Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

گزارش سالیانه وضعیت حقوقی بلوچستان ایران- ۱۳۹۴

gozaresh 1394 
کمپین فعالین بلوچ همچون سالهای گذشته بنابر ضرورت موجود جهت ارائه آمارهای سالیانه برای استفاده شهروندان و 
نهاد های حقوقی و درک بهتر آنچه در منطقه بلوچستان ایران و برای بلوچ ها در ایران اتفاق می افتد گزارش سالیانه (۱۳۹۴ شمسی) را منتشر می کند.
گزارش سال ۱۳۹۴ بلوچستان ایران لینک دانلود فایل پی دی اف.
این گزارش حاصل تلاش یک ساله این سازمان مردم نهاد برای استخراج اخبار و گزارشهای حقوقی است.
کمپین فعالین بلوچ معتقد است که در ارائه گزارش باید به اصل دقت و صحت مطالب تاکید کرد و حد اکثر جزئیات “وقایع” پیش آمده را جهت مستند سازی جمع آوری کرد.
به همین منظور گزارش ذیل که دارای  بخش های:
.   وضعیت زندانیان
.   وضعیت جامعه مدنی
.   وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کارگران
 • گزارش های از مسائل امنیتی و نا امنی در بلوچستان،
.    سایر موارد
است را ارائه کرده و امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد.

لازم به ذکر و تاکید است که موارد مذکور در این گزارش “کلیه موارد” نیست و بخاطر وضعیت پلیسی استان سیستان و بلوچستان و پیچیدگی ها، موانع گزارشگری و صعوبت هایی که در ارتباط با “قربانیان” وجود داشته بسیاری از گزارشهایی ناقص نیز از رده گزارشها خارج و در این “نوشتار” گنجانده نشده اند. کما اینکه بسیاری از گزارش ها هیچ گاه به این سازمان نرسیده اند و در تلی از نسیان به فراموشی سپرده شده اند.
در این گزارش صرفا به گزارشهایی پرداخته شده که مشخصا به “کمپین فعالین بلوچ” رسیده اند.
این گزارش نمی تواند کامل باشد اما حد اکثر تلاش صورت گرفته که بر وقایع قابل استناد و دقیقی که صحت آنها مورد تایید فاکتورهای تعریف شده برای این نهاد است تاکید شود.

وضعیت زندانیان
بررسی وضعیت زندانیان در استان سیستان و بلوچستان یکی از سخت ترین و دشوار ترین گزینه های حقوق بشری است که کمپین فعالین بلوچ با وجود تلاش های مکرر موفق نشده است توفیقات بسیار زیادی در سال گذشته در این بخش داشته باشد، اما با دست یابی به برخی از منابع محدود توانسته ایم گزارشهای موثق ذیل را جمع آوری و تهیه کنیم که در چند بخش “حکم اعدام”، “اجرای حکم اعدام”، “نقض حقوق زندانیان” و “صدور حکم زندان”  تحت عنوان “وضعیت زندانیان” ارئه می شود.

 • حکم اعدام

یازده نفر از شهروندان بلوچ در سال ۱۳۹۴ حکم اعدام دریافت کرده اند:
ـ نوشیروان عمرزهی , محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ محمد امین عمرزهی معروف به جما, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ یوسف گنگوزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ علیرضا نارویی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ غلامرسول مزارزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ ناصر عمرزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ حسین دادور, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ عبدالله صلاحزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ مرادبخش بلوچی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
ـ نبی مزارزهی, محکوم به اعدام تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ , زاهدان
* در تاریخ ۳ اسفند حکم اعدام این ده نفر نامبرده توسط دیوان عالی کشور به مرحله تایید رسید و در انتظار اجرای حکم می باشند.
_جابر صبوری محکوم به اعدام، بخاطر مشارکت در تظاهرات در اعتراض به بازداشت مولوی نقشبندی در راسک. ۲ اسفند ۹۴


 • اجرای حکم اعدام

پنجاه و دو نفر از زندانیان بلوچ در سال ۱۳۹۴ اعدام شدند:
– زاهد دینارزهی فرزند دادمحمد, اعدام شده  تحت جرائم مواد مخدر در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۴ , زندان رجایی شهر
– اسماعیل شهنوازی (زابدزهی) فرزند رضایی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۴ , زندان اراک
– بخشی بامری فولادزهی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ خرداد ۹۴ , زندان قزلحصار کرج
– مهران بلوچ زهی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ خرداد ۹۴ , زندان قزلحصار کرج
– فرزاد پروین , اعدام شده تحت جرم قتل عمد در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۴, زندان زاهدان
– جنگی کرنگش , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ مرداد ۹۴ , زندان بندر عباس
– خداداد کرنگش , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۴ مرداد ۹۴ , زندان بندر عباس
– عمر پرستنده , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۴ , زندان عادل آباد شیراز
– سعادت شه کرم زهی (ریگی) , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب
– عیسی عمرزهی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب
– ابوذر دهواری , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۴ , زندان رفسنجان
– انور دهواری , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۴ , زندان رفسنجان
– مجید ساسولی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۴ شهریور ۹۴ , زندان زابل
_ حاجی محمد نوتی زهی معروف به  حاجی عزیز- اعدام تحت جرائم مواد مخدر – زندان زاهدان – ۱ مهرماه ۱۳۹۴
– برکت ملک رئیسی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۹۴ , زندان اصفهان
–  محمد یونس جمال الدینی , اعدام شده  تحت جرایم قتل نفس در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۴ , زندان زاهدان *
– حسن دورویی مقدم  , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۴ , زندان زاهدان
–  مرتضی لکزایی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۴ , زندان زاهدان
– نظیر احمد ریگی  , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۴ , زندان زاهدان *
– موسی کدخدایی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۰۳ آذرماه ۹۴ , زندان میناب
– شکرالله بلوچی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۰۳ آذر ماه ۹۴ , زندان میناب
– علی فرامرزی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۰۳ آذر ماه ۹۴ , زندان میناب
– محمد دهقان  , اعدام شده  تحت جرایم تجاوز به عنف در تاریخ ۰۹ آذرماه ۹۴ , زندان میناب
– جواد ثمر , اعدام شده  تحت جرایم تجاوز به عنف در تاریخ ۰۹ آذرماه ۹۴ , زندان زاهدان
– محسن گمشادزهی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۵ آذرماه ۹۴ , زندان زاهدان
– محسن پیری , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۵ آذرماه ۹۴ , زندان زاهدان
– عزیز سارانی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۱۵ آذرماه ۹۴ , زندان زاهدان
– غنی ریگی , اعدام شده  تحت جرایم محاربه در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۴ , زندان زاهدان *
– یوسف ریگی , اعدام شده تحت جرایم مواد مخدر در زندان کرمان , ۲ دیماه ۹۴
_ خالد کردی اعدام شده تحت جرائم مواد مخدر – بازداشت در سن ۱۳ سالگی – اعدام در زندان مرکزی زاهدان. ۵ بهمن ۹۴
_ مسلم آباریان اعدام شده تحت جرائم مواد مخدر – بازداشت در سن ۱۳ سالگی – اعدام در زندان مرکزی زاهدان. ۵ بهمن ۹۴گزارش سال ۱۳۹۴ بلوچستان ایران

 • شهروندان بلوچ اعدام شده که اطلاعات آنها کامل نیست

– دو شهروند بلوچ , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۴ , زندان مرکزی زابل
– چهار شهروند بلوچ , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۴ , زندان مرکزی زاهدان
– دو شهروند بلوچ , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۳ اردیبهشت , زندان مرکزی بندرعباس
– شهنوازی , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب
– جدگال , اعدام شده  تحت جرایم مواد مخدر در تاریخ ۲۶ مرداد ۹۴ , زندان میناب
– شش شهروند از طائفه شه بخش بلوچ در زندان یزد اعدام شدند، این افراد سه برادر از یک خانواده و سه برادر دیگر از یک خانواده دیگر بوده ند. که بیش از ۸ سال در زندان بوده اند اسم یکی از اعدام شده ها که به کمپین گزارش شده بنام حاجی محمد نوتی زهی معروف به  حاجی عزیز است (که اسمش در لیست اعدامیان ذکر شد*) .  ۱ مهرماه ۱۳۹۴
–  یک شهروند بلوچ اعدام شده تحت جرایم محاربه , ۲۸ آذرماه ۹۴ , زندان زاهدان
– ۴ زندانی بلوچ اعدام شده در زندان کرمان تحت جرایم مواد مخدر,۲ دیماه ۹۴
…….
* محمد یونس جمال الدینی  از بلوچ های ایالت بلوچستان پاکستان و اهل منطقه “نوشکی” است که پس از اعدام جنازه وی در مرز تفتان به خانواده اش سپرده شده است.
*  به گفته یک منبع مطلع، “نظیر احمد ریگی” از اتباع افغانستان در حالی اعدام شد که حکم حبس وی به پایان رسیده بود و به اتهام “انتقال مواد مخدر به درون زندان” و تشکیل پرونده جدید به اعدام محکوم شد. این منبع گفته است که مستند صدور حکم اعدام، اعتراف یک زندانی دیگر علیه وی بوده و هیچ مدرک دیگری نظیر کشف مواد یا اقرار و …  وجود نداشته است.

