اصلی و سکان داره مبارزه برای عدالت که همان رسیدن به خودمختاری و نجات از ستم که سنگرحفظ هویت ومانعی از تاراج منابع و تجزیه خاک است می شوند.
ملت ما باید به ان درجه از آگاهی برسد که این نظام و هیچ نظامی دیگر تا زمانی که ما دارای سنگر و پشتوانه دفاعی قدرتمندی نباشیم به ما رحم نخواهند کرد و نقشه راه انها یک هدف را در بلوچستان دنبال می کند و آن بیگانه نمودن ملت با اصل و هویت و تجزیه بلوچستان می باشد.و بدانند که تنها راه حفظ اصل و نسل در بلوچستان رسیدن به خودمختاری است.
درود بر همه شما فرزندان پاک بلوچ
درود بر شرف و غیرت شما زنان و مردان سرزمینم
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬
محمود بلوچ

No comments:

Post a Comment