Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

(برخورد بی ضابطه ماموران انتظامی سبب مرگ پیرمرد ‫#‏زاهدانی‬ شد)


Habibollah Sarbazi
12 timInstagram
(برخورد بی ضابطه ماموران انتظامی سبب مرگ پیرمرد ‫#‏زاهدانی‬ شد)
حاج ‫#‏نیازمحمدرخشانی‬ یکی از معتمدین و ریش سفیدان زاهدانی در اثر بازداشت و برخورد بی ضابطه ماموران کلانتری 12 زاهدان جان داد.
به گزارش کمپین فعالین ‫#‏بلوچ‬، روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماموران کلانتری 12 زاهدان با مراجعه به مغازه حاج نیاز محمد رخشانی یکی از معتمدین و ریش سفیدان زاهدان "بدون دلیل" به وی دست بند زده و بازداشت کردند که خانواده پس از مراجعه به ‫#‏کلانتری‬ با جسد بی جان وی مواجه شدند.
آقای نصرالله رخشانی پسر نامبرده به فعالین بلوچ گفت: ماموران به دنبال دو سارق بودند که آنها از دیوار مغازه پدرم بالا رفتند ماموران هم به جای دزدها پدرم را بازداشت کردند وقتی ما اعتراض کردیم به حرفمان گوش ندادند ما به ماموران گفتیم که پدر ما سابقه ناراحتی قلبی دارد و چند بار سکته کرده است اما ماموران با برخورد زشت پدرم را با خودشان بردند".
وی افزود: " ما خودمان را به کلانتری رساندیم و قرص های قلبی پدر را بردیم، اما ماموران توجهی نکردند و نه تنها اجازه ملاقات ندادند بلکه حتی داروها را هم به او نرساندند، ماموران گفتند که قبل از پرونده سازی نمی توانیم اجازه دهیم قرص بخورد"
آقای رخشانی تاکید کرد: " وقتی بر اثر فشارها و برخورد های بد حالش وخیم شده و بی جان می شود زنگ می زنند که ‫#‏آمبولانس‬ بیاید اما پدرم همانجا جان می دهد"
وی افزود: " ما به دادگاه نظامی شکایت کردیم اما پزشک قانونی هنوز جواب نداده"
نصر الله ادامه داد: "ماموران پس از مرگ پدرم دستپاچه شده و الان مدعی شده اند که ما اورا به عنوان معتمد حاضر کرده بودیم و بازداشتش نکردیم در حالی که به او دستبند زدند و با بی حرمتی او را بردند"
http://www.balochcampaign.info/?p=8055
کانال تلگرام ‫#‏کمپین_فعالین_بلوچ‬
@balochcampaign

No comments:

Post a Comment