 • نقض حقوق زندانیان

استان سیستان و بلوچستان زندان های متعددی در شهرهای مختلف دارد، اما زندان مرکزی زاهدان بزرگترین زندان در استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۲۵۰۰ زندانی است که یکی از بزرگ ترین اماکن نقض حقوق بشر شناخته می شود که دسترسی زندانیان در آن به خارج بسیار محدود است و گزارشهای این زندان به سختی و چه بسا با تاخیر به بیرون درز می کنند که حساسیت قضیه را کاهش می دهند. یکی از دلایل تاخیر در مخابره گزارشهای این زندان ضمن مشکلات و فشارهای جانبی که وجود دارد ایجاد فضای “بسته” با از کار انداختن تلفن های زندان در هنگام اجرای احکام اعدام دسته جمعی است.
و یا اینکه دسترسی به زندانیانی که در بخش های قرنطینه نگه داری می شوند که عمدتا هم زندانیان سیاسی هستند بسیار دشوار است.
زندانیان این زندان به کمپین فعالین بلوچ گزارش داده اند که هر هفته پنجشنبه تا شنبه شاهد اعدام تعدادی در این زندان از بندهای مختلف بوده اند اما بدلیل عدم اجازه تردد بین بندهای مختلف زندان و از کار انداختن تلفن های زندان عموما این اخبار به خارج از زندان درز نمی کنند.
همچنین بخاطر ضعف های بهداشتی، کمبود هواخوری و فشارهای روحی و روانی این زندان، شاهد مرگ و میر زندانیان، بیماری های حاد، تبادل مواد مخدر، بیماری ایدز و مشکلات دیگر است.
دستکم ۷ نفر در سال گذشته به علت بیماری شدید یا خودکشی در زندان مرکزی زاهدان درگذشته اند.
مجموعه ذیل گزارشهای است که در سال گذشته توانسته ایم از طریق خانواده و منابع متعدد دیگر زندانیان بلوچ از مناطق مختلف، به آنها دست پیدا کنیم:

– علیرغم نقض احکام ملک محمد آبادیان و فرزندانش عبدالهادی و جواد آبادیان توسط دیوان عالی کشور و تایید این موضوع توسط وکیل این زندانیان اما قوه قضائیه بدون توضیح بیشتر از “روند جدیدی”  در پرونده این زندانیان بلوچ خبر داد , ۲۵ فروردین ۹۴ *
– شفی محمد تنومند , فوت به دلیل بیماری شدید و بی توجهی پزشک در زندان مرکزی زاهدان ,  ۲۹ فروردین ۹۴
– مولوی عبدالغفار نقشبندی , انتقال از زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطلاعات , ۸ اردیبهشت ۹۴
– ملک محمد آبادیان و فرزندانش عبدالهادی و جواد آبادیان, انتقال از زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطلاعات , ۸ اردیبهشت ۹۴
– عبدالواحد گمشادزهی ۱۹ ساله , فوت به دلیل بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان زاهدان , ۲۸ اردیبهشت ۹۴
– خانواده های بازداشت شدگان نصیر اباد , نامه به احمد شهید و مراجع بین المللی و ابراز نگرانی بابت پرونده سازی و بلاتکلیفی فرزندانشان , ۳۱ اردیبهشت ۹۴
– دوازده تن از بازداشت شدگان نصیر آباد (اسامی ذیلا در بخش برگزاری دادگاه بیان شده) , انتقال از بازداشگاه وزارت اطلاعات و سپاه به زندان زاهدان بعد از ۶ ماه , ۲۱ خرداد ۹۴
– جما عمر زهی , انتقال به قرنطینه و سپس بازداشگاه وزارت اطلاعات بابت اعتراض به حکم اعدامش , ۳ تیر ۹۴
– امین رییسی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۴ تیر ۹۴
– نجیب رییسی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۴ تیر ۹۴
– داوود بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۴ تیر ۹۴
– عبدالستار بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– عامر گهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– ابوبکر ملازهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– ابوبکر بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– امید بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– مصیب وطن خواه از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– ادریس بلیده ای از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– امین بهرامزهی از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۱ تیر ۹۴
– بشیر بلیده ای از بازداشت شدگان نصیر آباد , برگزاری دادگاه غیر علنی و بدون وکیل , ۱۴ تیر ۹۴
– مولابخش عباس زهی , انتقال جسد به بیمارستان پس از ۳ ساعت بازداشت توسط مأموران وزارت اطلاعات چابهار , ۱۴ تیر ۹۴
– نعیم عباس زهی , انتقال جسد به بیمارستان پس از ۳ ساعت بازداشت توسط مأموران وزارت اطلاعات چابهار , ۱۴ تیر ۹۴
– عابد بمپوری  زندانی سیاسی , محرومیت از مرخصی توسط وزارت اطلاعات با وجود احراز شرایط مرخصی , زندان زاهدان , ۱۶ تیر ۹۴
– بازداشت شدگان اهل سنت نصیرآباد در زندان زاهدان , مخالفت مسئولین زندان با تهیه ی وسیله ی سرمایشی درتابستان ماه رمضان و تهیه این وسائل توسط خود زندانیان , ۲۲ تیر ۹۴
– همراهان در پرونده مولوی نقشبندی , علیرغم نقض احکام و آزادی مولوی نقشبندی بقیه افراد پرونده وی همچنان با ممانعت وزارت اطلاعات در حبس به سر می برند , ۱۰ مرداد۹۴
– ملک محمد آبادیان و هادی آبادیان , شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه اطفال و نوجوانان) استان سیستان و بلوچستان طی ابلاغیه ای از دو زندانی سیاسی بلوچ ملک محمد ابادیان و فرزندش هادی آبادیان که پیشتر احکام اعدام آنها با اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود، خواسته که ظرف ده روز از دریافت ابلاغیه نسبت به “تعیین وکیل” اقدام نمایند , ۱۹ مرداد۹۴
– عبدالواحد شه بخش , بعد از دو سال در وضعیت بازداشت موقت و بلاتکلیفی اقدام به خودکشی کرده و به بیمارستان منتقل گشت , ۵ شهریور ۹۴
– ایرج محمدی، زندانی زندان مرکزی زاهدان پس از هجوم و بازرسی نیروهای حفاظت زندان در بند عمومی این زندان به قرنطینه زندان منتقل شده و در اعتصاب غذا به سر می برد، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴
– گل محمد شاهوزهی , دچار مشکل کلیوی بر اثر شکنجه و حرومیت از رسیدگی پزشکی ,۲۸ آبانماه ۹۴ , زندان گچساران
– ناصر شاهوزهی , بازداشت غیر موجه یه مدت ۴۰ روز توسط وزارت اطلاعات کنارک ( وی در تاریخ ۱۷ آبانماه ۹۴ آزاد شد)
– جابر آبادیان و گل محمد بلیده ای , دو تن از هم پرونده ای های مولوی فتحی محمد نقشبندی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی آزاد شدند. ۱۳ آبانماه ۹۴
– جواد آبادیان, از هم پرونده ایهای مولوی نقشبندی پس از سه سال و نیم حبس غیر موجه آزاد شد , ۴ دی ماه ۹۴
– صابر ملک رئیسی، اعتصاب غذای زندانی سیاسی بلوچ در زندان اردبیل به مدت ۱۰ روز به علت شرایط سخت زندان و ممانعت مسئولین زندان از حق ملاقات و تلفن و همچنین ممانعت از استفاده از امکانات ورزشی زندان , ۲۰ آبانماه ۹۴
– علی پژگل، اعتصاب غذای زندانی سیاسی بلوچ در زندان اردبیل به مدت ۱۰ روز به علت شرایط سخت زندان و ممانعت مسئولین زندان از حق ملاقات و تلفن و همچنین ممانعت از استفاده از امکانات ورزشی زندان , ۲۰ آبانماه ۹۴
– نوراحمدحسن زهی، اعتصاب غذای زندانی سیاسی بلوچ در زندان اردبیل به مدت ۱۰ روز به علت شرایط سخت زندان و ممانعت مسئولین زندان از حق ملاقات و تلفن و همچنین ممانعت از استفاده از امکانات ورزشی زندان , ۲۰ آبانماه ۹۴
– اسحاق کلکلی , اعتصاب غذای زندانی سیاسی بلوچ در زندان اردبیل به مدت ۱۰ روز به علت شرایط سخت زندان و ممانعت مسئولین زندان از حق ملاقات و تلفن و همچنین ممانعت از استفاده از امکانات ورزشی زندان , ۲۰ آبانماه ۹۴
–  محمد امین ایرانشهری , اعتصاب غذای زندانی سیاسی بلوچ در زندان اردبیل به مدت ۱۰ روز به علت شرایط سخت زندان و ممانعت مسئولین زندان از حق ملاقات و تلفن و همچنین ممانعت از استفاده از امکانات ورزشی زندان , ۲۰ آبانماه ۹۴
–  امید نارویی , خودکشی در زندان زاهدان به دلیل نامعلوم , ۲۸ آذرماه ۹۴
–  عبدالهادی آبادیان زندانی سابق بلوچ ,علیرغم باقی ماندن کمتر از سه ماه از خدمت سربازی ، سپاه اما برای پذیرش وی جهت تکمیل آن تعلل می کند. این زندانی بیش از ۳ سال در پرونده مولوی نقشبندی به همراه پدر و برادرش در بازداشت بود,۱ دیماه ۹۴
–  اقبال ناروی , مرگ در قرنطینه زندان زاهدان , ۹ دیماه ۹۴
وزارت اطلاعات۲۴ دی ماه برای پخش اعترافات دیکته ای امان الله بلوچی زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ جلسه گرفت.
_ بیخبری مطلق از هفت زندانی سیاسی و فعالان اهل سنت بلوچ استان گلستان ۳۰دی ۹۴ با اسامی:
–        مولوی عبدالرحیم گرگیج
–        مولوی عبدالحکیم گرگیج
–        مولوی جمعه گرگیج
–        مولوی محمد بلوچ
–        مولوی علیرضا اشترک فرزند جمعه، امام جماعت روستای قراول ازتوابع شهرستان کلاله
–        ابراهیم زرین
–        محمد ترکمن.
_وزارت اطلاعات از تحویل اتومبیل ضبط شده عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان مرکزی زاهدان ممانعت کرد. ۲۸ دی ۹۴
_مولوی نورالدین کاشانی زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ از زندان مرکزی به قرنطینه زندان منتقل شد. ۱ بهمن ۹۴
_صادق ریگی زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ از زندان مرکزی به قرنطینه زندان منتقل شد. ۱ بهمن ۹۴
_جمشید دهواری زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ از زندان مرکزی به قرنطینه زندان منتقل شد. ۱ بهمن ۹۴
_محمد سارانی زندانی سیاسی عقیدتی بلوچ از زندان مرکزی به قرنطینه زندان منتقل شد. ۱ بهمن ۹۴
_عابد بمپوری زندانی سیاسی بلوچ که بیش از ۸ سال است که در زندان بسر می برد وزارت اطلاعات از اعزام به مرخصی وی ممانعت کرد. ۱۳ بهمن ۹۴
_اسحاق کلکلی زندانی سیاسی بلوچ که بیش از ۸ سال است که در زندان بسر می برد وزارت اطلاعات از اعزام به مرخصی وی ممانعت کرد. ۱۳ بهمن ۹۴
_ابوبکر ملازهی از زندانیان سیاسی بلوچ از زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطلاعات انتقال داده شد.  ۲۴ بهمن ۹۴
_مولوی امان الله بلوچی بعد از چهار ماه نگهداری در اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان انتقال داده شد. ۲۸ اسفند ۹۴
_عبدالرحیم کوهی بعد از چهار ماه نگهداری در اطلاعات به زندان مرکزی زاهدان انتقال داده شد. ۲۸ اسفند ۹۴

 • صدور حکم زندان

برخی از زندانیانی که در سال گذشته حکم زندان دریافت کرده اند:
– الله داد گنگوزهی , محکوم به ۱۵ سال زندان تحت جرایم مواد مخدر , ۲۴ خرداد ۹۴
_ نورمحمدشهنوازی  , محکوم به ۱۵ سال زندان تحت جرایم مواد مخدر , ۲۴ خرداد ۹۴
_عید محمد قمبرزهی , محکوم به ۳ سال زندان تحت جرایم مواد مخدر , ۲۴ خرداد ۹۴
– ناصر پیری طلبه دارالعلوم مکی زاهدان , محکوم به ۵ سال زندان جرام عقیدتی , ۱۳ مرداد ۹۴
_یونس دهمرده مدیر مسئول پایگاه خبری گندم پرس ۱۰ بهمن به یک سال حبس و دوسال محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم شد.
_صلاح الدین بلیده ای یکی از معترضان بازداشت مولوی نقشبندی ۲ اسفند به ۷ سال زندان محکوم شد.

