Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

انتقام ماموران خشمگین نیروی انتظامی از مردم خاش پس از کشته شدن همراهانشاندرپی درگیری ماموران نیروی انتظامی در شهرستان خاش، با افراد مسلح ناشناس و کشته و زخمی شدن چند تن از همراهانشان این ماموران با انداختن بیماران از تخت های بیمارستان، ضرب و شتم مردم عادی و شکستن شیشه های بیمارستان از مردم شهر انتقام گرفتند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پس از کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی در شهرستان خاش توسط افراد مسلح ناشناس “ماموران نیروی انتظامی خشمگین اقدام به شلیک تیر هوایی در اطراف بیمارستان خاش و بدرفتاری با زنان بیمار و مردم در بیمارستان نمودند.
بنا به گفته شاهدان عینی ماموران انتظامی با فحش و ناسزا مردم بلوچ را مورد ضرب و شتم قرار داده و تهدید کردن که “تا حال کسی از بلوچ ها را نزدیم اما از امشب شما را به بهانه های مختلف می زنیم”.
این تهدید ها و رفتارهای خارج از ضابطه ماموران نیروی انتظامی با مردم عادی شهر  پس از صورت گرفته که “گروهبان یکم منوچهر جوینی و گروهبان یکم ابوالفضل خمر در پی درگیری با افراد مسلح ناشناس کشته و سجاد عبدالهی و عباس چراغی” زخمی شدند.
دو روز پیش نیز ماموران نیروی انتظامی با محاصره محله سعدی شهر خاش و شکستن درب و پنجره یک منزل وارد آن شدند که پس از آن ماموران از “ضبط و مصادره” مواد مخدر در آن منزل خبر دادند.

http://www.balochcampaign.info/?p=8019

No comments:

Post a Comment