Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جناب دکتر روحانی سلام

مردم مظلوم بلوچ، به اعتدال رای دادند برای بهبود وضع موجود اما متاسفانه تا دیروز دیگران مانع رشد علمی فرزندان بلوچ بودند و امروز عوامل دولت تدبیر و امید با ژست های پوپولیستی کمر به حذف همه جانبه فرزندان این سرزمین بسته و باند مافیایی اکبری و رستمی در وزارت علوم اقدام به مصادره بنگاه های علمی سیستان و بلوچستان نموده اند و نگرشی کاملا فاشیستی در این زمینه اتخاذ کرده اند . اینان با به انحصار در آوردن دانشگاه دانشگاه آزاد استان و سپس پیام نور نگاهی کاملا کرمانی به موضوع دارند ، آیا قحط الرجال است و یا اینکه فرزندان این سرزمین ایرانی نیستند و یا توانایی علمی ندارند آری آقای روحانی نخبگان این سرزمین برای شما سینه سپر کردند تا شاهد تغییر نگاه باشند اما متاسفانه افرادی همچون بهادر، رضایی و امروز خانم سنجری بر مسند مدیریت دانشگاه های ایرانشهر باشند، آقای کمالیان و بهادر ، رضایی و دار و دسته شان پرونده ایی چندان روشن ندارند. و مهم تر این راز سر به مهر است که شرکت سهامی رستمی_اکبری هم در دولت های احمدی نژاد و هم دولت اعتدال در وزارت علوم و خصوصا سیستان و بلوچستان ترک تازی نموده و اقدام به مهره چینی می کنند، آقای استاندار شما چرا سکوت پیشه کرده اید ؟ آیا شما هم ......؟ آیا وقت آن نیست که دین خود را به بلوچ مردمان ادا کنید؟ شاید هم شما و دوستانتان نیازی به رای مردم ندارید؟ تا کی ما شاهد تبعیض باشیم و فرزندان این سرزمین قربانی نگاه قومی باشند؟ آیا بلوچ و زابلی توانایی اداره چند دانشگاه را ندارند ؟ یا اینکه به روح دولت احمدی نژاد درود بفرستیم و صد رحمت به دیگران ، چرا حقوق ما را محترم نمی شمارید، آقای روحانی در فردای قیامت ما شکایت خود را به حضرت ولی عصر و خداوند سبحان از ظلم و تبعیض دولت شما خواهیم بردباشد که خدای سبحان بین ما و شما حکم کند، و سخن آخر با نمایندگان منتخب استان است که در انتخابات و برای جذب آرای مردم وعده ها دادند، از شما تقاضای نظارت و تحقیق و تفحص در بنگاه های علمی را داریم تا بیش از این حقوق مردم ضایع نگردد.
جمعی از دانشگاهیان استان

No comments:

Post a Comment