وضعیت جامعه مدنی

به جرات می توان گفت که مردم در بلوچستان با فشارهای مضاعفی نسبت به مناطق دیگر کشور مواجه اند که از جمله دلایل آن بخاطر مسائل قومیتی و تفاوت مذهبی است. بیش از ۸۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان اهل سنت اند و از آنجا که در گلوگاه مرزی با پاکستان و افغانستان زندگی می کنند فشارهای امنیتی و فضای پلیسی حاکم بر این استان در کنار نگاه امنیتی مسئولان و فقر و بیکاری مزید بر علت شده و مشکلات فراوانی را برای جامعه مدنی ایجاد کرده است.
در این بخش به گزارشهای از قبیل “بازداشت” ” نقض آزادی های فردی و اجتماعی” ” احضار ، بازجویی و تفتیش”  “تیراندازی به شهروندان بلوچ” “موارد فرهنگی” و “زنان” می پردازیم:

 • بازداشت

آمار موثق بازداشت ۴۹ نفر از شهروندان بلوچ در سال گذشته به کمپین فعالین بلوچ رسیده است که عمدتا این افراد فعالانی در حوزه های مذهبی اهل سنت بوده اند که نشان از تداوم فشارها بر “روحانیان اهل سنت و مدارس دینی” است.

– بازداشت مولوی عبدالشکور نارویی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت منبع العلوم شیرآباد زاهدان , در استان لارستان در تاریخ ۸اردیبهشت ۹۴
–  احمد ریگی ماریشان طلبه دارالعلوم مکی زاهدان که هشتم شهریور از مدرسه خارج و ناپدید شد ,  بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات در تاریخ ۸ شهریور ۹۴ . وی در تاریخ ۱۲ شهریور آزاد شد در حالی که شکنجه شده بود .
–  بازداشت ناصر شاهوزهی اهل زر آباد از توابع کنارک استان سیستان و بلوچستان توسط ماموران وزارت اطلاعات, ۸ مهرماه ۱۳۹۴
–  بازداشت عبدالرحیم گرگیج, شهروند بلوچ در استان گلستان، توسط نیروهای امنیتی, ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
–  بازداشت عبدالحکیم گرگیج, شهروند بلوچ در استان گلستان توسط نیروهای امنیتی, ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
–  بازداشت جمعه گرگیج, شهروند بلوچ در استان گلستان توسط نیروهای امنیتی, ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
–  بازداشت محمد بلوچ, شهروند بلوچ در استان گلستان توسط نیروهای امنیتی, ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
–  بازداشت ابراهیم زرین, شهروند بلوچ در استان گلستان توسط نیروهای امنیتی, ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴
– بازداشت مولوی امان الله بلوچی , امام جماعت یکی از روستاهای کیشور سرباز , ۲۸ آبانماه ۱۳۹۴
– بازداشت حافظ عبدالرحیم کوهی , طلبه مدرسه منبع العلوم کوه ون سرباز , ۲۸ آبانماه ۱۳۹۴
– بازداشت مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان ایرانشهر توسط سازمان اطلاعات سپاه , ۲۵ آبانماه ۱۳۹۴ *
– بازداشت مولوی امین الله دهمرده ، فعال مذهبی و مسئول مکتب علوم دینی روستای دهمرده (خلیفه گلاب) زابل ، ۱۴ آبان ۹۴
– بازداشت سعید یاری پور خراسانی,  طلبه مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون سرباز , ۲۴ آبانماه ۹۴
– بازداشت مولوی عبیدالله بلوچ امام جماعت مسجد روستای یکه توت از توابع شهرستان بهشهر ,۲۵ آذرماه ۹۴
– بازداشت عبدالحمید میر بلوچ زهی , فعال مذهبی , ۷ آذرماه ۹۴
– بازداشت محمد افرا , دانشجوی ترم دوم رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر,۲۰ آذرماه ۹۴
– شهاب دهواری , دانشجوی اتاق عمل , بازداشت شده در زابل سه شنبه ۲۱بهمن ۹۴
_عبدالله بلوچ فرزند شریف از بلوچ های استان گلستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ۱۹ دی ماه ۹۴
_عبدالله بلوچ فرزند مجید از بلوچ های استان گلستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ۱۹ دی ماه ۹۴
_حسین رحمانی ایرندگانی توسط ماموران اطلاعات بازداشت و پس از ۴۰روز بیخری به زندان خاش انتقال داده شد. ۱۰ بهمن ۹۴

 • بازداشت شده های که اسامی آنها مشخص نشده است

–  بازداشت ۲ شهروند بلوچ در درگیری بین مردم سراوان و پلیس بر سر توقیف یک موتور سیکلت (اسامی و مشخصات این شهروندان به دست نیامده است), ۱۷ مهرماه ۱۳۹۴
– بازداشت دستکم ۲۰ نفر از شهروند کریم آباد و محمدان ایرانشهر پس از اعترضاتی که به خشونت کشیده شد – در پی کشته شدن یک راننده خودرو  مظنون به حمل گزوئیل به نام احمد عبدالزهی , در تاریخ ۷ خرداد ۹۴
– بازداشت سه تن از اعضاء گروه انصار الفرقان ,  اداره اطلاعات استان بوشهر در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۴
_رئیس پلیس سیستان و بلوچستان اعلان کرد ۲ نفر را به اتهام دست داشتن در کشتن ماموران پلیس در شهرستان مهرستان دستگیر کرده است. ۵ اسفند ۹۴
#–(بازداشت ۲۱ هزار مهاجر افغانستانی در ظرف ۸ ماه نخست سال ۹۴ طبق گفته مسئولان دولتی استان سیستان و بلوچستان)

 • بازداشت شده های قدیمی که در سال گذشته آزاد شدند

–  آزادی مولوی عبدالغفار نقشبندی نائب امام جمعه شهرستان راسک پس از سه سال و پنج ماه حبس غیر موجه با وثیفه ۵۰۰ میلیونی ۲۷ مهر ۱۳۹۴
–  آزادی ملک محمد آبادیان زندانی سیاسی زندان مرکزی زاهدان که بیش از ۳ سال و نیم در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و زندان مرکزی زاهدان با وقیقه ۵۰۰ میلیونی, ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴
–  آزادی نظام الدین ملازاده پس از سه و نیم سال حبس غیر موجه
–  آزادی عبدالهادی آبادیان پس از سه سال و نیم حبس غیر موجه.
_ آزادی کلیه هم پرونده ای های مولوی نقشبندی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی برای هر کدام.

.     نقض آزادی های فردی و اجتماعی

– ماموران در ایست بازرسی‌های ورودی به شهر زاهدان از ورود برخی از خودروها با پلاک «سایر استان‫‌ها» به خصوص خودروهای حامل روحانیون اهل ‫سنت، به این شهر «ممانعت می‌کنند».  ۰۵ فروردین ۹۴
–        سپاه از ادامه خدمت سربازی عبدالهادی آبادیان زندانی سیاسی بلوچ که حکم زندانی وی توسط دیوان عالی کشور نقض شد ممانعت کرد ۹ اسفند.
– کشف دستگاه های شنود در دفتر مولانا عبدالحمید ۱۷ بهمن
–        پاسگاه مهرستان با برخورد غیر قانونی با واحد بخش صالحی کاسب کار این شهرستان اموال او را برده و علیه او پرونده تشکیل داد.
–        تیر اندازی ماموران به یک پژو ۴۰۵  موجب اعتراض اهالی چابهار شد. ۲۰ اسفند ۹۴
– شاهدان عینی از برخوردهای سلیقه ای در ورودی شهر زاهدان همزمان با مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان خبر داده اند , ۲۶ اردیبهشت ۹۴

 • احضار ، بازجویی و تفتیش

– ماموران امنیتی با یورش به روستاهای نصیر آباد و بندان سرباز پس از محاصره  اقدام به تفتیش منازل تعدادی از ساکنان محل کردند , ۰۸ فروردین ۹۴
– احضار خانواده مولوی مصطفی جنگی زهی, دادستان شهرستان راسک-  تاریخ ۲۴ فروردین ۹۴
– احضار مولوی عبدالمجید شه بخش معروف به “ابو عمار بلوچستانی ” دادگاه ویژه روحانیت مشهد. تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۴ ,
– احضار مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمه اهل سنت شهرستان راسک در تاریخ ۷ تیر ۹۴ , وزارت اطلاعات
_مولوی دوست محمد رئیسی امام جمعه نصیراباد برای چندمین بار به وزارت اطلاعات زاهدان احضار و بازجویی شد. ۲۳دی ماه ۹۴
_ ماموران امنیتی به مدرسه دینی تعلیم الهدی راچیدر بدون اطلاع قبلی و بدون حکم قضایی یورش بردند. ۲۵ دی ۹۴
_ملک محمد آبادیان زندانی سیاسی بلوچ که دیوان عالی کشور حکم زندانی وی را نقض کرده به دادگستری زاهدان نزد قاضی ماه گلی احضار شد. ۱۰ اسفند ۹۴
_جابر آبادیان زندانی سیاسی بلوچ که دیوان عالی کشور حکم زندانی وی را نقض کرده به دادگستری زاهدان نزد قاضی ماه گلی احضار شد. ۱۰ اسفند ۹۴
_گل محمد بلیده ای زندانی سیاسی بلوچ که دیوان عالی کشور حکم زندانی وی را نقض کرده به دادگستری زاهدان نزد قاضی ماه گلی احضار شد. ۱۰ اسفند ۹۴
_نظام الدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ که دیوان عالی کشور حکم زندانی وی را نقض کرده به دادگستری زاهدان نزد قاضی ماه گلی احضار شد. ۱۰ اسفند ۹۴

