Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

درا شهدوست زهی را با چهارگلوله در بدنش از وزارت اطلاعات تحویل گرفتیم ایوب بهرامزهی را بدون هیچ محاکمه اعدام کردند

درا شهدوست زهی را با چهارگلوله در بدنش از وزارت اطلاعات تحویل گرفتیم
ایوب بهرامزهی را بدون هیچ محاکمه اعدام کردند
درا شهدوست زهی جوانی 23 ساله از روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در تاریخ 19/4/2010 (۳۰فروردین ۱۳۸۹) روز سه شنبه بعد از نماز عصر به همراه دوست و فامیلش ایوب بهرامزیی دم درب مغازه خود نشسته بودند که متوجه میشوند افرادی لباس شخصی که با ماشین وزارت اطلاعات بودند

No comments:

Post a Comment