Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

زجرکش کردن زندانی سیاسی بلوچ در زندان زابل

ی در ایران ، آقای ریگی که در اثر شکنجه های جسمی و وحشیانه بابایی رئیس سازمان زندانها و پهلوانی رئیس اطلاعات زندانهای استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ ماه پیش دچار خونریزی داخلی گردید، بدستور این ۲ دژخیم از درمان محروم شده است.
آقای ریگی از دردهای طاقت فرسایی رنج می برد و دچار بالا آوردن خون، خونریزی بینی و خونریزی کلیه است و در طی این مدت بیش از ۱۶ کیلو وزن کم کرده است. شرایط او به حدی وخیم است که از انجام کارهای شخصی خویش عاجز و راه رفتن و ایستادن برایش بسیار دشوار بوده و اغلب در سلول خویش درازکش می باشد.
خانواده زندانی سیاسی ایوب ریگی به بابایی، رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و از وی خواسته اند یا او را تحت درمان قرار دهد و یا اینکه اجازه بدهد خانواده، خود امکانات معالجه وی را فراهم کند. اما بابایی با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی با این خانواده به آنها گفته است که درمانی در کار نخواهد بود و او به این صورت باقی خواهد ماند تا بمیرد و دستور بیرون کردن خانواده معترض زندانی سیاسی را داده است.
لازم به یادآوری است زندانی سیاسی، هموطن بلوچ، ایوب ریگی پس از چند سال بلاتکلیفی در زندان مرکزی زاهدان و زابل به وی گفته شده که به اعدام محکوم شده است. او از داشتن وکیل محروم می باشد.
از طرفی دیگر وضعیت و شرایط زندان زابل به شدت غیر انسانی و قرون وسطایی است.
اخیرا فردی به نام آذرسا مدیر داخله زندان زابل اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی و عادی را شدت بخشیده است. وی زندانیان بی دفاع را بدون دلیل مورد شکنجه جسمی قرار می دهد . از زندانیان عادی که حق رفتن به مرخصی دارند، مبالغی بیش از۱ میلیون تومان اخاذی می کند و کسانی که این مبلغ را نپردازند به آنها اجازه رفتن به مرخصی را نمی دهد. همچنین حشرات موذی تمامی سلولهای زندانیان سیاسی و عادی را فرا گرفته که شرایط آنها را حادتر کرده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران نسبت به خطر جدی که جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند، هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی است.
‫#‏ایران‬ ‫#‏بلوچستان‬ ‫#‏حقوق_بشر‬ ‫#‏زندانی_سیاسی‬ ‫#‏لوزان‬ ‫#‏زابل‬ ‫#‏عدالت‬

No comments:

Post a Comment