 • شهروندان بلوچ کشته و زخمی شده توسط ماموران امنیتی

در سال ۱۳۹۴ صرفا  بنابر گزارشهایی که به کمپین فعالین بلوچ رسیده است دستکم ۴۳ نفر کشته و زخمی شده اند. از این تعداد ۳۲ نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شده اند که ۶ تن از آنها زن و کودک هستند.
در سال ۱۳۹۳ بنابر گزارش این سازمان دستکم ۲۲ نفر کشته و زخمی شدند که ۱۵ مورد منجر به مرگ و ۷ مورد زخمی شده بودند.
شلیک به سمت شهروندان بلوچ در استان سیستان و بلوچستان همواره مورد انتقاد نهادهای حقوقی، فعالان مدنی و علمای منطقه بوده است.
ماموران امنیتی با “توجیهاتی” چون “گذرگاه مواد مخدر” نگاه امنیتی به سمت رانندگان دارند و چه بسا “بدون تردد” به سمت خودروهایی که به “ایست” توجه نمی کنند تیراندازی می کنند.
باید توجه داشت کلیه گزارشهایی  که کمپین فعالین بلوچ جمع آوری کرده در هیچ یک از ۴۳ مورد فردی که مورد شلیک ماموران قرار گرفته “مواد مخدر” به همراه نداشته است. و کشته و زخمی شدن کودکان و زنان خود دلیل مبرهنی بر رفتار “بدون ضابطه” ماموران امنیتی در این استان دارد.
این افراد عمدتا بدون دلیل مشخص، مورد هدف گلوله قرار گرفته و ماموران امنیتی پس از قتل پاسخگو نبوده و محل حادثه را ترک کرده اند.
پیگیریهای قضایی قربانیان در هیچ یکی از موارد منجر به نتیجه نشده و ماموران از پوشش های مختلف چون انکار ماجرا و نوشتن گزارش تیراندازی به نفع نیروی انتظامی در مقام محاکمه قرار نگرفته و از یک نوع “مصونیت قضایی” نانوشته بهره برده اند.
لازم به ذکر است که این موارد همه آنچه در این زمینه اتفاق افتاده نیستند بلکه بخاطر سختی ها و پیچیدگی های موجود در امر گزارشگری در استان سیستان و بلوچستان صرفا بخشی از این موارد می باشند.

ذیلا اسامی کشته و زخمی ها درج شده اند:
– نواز درازهی , مرگ بر اثر شلیک ماموران انتظامی پاسگاه جالق سراوان .  ۱ فروردین ۹۴
– مجید فولادی , مرگ بر اثر شلیک مستقیم ماموران سپاه پاسداران مقابل در منزلش در روستای گلیکی منطقه کهیری بخش آهوران نیکشهر , ۲ فروردین ۹۴
– سارا بامری و دختر سه ساله اش سعدیه بامری , زخمی شدن در پی شلیک بی ضابطه ماموران انتظامی به یک کاروان قاچاق مواد مخدر  , ۲۳ فروردین ۹۴
– ولی محمد بلوچ از روستای ریمدان بالا چابهار , کشته شده در اثر شلیک ماموران مرصاد در منطقه نگور چابهار , ۶ اردیبهشت ۹۴
– دینار سنگانی از روستای سنگان , کشته شده در اثر شلیک ماموران مرصاد در منطقه نگور چابهار , ۶ اردیبهشت ۹۴  *در این تیراندازی ۲ شهروند دیگر بلوچ نیز زخمی شدند که اسامی آنها بدست نیامد .
– زخمی شدن یک مادر و فرزندش توسط نیروهای انتظامی در شهرستان زهک در شمال استان سیستان و بلوچستان بر اثر اصابت گلوله , ۷ اردیبهشت ۹۴
– سلیم بلوچ , کشته شده در شلیک مستقیم ماموران امنیتی , ۷ اردیبهشت ۹۴
– شبیر بلوچ زهی , کشته شده در شلیک ماموران سپاه, ۸ اردیبهشت ۹۴
– بلال زردکوهی , کشته شده در شلیک ماموران امنیتی نایگون در اطراف ایرانشهر , ۱۳ اردیبهشت ۹۴
– عبدالباسط آسکانی , زخمی شده بر اثر در اثر شلیک گلوله و پرتاب سنگ توسط ماموران مرصاد , ۱۵ اردیبهشت ۹۴
– احمد عبدالزهی , کشته شده در اثر تیر اندازی ماموران پاسگاه محمدان ایرانشهر, ۲۰ اردیبهشت ۹۴
– سیف الله سلطانپور , کشته شده در اثر شلیک مستقیم ماموران انتظامی چابهار  ,۰۷ تیر ۹۴
– الیاس اسماعیل زهی , کشته شده در اثر تیر اندازی ماموران کالای قاچاق نیروی انتظامی منطقه شگیم  نیکشه, ۲۴ مرداد ۹۴
– داود شه بخش، کشته شده در اثر تیر اندازی ماموران کالای قاچاق نیروی انتظامی منطقه شگیم  نیکشه, ۲۴ مرداد ۹۴
–آرش حیدری زاده , کشته شده غیر عمدی در تیرانداری ماموران نیروی انتظامی میناب به سمت مظنونان به حمل گازوئیل , ۲۵ مرداد ۹۴
– تیمور جهان شاهی , کشته شده غیر عمدی در تیرانداری ماموران نیروی انتظامی میناب به سمت مظنونان به حمل گازوئیل , ۲۵ مرداد ۹۴
– شه بخش گرگیج , کشته شده  در اثر زیر گرفتن عامدانه توسط قایق گلف نیروی دریایی. ۳۱ مرداد ۹۴
– هشت نفر در نزدیک مرز دو کشور ایران و پاکستان و در منطقه جاغی ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه تیر اندازی نیروهای ایرانی کشته شدند. شاه محمد ریگی فرزند دادشاه، ابراهیم گمشادزهی و مبارک(مومد زهی)  براهوی از جمله کولبرانی بودند که در اثر این تیر اندازی کشته شدند.  ۱۷ شهریور ۹۴
– بشارت کلمتی ، کشته شده در منطقه ریمدان دشتیاری با شلیک مستقیم ماموران انتظامی, ۱۶ شهریور۹۴
-عطاء الله دامنی , کشته شده در تیراندازی نیروی انتظامی به وانت سایپا مظنون به حمل گازائیل , ۱۶ شهریور۹۴
– ایمان ارژنگ دانشجوی دانشگاه زابل, کشته شده در تیراندازی نیروی انتظامی به وانت سایپا مظنون به حمل گازائیل , ۱۶ شهریور۹۴
– عابد برفروشان , کشته شده در تیراندازی و شلیک مستقیم ماموران یگان مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در نزدیکی منطقه پیگل خاش،  ۱۸ شهریور ۹۴
– دانش آموز سوم دبستانی یعقوب بندو, زخمی شده غیر عمدی در اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی به یک دستگاه خودرو مظنون به حمل گازوئیل، ۵ مهرماه ۱۳۹۴
– چنگیز شه بخش فرزند یکی از معتمدان طائفه شه بخش در منطقه قلعه بید از توابع بخش کورین زاهدان , توسط ماموران پایگاه بسیج کشته شد، ۹ مهرماه ۱۳۹۴
–  پرویز روشناس (معلم ) , کشته شده در تیر اندازی افراد مسلح ناشناس به ماموران نیروی انتظامی ، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴*
– غلام حسین گرگیج , کشته شده بخاطر معلولیت ناشی از ضرب و شتم شدید ماموران نیروی انتظامی، ۱۸ مهرماه ۱۳۹۴
– زخمی شدن جوان اهل خاش بر اثر شلیک مستقیم پلیس , ۲۱ آبانماه ۹۴* *تیراندازی به دلیل بدون گواهی نامه  رانندگی کردن جوان بوده است .
– ظاهر شه بخش , کشته شده بر اثر شلیک مستقیم ماموران انتظامی , ۹ آبانماه ۶۴
– ایمان امیری ( دانشجوی متاهل ) , کشته شده بر اثر شلیک مستقیم نیروی بسیج ایرانشهر , ۶ آبانماه ۹۴
– رزمخواه دختر دانشجو دانشگاه علمی کاربردی ایرانشهر, زخمی شده  در پی تیراندازی بی ضابطه ماموران نیروی انتظامی , ۴ آذرماه ۹۴*
– راشد دامنی , زخمی شدن در جریان شلیک مستقیم ماموران سپاه , ۲۱ آذرماه ۹۴
–       عبدالقادر پایدار کارمند کشتیرانی زخمی توسط رئیس پاسگاه رمین که عامدانه زیر گرفته شده ۱۷ بهمن ۹۴
–        دادرحمن پایدار شهروند چابهاری زخمی توسط رئیس پاسگاه رمین عادمانه زیرگرفته شده . ۱۷ بهمن.۹۴
–        امین شهنوازی فرزند شادیخوان دانشجوی کارشناسی کامپیوتر با شلیک ماموران سپاه کشته شد. ۱۱ اسفند ۹۴


 • موارد فرهنگی
همه ساله فعالان حوزه های فرهنگی با مشکلات متعددی مواجه می شوند اما به دلایل مختلف منجمله: فشارهای ماموران امنیتی و یا به امید ادامه فعالیت ها نیاز به تعامل دارند که از رسانه ای کردن مشکلات خود دوری می کنند.
در سال گذشته همانند سالهای قبل مردم بلوچ از حق آموزش به زبان مادری خود محروم بوده و برخی از ناشران در استان و برخی از کتابها اجازه حضور در نمایشگاه های استانی و کشوری پیدا نکرده اند.

 • زنان
در مورد امور زنان باید گفت که کلیه فشارهای که در جامعه بلوچستان بر جامعه مدنی وجود دارد را باید در شکلی مضاعف برای حوزه زنان تصور کرد که همین مساله دشواری های دست یابی به موارد نقض حقوق زنان در استان سیستان و بلوچستان را چندین برابر کرده است.

