Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعات تکان دهنده جدید از آیت اله محمدحسن منطقی بروجردی - گروگانگیر آدمکش سیدنی - که دیروز در جریان گروگانگیری کشته شد و روح کثیفش بسوی امام راحل رجعت کرد.


نتشار عکسهای همسر دوم این شهید کلاهبردار با سران کلاهبردار نظام از جمله مهندس کامران دانشجو و حداد عادل نشان میدهد که آیت اله منطقی از بدنه سران نظام و فامیل نزدیک آنهاست.
- همسر این فرد, زهرا مباشری، دختر حبیب‌الله مباشری معاون دانشگاه امام صادق و از کله گنده های اساسی نظام فاسد میباشد.
- روشهای کلاهبرداری این فرد, قبل از ترک ایران کاملا اثبات میکند که او با روشهای متداول بسیجی ها و سران نظام کلاهبرداری میکرده است....
-روشهای ارشاد و تجاوز جنسی حاج آقا به زنان در سیدنی هم کاملا مشابه روشهای تجاوز روحانیت عظام در داخل نظام میباشد.

No comments:

Post a Comment