– مرگ یک مادر ۲۳ ساله به نام خیر النساء جدگال و نوزاد به شکل بسیار عجیب با کنده شدن سر نوزاد در اثر خطای فاحش پزشکی در بیمارستان چابهار و تلاش بیمارستان برای سرپوش گذاشتن و عدم پاسخگویی به خانواده, ۱۹ آذر ۹۴
شایان ذکر است که مرگ و میر مادران و فرزندان در استان سیستان و بلوچستان خصوصا در حوزه جنوبی این استان سه برابر متوسط کشوری است که خبر از یک فاجعه بهداشتی در حوزه زنان و زایمان محسوب می شود. هر چند در سال گذشته وعده های مختلفی به مردم با اجرای طرح تحول بهداشتی و درمانی داده شده و نتیجه های مثبتی نیز داشته است، اما تا کنون به دلیل نبود بودجه و عدم اعزام نیروهای متخصص و کمبود پزشک و امکانات درمانی علی الخصوص در روستاها که بیشتر جمعیت استان سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهند این طرح جوابگوی مشکلات مردم نبوده است.

 • سایر موارد از وضعیت جامعه مدنی

– نیروهای یگان ویژه تهران، خراسان و کرمان در دو شهر بندری بلوچ و سنی نشین کرگان و کلاهی اقدام به ایجاد ایست و بازرسی سنگین کردند. این نیروها پس از تبلیغات منفی نسبت به حضور وهابی ها و داعشی ها به این منطقه یورش برده و با برقرار کردن ایست بازرسی های سنیگن در هر چند کیلومتر اقدام به کنترل منطقه کردند که به مدت بیش از ۵ ماه طول کشید. ۰۴ تیر ۹۴
– مولوی دهقان معاون مدرسه دینی عین العلوم گشت خواستار رفع موانع برای برگزاری نمازهای عیدین اهل سنت در کشور شد., ۲۷ تیر۹۴
– خطبای نماز عید اهل سنت در مصلی بزرگ ایرانشهر از وجود برخی از موانع در برگزاری شعائر مذهبی و نماز عید در کلان شهرها انتقاد کردند ,, ۲۸ تیر۹۴
– انتقاد کاشانی نماینده مردم شهرستان زاهدان در نطقی اضطراری و شفاهی  نسبت به  ساخت فیلم‌هایی با مضمون تروریستی در مورد بلوچستان , ۰۲ مرداد ۹۴
– دستکم ۷ تن از ائمه جمعه اهل سنت بلوچ در خطبه های نماز جمعه این هفته نسبت به تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران واکنش نشان داده و از این اقدام به شدت انتقاد کردند , ۱۰ مرداد ۹۴
– یازده سازمان مدافع حقوق بشر با امضای بیانیه ای مشترک تخریب نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک تهران را محکوم کرده و از نهادهای بین المللی و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوقی ایران، خواستند تا به این اقدام حاکمیت واکنش نشان دهد , ۱۲ مرداد ۹۴
– امام جمعه اهل سنت آزاد شهر ضمن یادآوری وظایف هیئت دولت با بیان این مطلب که ” حقوق مادی و معنوی ملت باید رعایت گردد” بر احقاق حقوق همه اقوام ومذاهب،عدم تبعیض و استخدام در تمامی سطوح تأکید نهاد , ۰۶ شهریور۹۴
– شاهدان عینی از برخوردهای سلیقه ای بازداشت های موقت و بازجوی های سرپائی  و ممانعت ها  در ورودی شهر زاهدان نسبت به چهره های مذهبی همزمان با مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان خبر دادند , ۲۶ اردیبهشت۹۴
– مولانا محمدحسین گرگیج با توجه به فرا رسیدن ایام محرم، از مبلغین اعزامی به مناطق سنی نشین و همچنین صدا و سیما خواستند تا به اعتقادات و باورهای اهل سنت احترام بگذارند و سبب بروز درگیری و اختلاف نشوند .
–  امام جمعه گالیکش نسبت به محدودیت ها در برگزاری نمام جمعه و عیدین در تهران انتقاد کرد، ۲ مهرماه ۱۳۹۴
– مولوی محمدگل کرم زهی مدیر مدرسه مخزن العلوم خاش در نماز عید قربان شهرستان خاش از نبود مسجد اهل سنت در تهران انتقاد کرد،
–  مولوی عبدالصمد ساداتی نسبت به انتشار خبری از وی در خبر گزاری رسمی جمهوری انتقاد کرد و این خبر را کذب و خودساخته خوانده و آن را تکذیب کرد, ۸ مهرماه ۱۳۹۴
– خانواده عبدالله براهوی ژند جان باخته در حادثه منا برای برگرداندن جسد به ایران تحت فشار قرار گرفت، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
– تبعید سه نفر از پرسنل بیمارستان خاتم‌النبیاء ایرانشهر ,بیجارزهی مسئول بخش اندوسکوپی بیمارستان خاتم‌الانبیاء شهرستان ایرانشهر در استان سیستان‌وبلوچستان از حکم تبعید خود و دو نفر از همکارانش به شهرستان نیک‌شهر به‌دلیل حمایت از بیماران به گرو گرفته شده این بیمارستان خبر داد، ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴
– تخریب  منازل مسکونی مردم منطقه احمد آباد در حاشیه شهر سراوان توسط ماموران شهرداری با همکاری نیروی انتظامی , ۲۶آبانماه ۹۴
– توقیف خودروی مولوی عبدالمجید شه بخش استاد دارالعلوم مکی زاهدان  توسط کلانتری ۱۹ زاهدان , ۲۳ آبانماه ۹۴
– تحت فشار قرار گرفتن جوانان بلوچ توسط سپاه برای شرکت در جنگ سوریه , ۱۲ آبانماه ۹۴
– انتقاد امام جمعه پشامگ از اعزام جوانان فقیر بلوچ به سوریه  ۱۶ آبانماه ۹۴
– انتقاد مولوی عثمان قلندرزهی امام جمعه مسجد الخلیل شهرستان خاش از اعزام جوانان فقیر بلوچ به سوریه , ۱۲ آبانماه ۹۴
– انتقاد مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان از اعزام جوانان فقیر بلوچ به سوریه , ۱۰ آبانماه ۹۴
– انتقاد مولوی عبدالصمد ساداتی از محرومیت شهرستان سراوان , ۹آبانماه ۹۴
– انتقاد مولوی عبدالسلام ملازاده  امام جمعه مسجد النبی ایرانشهر از اعزام جوانان فقیر بلوچ به سوریه , ۹ آبانماه ۹۴
– انتقاد مولانا گرگیج  امام جمعه آزادشهر از اعزام جوانان فقیر بلوچ به سوریه , ۸ آبانماه ۹۴
– تجمع صدها نفر از شهروندان زرآباد کنارک واقع در جنوب سیستان و بلوچستان در اعتراض نسبت به تعطیلی باجه بانک صادرات این بخش، ۱ آذرماه ۹۴
– مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۱۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان وجود دارد که ۲۱ درصد به‌دلیل فقر خانواده‌ها، ۲۷ درصد به‌دلیل دوری راه‌ها و ۲۹ درصد به دلیل واقع شدن در مناطق صعب العبور از تحصیل بازمانده‌اند. وی اما نگفته چرا با وجود پراکندگی در خراسان میزان تحصیلات پائین نمانده است.۱۱ آذرماه ۹۴
– اعتراض علمای اهل سنت بلوچ نسبت به اعزام روستائیان فقیر بلوچ با وعده پول و تسهیلات به سوریه هشدار دادند.۱۲ آذرماه ۹۴
– به گفته ی محمد رضا ناروئی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان در شهرستان چابهار ۴۰۰ روستا به صورت سقایی و با تانکر آبرسانی می‌شود,۱۵ آذرماه ۹۴
– شانتاژ خبری رسانه های اصولگرایان بر علیه مولانا عبدالحمید در مورد ازدواج فرزندش در اربعین حسینی ,۱۷ آذرماه ۹۴
– در پی ۲۴ روز بی خبری از دو روحانی بازداشت شده اهل سنت سرباز و پاسخگو نبودن ماموران امنیتی ۴۰ نفر از معتمدان سرباز که از ۳۰ روستا منتخب شده بودند جهت پیگیری این موضوع به دیدار فرماندار سرباز رفتند.۲۲ آذرماه ۹۴
_مولوی نقشبندی امام جمعه راسک از حمله ماموران به مدرسه دینی تعلیم الهدی راچیدر انتقاد کرد.
_مولوی گرگیج از جمع آوری بی مورد شناسنامه های مردم ابراز نگرانی کرد ۵ بهمن ماه.


وضعیت اجتماعی، اقتصادی و کارگران

 • وضعیت کار و کارگران
به دلیل بیکاری مزمن در بلوچستان و نبود بسترهای اشتغال زایی و همچنین بخاطر ضعف جامعه مدنی کارگران بلوچ به استان های دیگر کشور چون، اصفهان، یزد، رفسنجان، عسلویه، گلستان و … برای کارگری مهاجرت می کنند که مورد سو استفاده قرار گرفته و با کمترین حقوق و مزایا به کار گرفته می شوند که گزارشهای از این دست سال گذشته توسط خبرگزاری کار ایران در مورد کارگران بلوچ در عسلویه و رفسنجان و … منتشر شد.
ذیلا بخشی از مشکلات کارگران را مرر کنید:

– شماری از کارگران کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر نسبت به تعویق ۳ ماهه برای پرداخت حقوق دست به اعتراض زدند , ۶ تیرماه ۹۴
– مرگ دو کارگر در اثر فروریختگی دیوار در شهرستان خاش , ۸ تیر ۹۴
– زحمی شدن یک کارگر در اثر فروریختگی دیوار در شهرستان خاش , ۸ تیر ۹۴
– نارضایتی کسبه تحریر و پوشاک چابهار از اقدام “غیر معمول” رئیس آموزش و پرورش در تعیین صحافی جزوه دفاتر و کتابها از یک فروشگاه بخصصو در شهر, ۰۸ شهریور ۹۴
– فعالان صنفی کارگری در منطقه عسلویه از ادامه برخوردهای تبعیض آمیز (از جمله حقوق پائین تر و حذف بیمه و سنوات و..) با کارگران بلوچ خبر دادند که پروژه‌های در دست ساخت فازهای ۲۰ و ۲۱منطقه ویژه عسلویه مشغول به کارند , ۱۵ شهریور ۹۴
_ کارگران شرکت تصفیه آب ورسک چابهار به علت دریافت نکردند شش ماه حقوق برای چندمین بار در تاریخ ۱۵ ماه اعتصاب کردند.

 • گزارشهایی از محرومیت های بلوچستان

– نایب رییس شورای اسلامی شهر بنت گفت: خودرو وانت بار حامل ۱۵ دانش آموز دختر بخش بنت شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان واژگون و دانش آموزان مصدوم شدند , ۱۸ فروردین ۹۴
– بخاطر آمار بالای بی شناسنامه ها برنامه ریزی برای ساخت مستندی در مورد فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان شد , ۲۶ فروردین ۹۴
– مادر بار داری از طائفه دهواری که جهت زایمان به بیمارستان رازی شهرستان سراوان مراجعه کرد بخاطر سهل انگاری و کمبود امکانات به همراه نوزادش برای همیشه در جایگاه ابدی آرام گرفت , ۲۷ اردیبهشت ۹۴
– ۲۱ دانش‌آموز بلوچستانی که پشت یک وانت پیکان در حال بازگشت از مدرسه به روستای خود بودند، دچار سانحه شده و ۱۴ نفر به‌شدت مجروح شدند. این موضوع نیز در سریال تصادفات دانش آموزان دبستانی بخاطر کمبود امکانات آموزشی در محل زندگی و پیمودن مسیر های بیش از ۲۰ کیلومتر , ۱۰ اردیبهشت ۹۴
– رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت ۸۰ هزار نفر از جمعیت زاهدان که در حاشیه شهر زندگی می کنند از آب آشامیدنی سالم بی بهره اند , ۱۲ اردیبهشت۹۴
– بروز سه حادثه واژگونی وانت منجر به کشته و زخمی شدن شماری از دانش آموزان شده ؛ یکی از این وانت ها حامل ۲۱ دانش آموز دختر و دیگری ۱۵ دانش آموز بوده است که روزانه آنان را در نبود مینی بوس از شهر به روستاها منتقل می کرده، برخی از ادارات آموزش و پرورش با وانتی ها برای حمل و نقل دانش آموزان قرارداد می بندند که حوادث خونینی را رقم می زند , ۱۵ اردیبهشت ۹۴
– گلایه مردم زرآباد از نبود آب آشامیدنی سالم و تهدید سلامت مردم منطقه , ۰۷ اردیبهشت ۹۴
– دانش آموز دختر نیکشهری که در حادثه چپ کردن خودرو وانت سرویس مدرسه به همراه ۱۴ دختر بچه دیگر از روستای وفا چپ کرده بود از دنیا رفت. نبود سرویس مناسب مدرسه و دوری مدارس از علل این حادثه بودند , ۰۵ اردیبهشت ۹۴
– خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: بالاترین آمار مبتلایان سل در کشور در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد , ۰۲ اردیبهشت ۹۴
– مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان از نظر کمبود فاکتور ۱۳ بیشترین آمار را در جهان دارد , ۰۲ اردیبهشت ۹۴
– معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: حدود یک پنجم کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان از مشکل لاغری، کم وزنی و کوتاه قدی رنج می برند , ۰۱ اردیبهشت ۹۴
– فرماندار نیکشهر گفت: افزون بر ۵۰ روستای این شهرستان با جمعیت بیش از دو هزار نفر فاقد هرگونه ارتباط تلفنی هستند , ۲۶ خرداد ۹۴
– خراب شدن تنها دستگاه سی.تی.اسکن تنها بیمارستان شهرستان چابهار بیماران و مراجعان را سرگردان کرده است. این در حالی است که بیماران برای انجام امور مربوط به سی.تی.اسکن باید راهی زاهدان شوند , ۲۲ خرداد ۹۴
– عضو هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها با اشاره به عدم واگذاری غیرعادلانه امکانات در استان‌های مختلف گفت: در حالی مسئولان در سال‌های گذشته جشن کپرزدایی در استان سیستان و بلوچستان را گرفتند که همچنان تعداد قابل توجهی از بچه‌ها در کلاس‌های بدون سقف درس می‌‌خوانند , ۲۲ خرداد ۹۴
– روستای همت آباد کنارک با وجود جمعیت قابل توجه اما مدرسه ندارد , ۱۷ خرداد ۹۴
– -سیستان و بلوچستان از نظر آزاد راه و بزرگراه فقیر ترین استان کشور است , ۰۴ خرداد ۹۴
– مولوی ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان گفت: ۸۰  درصد مردم سراوان زیر خط فقر زندگی می کنند , ۰۹ خرداد ۹۴
– نخعی مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از وجود ۴۰۰ هزار بی سواد در این استان خبر داد , ۱۱ خرداد ۹۴
– پس از گذشت ۲۷ سال همچنان بیمارستان کنارک ساخته نشده است , ۱۱ خرداد ۹۴
– دکتر سیدحسن هاشمی در کارگروه امنیت غذایی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان در گذشته از لحاظ بهداشتی و درمانی مشکلات زیادی را تجربه کرده، بگونه‌ای که آمار گویای بی‌عدالتی تاریخی در حوزه درمان سیستان و بلوچستان است , ۱۲ خرداد ۹۴
– ۹ روستا بخش مرکزی چابهار  ۴ ماه بی آبی را تحمل کردند و اب کم سهمیه ای  روزانه ۱۵ لیتر به هر خانواده نیز به آنها نرسیده است , ۱۶ خرداد ۹۴
– شماری زیادی از فاقدین شناسنامه در سطح شهرستان نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان خواستار تسریع در صدور سند سجلی شدند، چرا که نداشتن شناسنامه آنها را از حقوق مسلمشان محروم کرده است , ۳۱ خرداد ۹۴
– اهالی روستاهای دزبن، حاجی آباد و چندوکان شهرستان قصرقند بعد از نماز جمعه بخاطر کمبود شدید آب شرب دست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز یک ساعته زدند , ۰۶ تیر ۹۴
– شهردار بندر کنارک گفت: اکثر کوچه خیابان‎های کنارک خاکی است , ۰۹ تیر ۹۴
– ناصر کاشانی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی از وجود بالاترین نرخ بیکاری کشور در استان سیستان و بلوچستان خبر داد , ۱۱ تیر ۹۴
– مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۴۰ هزار یتیم در سطح استان وجود دارد که ۲۸ هزار نفر از آنان کمتر از ۱۸ سال سن دارند , ۱۱ تیر ۹۴
– به علت کمبود آب کشت برنج در بلوچستان رو به نابودی می رود , ۱۸ تیر۹۴
– مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان وبلوچستان: حدود ۳۷ هزار بیسواد مطلق وجود دارد , ۲۷ تیر ۹۴
– استاندار سیستان و بلوچستان گفت: هم اینک بیش از ۴۰۰ روستای استان منابع آبی خود را از دست داده و به لیست آبرسانی سیار با تانکر افزوده شده اند , ۳۰ تیر ۹۴
– فرماندار نیکشهر ،گفت: ۱۹۰ مدرسه با ۷۱۱ کلاس درس این شهرستان غیراستاندارد و در فضای کپری، تخریبی، استیجاری، خشتی گلی، سایه دیوار مدارس و یا در نمازخانه و سالن راهرو مدرسه دایر است , ۱۳ تیر۹۴
– حمیدرضا پشنگ، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس ایران، می‌گوید که تنها نیمی از دانش‌آموزان بلوچ موفق به گرفتن دیپلم می شوند , ۱۳ تیر ۹۴
– حمید رضا پشنگ؛ ۷۰ درصد مردم بلوچستان فقیر اند ,  ۱۳ تیر۹۴
– جان باختن فاطمه روشنی بلوچ کودک ۹ ساله جاسکی به علت زنبور گزیدگی و نبود پادزهر در بیمارستان شهرستان جاسک، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۴
–  دانش‌آموزان خاش از حداقل امکانات مانند «تخته وایت برد، میز و صندلی‌های سالم، سرویس‌های بهداشتی، ساختمان مناسب و فضای ورزشی» محروم هستند، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴
–  به گفته امان الله طوقی مدیر جهاد کشاورزی خاش, پسته این شهرستان به دلیل نبود امکانات و کارگاههای فراوری با آرم رفسنجان صادر می شود، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴
–  محمد مهدی قیامت رئیس انجمن بیهوشی ایران اعلام کرد مرگ مادر باردار جاسکی به علت عدم حضور متخصص بیهوشی بوده است،
–  نتایج پژوهشی که وزارت راه و شهرسازی ایران انجام داده است، نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست فقر مسکن را دارد. نزدیک به دو سوم (۷۳درصد) خانوارهای این استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند.۲۱ آذرماه ۹۴
– به گفته ی معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ۵۶۵۰ نفر فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد. سال گذشته رئیس ثبت احوال استان آمار این افراد را که تعیین تکلیف شده اند ۱۴ هزار نفر عنوان کرد. ۲۸ آذرماه ۹۴
– مرگ سه نوزاد(دو پسر و یک دختر) پس از حدود دو روز کشاکش از میان ۴ قلوهای یک زوج یلوچ به دلیل نبود امکانات در بیمارستان رازی سراوان ,۲۸ آذرماه ۹۴
– استان سیستان و بلوچستان کمترین میزان توسعه از نظر شاخصه فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات ) را در کشور دارا می باشد , ۰۴ مرداد ۹۴
– معاون اجرایی مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان در روز جهانی هپاتیت گفت:  بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود ۷۵ هزار نفر در سیستان و بلوچستان ناقل ویروس هپاتیت B و C که بخش عمده آنان مبتلا به هپاتیت نوع B هستند که رتبه اول در کشور است , ۰۵ مرداد ۹۴
– رییس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان: بخاطر آب آشامیدنی نا سالم ۱۶۴ بیمار مبتلا به مالاریا از ابتدای امسال تاکنون در مناطق مختلف بلوچستان شناسایی شده است , ۰۷ مرداد ۹۴
– استاندار سیستان و بلوچستان: بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز از نبود معلم رنج می‌برند , ۱۱ مرداد ۹۴
– استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده که شش هزار و ۶۰۰ نفر از فرهنگیان در سیستان و بلوچستان متقاضی انتقال هستند که ۸۰ درصد آنان از مناطقی درخواست داده‌اند که به شدت در آنجا مشکل نیرو داریم. و این در حالی است که این استان پائین ترین سطح آموزشی در سطح کشور را داراست , ۱۴ مرداد ۹۴
– مدیرکل ارتباطات و فناوری استانداری سیستان و بلوچستان: ۵۰ درصد روستاهای فاقد زیرساخت‌های مخابراتی کشور در بلوچستان است , ۱۸ مرداد ۹۴
– به گزارش وبگاه سلامت، محمد اسماعیل مطلق مدیر کل جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در همایش “ازدواج و سلامت در جوانان”، اظهار کرد: در استان سیستان و بلوچستان شاهد افزایش مرگ و میر مادر و کودک هستیم که باید بیشتر بر سلامت مادر و کودک توجه کرد , ۲۶ مرداد ۹۴
– مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: اول مهرماه ۶۵۸۴ مدرسه در استان آماده پذیرش دانش‌آموزان این مرز و بوم می‌باشد که علیرغم همه‌ی تمهیدات اندیشیده شده ۱۵۰هزار کودک لازم‌التعلیم ما نمی‌توانند سرکلاس‌های درس حضور پیدا کنند , ۲۸ مرداد ۹۴
– رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش از کم وزنی، کوتاهی قد و سوء تغذیه به عنوان معضلی جدی و تهدید کننده سلامت فردی و اجتماعی ویژه جامعه خاش و سیستان و بلوچستان یاد کرد و افزود: ۱۹ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان گرفتار نا امنی غذایی هستند , ۰۲ شهریور ۹۴
– مرگ علیرضا چاکرزهی مرد ۵۰ساله نیکشهری به سبب نبود پزشک جراح و کمبود امکانات خودروی اورژانش , ۰۵ شهریور
– رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش گفت: سیستان و بلوچستان ناامن ترین استان از نظر کیفیت غذا و تغذیه در کشور است , ۰۶ شهریور ۹۴
– مدیر‌کل بهزیستی سیستان و بلوچستان گفت: شهرستان چابهار بین ۱۹ شهرستان استان پایین‌ترین شاخص‌ها به خصوص شاخص‌های بهداشتی و اجتماعی را دارد , ۰۸ شهریور۹۴

 • گزارش های از مسائل امنیتی و نا امنی در بلوچستان

– قائم مقام وزیر کشور مدعی بازداشت عوامل ترور معلمان در بلوچستان شده است . وی در حالی از بازداشت ۲۰ نفر از اعضای جیش العدل در سراوان خبر می دهد که پیشتر آمار بازداشت شدگان از جیش العدل در سراوان کمتر از این تعداد ذکر شده بود. ۰۹ فروردین ۹۴
– سردار اشتری، از سرعت بخشیدن به برنامه انسداد مرزهای سیستان و بلوچستان خبر داد , ۱۱ فروردین ۹۴
–قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه مدعی شده است یک “تیم تروریستی” منهدم کرده است, ۱۷ فروردین ۹۴
–  معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان در مراسم معارفه مدیر کل جدید امنیتی انتظامی گفت: شش منطقه انتظامی جدید در استان راه اندازی می شود, ۲۱ فروردین ۹۴
– در حالی گزارشهایی از تمدید دوره ماموریت سپاه در تامین امنیت بلوچستان منتشر می شود که خبرگزاری مهر در گزارشی از پیشنهاد استانداری سیستان و بلوچستان به مسئولان کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به بازپسگیری امنیت استان از سپاه و در دست گیری آن توسط استانداری پرده برداشته است, ۰۶ اردیبهشت ۹۴
– روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان بوشهر اعلام کردکه سه تن از اعضای انصار الفرقان را دستگیر کرد ۰۶ اردیبهشت۹۴
– تعدادی از افرادی که مردم محلی از آنها به عنوان “اشرار” و “اشوبگر” یاد کردند به همراهی تعدادی از ماموران وابسته به نیروهای “مرصاد” به روستای ضیایی در حومه بخش بم پشت – سراوان رفته و با تیر اندازی و شکستن درب و پنجره خانه های مردم باعث ایجاد رعب و وحشت اهالی محل شدند, ۱۹ اردیبهشت ۹۴
– فرمانده انتظامی سراوان از شناسایی دو متهم حادثه تیراندازی روز شنبه به دانش آموزان «دبیرستان پسرانه دانشگاه» این شهرستان خبر داد , ۲۰ اردیبهشت ۹۴
– در پی لغو سفر مسئولان کمیسیون امنیت ملی مجلس به سیستان و بلوچستان ، سید باقر حسینی نماینده زابل وعضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با مهر گفت: “واقعه محمدان ایرانشهر و اقدام به موقع بر علیه مخلان امنیت، تاکیدی دوباره بر ضرورت حضور سپاه در ایجاد امنیت سیستان و بلوچستان بود , ۲۴ اردیبهشت ۹۴
– مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از ترور یک معلم به نام عبدالله شهراز (کرمزهی) در نوک‌آباد خاش خبر داد , سه  ۲۹ اردیبهشت ۹۴
– وزیر ایالتی و مرزی پاکستان در دیدار با وزیر کشور ایران ابراز نگرانی ایران از ورود گروه های مسلح از خاک پاکستان به ایران را “بزرگنمایی” دانست , ۰۳ خرداد ۹۴
– در تازه ترین مورد از اظهار دشمنی تندروها با نام “بلوچستان” بلواری که به تازگی در شهر زاهدان به این اسم نامگذاری شده بود، در چندین جا تابلوها رنگ پاشی شده و نام بلوچستان حذف شده است , ۰۴ خرداد ۹۴
– امیر دریادار حبیب‎الله سیاری در جریان بیست و سومین همایش ارگان‎های دریایی گفت: مهمترین ساحل کشور ما  سواحل مکران است، که تنها ۴۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.  ۰۶ خرداد ۹۴
– مولوی طیب ملازهی از نا امنی های شهر ایرانشهر و عدم کنترل آن توسط ماموران انتظامی و امنیتی به شدت انتقاد کرد , ۰۸ خرداد۹۴
– یک سرباز پلیس راه بمپور-ایرانشهر هنگام انجام وظیفه در برجک دیده بانی کشته شد , ۱۷ خرداد۹۴
– علیرضان نخعی از بررسی مجدد ۱۲۰ نفری که در سالهای اخیر در سیستم آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان رد صلاحیت شده اند خبر داد , ۱۸ خرداد ۹۴
– تعدادی از ماموران لباس شخصی در مسیر جالق به سراوان اقدام به شلیک به سمت مسئولان بلندپایه و فعالان مدنی بلوچ کردند , ۲۵ خرداد۹۴
– دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اقرار کرده که وجود سلاح گرم باعث افزایش نا امنی در استان سیستان و بلوچستان شده است , ۰۲ تیر۹۴
– با گذشت چهار ماه و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هنوز نیروهای یگان ویژه تهران، خراسان و کرمان در دو شهر بندری کرگان و کلاهی حضور سنگینی دارند، این ماموران یگان ویژه از اسفند ماه سال ۹۳ با یورش به بندر کرگان و کلاهی که جمعیت آن را بلوچ های اهل سنت تشکیل می دهند اقدام به بستن خور دریایی و کندن خندق دور تا دور این دو شهر و برپایی ده ها ایست و بازرسی در هر ۵۰ متری نموده اند , ۰۴ تیر۹۴
– درگیری میان نیروهای سپاه و جیش العدل در منطقه آسکان و کوهک سراوان , ۰۵ تیر۹۴
– سپاه اعلام کرده که سامانه پرواز شبانه بالگردها برای حفظ امنیت در شب‎ها و رصد هر گونه حرکت در مرزها راه‌اندازی شد , ۱۰ تیر۹۴
– فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از انهدام “یک تیم تروریستی” در منطقه‌ای مرزی میرجاوه  در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است , ۲۰ تیر۹۴
– علمای اهل سنت بخش آشار از وجود نا امنی های چون سرقت و اخاذی با سلاح های گرم و سرد که در یک هفته گذشته روند رو به رشدی داشته است اعتراض کردند , ۲۴ تیر
– مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان گفت: آمار نزاع در این استان طی سه ماهه نخست سال با دو درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود , ۲۶ تیر۹۴
– درگیری خیابانی مسلحانه در خیابان پرستار زاهدان سه کشته برجا گذاشت , ۲۹ تیر۹۴
– یکی از مقام‌های نظامی پاکستان گفته که مرزبانان ایران چهار گلوله خمپاره را به سمت «پنجگور» منطقه مرزی پاکستان در ایالت «بلوچستان» شلیک کرده‌اند , ۳۱ تیر۹۴
– فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: انسداد مرزهای شرقی کشور مهمترین اولویت این نیرو، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور است , ۰۲ مرداد۹۴
– پسر ۹ ساله‌ای که دو ماه قبل در زابل ربوده شده و برای آزادی‌اش ۹۰۰ میلیون تومان باج‌خواهی شده بود، بعد از یک هفته تحمل جراحات شکنجه، در بیمارستان جان خود را از دست داد , ۰۳  مرداد۹۴
– خبرگزاری فارس از کشته شدن یک “مرزبان” در درگیری با “قاچاقچیان مسلح” در مرز سراوان خبر داده است , ۰۸ تیر۹۴
– جمعی از علما، معتمدان و ریش سفیدان به نمایندگی از سوی مردم بخش بزمان در دیدار با بخشدار این بخش خواستار شناسایی و برخورد جدی با عوامل نا امنی در این منطقه شدند , ۰۵ مرداد ۹۴
– در کمتر از یک ماه این دومین بار است که رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بخاطر وجود سلاح گرم ابراز نگرانی می کند و در مورد آن هشدار می دهد , ۰۶ مرداد۹۴
– با گذشت کمتر از دو روز از اقدام شهرداری ایرانشهر مبنی بر نامگذاری خیابان کمربندی شهرستان ایرانشهر به نام “عمر فاروق اعظم رض” گزارش ها حکایت از کندن و برداشتن عامدانه این تابلوها دارد , ۲۱ مرداد ۹۴
– حسین رحیمی در دیدار با فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: نیروی انتظامی با همکاری سپاه اقدامات مشترک خوب و ارزشمندی را در بخش‌های مختلف عملیاتی اجرا کرده و تلاش می‌کنیم با همدلی و هم‌افزایی و گسترش تعاملات، اهداف هر دو سازمان را پیش ببریم , ۲۶ مرداد۹۴
– علی رغم گذشت قریب به ۵۰ روز از مرگ مشکوک دو جوان چابهاری پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات، پزشکی قانونی همچنان جواب را به زمان دیگری موکول می کند , ۲۸ مرداد۹۴
– دو شهروند غیرنظامی به نامهای محمدرضا شریعت پور و صفرعلی جعفری از سیزده ماه پیش توسط یک گروه مسلح از اپوزیسیون بلوچستان گروگان گرفته شده اند , ۱۳ شهریور ۹۴
– علیرغم گذشت یک سال از کشته شدن کارگر بلوچی به نام عبدالله مرادزهی و زخمی شدن همسر وی از ناحیه سر قوه قضائیه اما از پیگیری قضایی این موضوع طفره می رود , ۱۸ شهریور۹۴
– در اثر تیر اندازی ماموران پاسگاه محمدان ایرانشهر و واژگون شدن خودرو، یک شهروند بلوچ به نام احمد عبدالزهی فرزند جعفر و در آتش سوختن وی، مردم محل خشمگین شده و به پاسگاه محمدان حمله کرده و اقدام به سوزاندن خودروهای نیروی انتظامی و شهرداری داخل پاسگاه کردند این درگیری چند ساعت بعد با وارد شدن معتمدان محلی ساکت شد. ۲۰ اردیبهشت ۹۴
– پس از تلاش ماموران نیروی انتظامی برای مصادره خودرو یک شهروند بلوچ ایرانشهری در چهار راه پست این شهر مردم تجمع کرده و این تجمع باعث مشاجره و درگیری بین پلیس و مردم شد که با مداخله معتمدان محلی آرام شد. ۱۵ شهریور ۹۴
– در جریان توقیف یک عدد موتور سیکلت توسط ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان سراوان و مداخله و تجمع مردم این موضوع به خشونت کشیده شد و با وارد شدن نیروهای یگان ویژه و پس از ضرب و شتم و بازداشت ۲ نفر به نام های علی سیدی فرزند محمد ۱۶ ساله و رشید بارانزهی ۲۲ ساله تجمع مردمی را متفرق کردند. ۱۷ مهر ۹۴
– ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات مولا بخش عباس زهی  ۲۵ ساله فرزند خدا بخش و نعیم عباس زهی ۲۳ ساله فرزند دادخداد را بازداشت کردند و کمتر از سه ساعت پس از بازداشت جسد این دو جوان بازداشت شده اهل دشتیاری چابهار را به بیمارستان امام علی چابهار تحویل داده و علت مرگ را “سکته” عنوان کردند. ۱۱ تیر ۹۴
– انفجاری شدید در شهرستان ایرانشهر در مرکز استان سیستان و بلوچستان باعث وحشت مردم شد, ۲۵ مهرماه ۱۳۹۴
–  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان گفت: سرقت مهم‌ترین جرم و آسیب اجتماعی استان سیستان وبلوچستان است، اضافه می کنیم که عواملی چون فقر و بنابر گفته معتمدان و فعالان محلی وجود سلاح گرم طرح بسیج عشائر سپاه پاسداران جزو عوامل افزایش سرقت ها به شمار رفته اند.
–  تاکید نماینده خاش,  ۷۰ درصد مردم سیستان‌و‌بلوچستان زیر خط فقر/ تیر اندازی نیروی انتظامی داخل شهرهیچ توجیهی ندارد
– تاکید علی رضا پشنگ عضو کمیسیون عمران مجلس بر عقب ماندگی سیستان‌و‌بلوچستان از شاخص‌های توسعه‌یافتگی , ۲۴ آبانماه ۹۴
– فروش آزاد گاز در سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود گاز در فصل سرما , ۱۷ آبانماه ۹۴
_ مولوی طیب ملازهی امام جمعه مسجد نور ایرانشهر از مسئولانی که اسلحه را میان اقشار مختلف بلوچ پخش کردند انتقاد کرد. ۱۰ ابان ۹۴
– بیش از ۹۹ درصد از واحدهای تولیدی در پهناور ترین استان کشور در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند، باید گفت که عمده علت روند رکود و تعطیلی بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم همکاری سیستم بانکی در ارائه تسهیلات، افزایش نرخ تورم و مهمتر از همه کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و معوقاتی است که واحدهای تولیدی در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات، هزینه های آب، برق و گاز با آن مواجه هستند, ۱۵ آبانماه ۹۴
– محمد نعیم سنجری , حبس ۱۰۲ روزه در بیمارستان خاتم ایرانشهر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه عمل جراحی ,۶ آبانماه ۹۴
– انتقاد و توصیه مولانا گرگیج به دیوان عدالت کشور در رابطه با مولوی فتحی محمد نقش بندی و همراهانش , ۱آبانماه ۹۴
– گروهبان حامد حاتمی , کشته شده بر اثر انفجار بمب کنار جاده ای در شهر قصر قند , ۲۵ آبانماه ۹۴
– زحمی شدن دو سرباز نیروی انتظامی در اثر انفجار بمب کنار جاده ای , ۱۳ آبانماه ۹۴
– دستگیری افراد ” مامورنما ” که با پوشیدن لباس “ماموران یک ارگان” به دختران در زاهدان تجاوز می کردند, ۳ آبانماه ۹۴
– آسیب زدن به تابلوهای بلوار بلوچستان در زاهدان که بعد از پیگیریهای بسیار مردم بومی نصب شده بوده اند ,۲۲ آبانماه ۹۴
– انتقاد مولوی عبدالصمد ساداتی در خصوص عدم شناسایی قاتلان شیخ علی دهواری و شهید دکتر احمد صیاد بعد از گذشت ۷ سال , ۲۳ آبانماه ۹۴
– درگیری مردم دهستان کاروان زر آباد واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان با ماموران پلیس به دلیل ورود بدون مجوز به منازل مردم برای بخاطر جمع آوری و تخریب ماهواره ها , ۲۳ مهرماه  ۹۴
– سه سرباز در انفجار تله انفجاری کنار جاده ای در نیکشهر استان سیستان و بلوچستان کشته شدند, ۱۸ آذرماه ۹۴
– ماموران انتظامی به همراه یک سرهنگ بازنشسته غیر بومی برای سومین بار در چند سال گذشته با یورش به روستای بل سر چابهار بقایایی خانه های مردم را تخریب کرده و با چند دستگاه ماشین سنگین وسائل مردم روستا را جمع کرده و یک کیلومتر دورتر انداخته اند. این روستا دارای کد و محل سکونت اجدادی روستائیان بود , ۲۷ فروردین۹۴
– ۳۱۴ نفر از شهروندان بلوچ در نامه ای به علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نسبت به تخریب روستای بل سر چابهار ابراز نگرانی کرده و خواستار حل مشکل مردم این روستا شدند , ۳۱ فروردین ۹۴
– معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از جمع آوری انچه از آن به عنوان “مانکن غیر متعارف” خوانده از فروشگاه های استان سیستان و بلوچستان خبر داده است , ۱۶ خرداد ۹۴
– افراد ناشناس با دو دستگاه خورو زانتیا و یک پژو  به سمت یک خودرو تویوتا در نزدیکی پل سرباز آتش گشودند، و سرنشینان تویوتا را با خود بردند,۳ دیماه ۹۴
– کشته شدن عبدالکریم سالارزهی در اثر  شلیک مستقیم ماموران مرصاد, ۴ دیماه ۹۴
– زخمی شدن ابراهیم سالارزهی در اثر شلیک مستقیم ماموران مرصاد, ۴ دیماه ۹۴
– دو مسافر  بلوچ که از ده روز پیشتر بلیط‌های خود را به مقصد بندرعباس گرفته بودند، روز دوشنبه هفتم دی‌ماه و پس از سوار شدن، به دستور رئیس فرودگاه نظامی عمومی چابهار، به اجبار از هواپیما پیاده شده‌اند. آنان گفته‌اند که مسافران نظامی سپاهی جایگزین این شهروندان شده است., ۷ دیماه ۹۴
–        انفجار بمب صوتی که تلفاتی به همراه نداشت ۲۵ بهمن شهرستان سب و سوران را لرزاند
–        دو تن از ماموران انتظامی در درگیری با به گفته آنها اشرار در ایرانشهر کشته شدند ۲ بهمن.
–        به گزارش العربیه ۱۵ دی انفجار دو بمب در شهر جالق و سراوان باعث کشته و زخمی شدن تعدادی شدند
–        مولانا عبدالحمید از قتل های زنجیره ای زاهدان که توسط افراد ناشناس جوانان بلوچ با چاقو کشته می شوند اظهار نگرانی کرد ۲۸ اسفند.
–        پرویز نارویی فرزند خدا نظر ۱۳ ساله در زاهدان با ضرب چاقو کشته شد اواخر اسفند
–        احسان شه بخش از طایفه یارمحمد زهی در زاهدان با ضرب چاقو کشته شد. اواخر اسفند
–        یک جوان بلوچ در که مشخصات او به فعالین بلوچ نرسیده در زاهدان با ضرب چاقو کشته شد. در اواخر اسفند
–        یک جوان دیگر بلوچ در که مشخصات او به فعالین بلوچ نرسیده در زاهدان با ضرب چاقو کشته شد. در اواخر اسفند

.     سایر موارد در سال ۱۳۹۴

– شهروندان بخش ساربوک از توابع شهرستان قصرقند ضمن گلایه از صدور قبض های میلیونی برق خواستار رسیدگی مسئولین به این موضوع شدند , ۰۵ اردیبهشت ۹۴
– مدیرعامل اولین انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی سیستان و بلوچستان گفت: حدود ۱۰ هزار نفر از افراد بالای ۴۰ سال استان سیستان و بلوچستان مبتلا به بیماری گلوکوم یا آب سیاه چشم هستند که بیش از ۷۰ درصد این مبتلایان از بیماری خود بی اطلاعند , ۰۷ اردیبهشت ۹۴
– مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان از افزایش ۱۰ درصدی متوفیات ناشی از حوادث رانندگی در سیستان و بلوچستان سال ۱۳۹۳ خبر داد , ۰۹ اردیبهشت ۹۴
– اعتراض های مردم نسبت به تعرفه برق در شهرستان نیکشهر واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان به امام جمعه این شهر رسید و ایشان از قیمت بالای هزینه برق انتقاد کرد و خواستار کاهش تعرفه سنگین برق شد , ۱۹ اردیبهشت ۹۴
– نامه شهروندان بلوچ به حسن روحانی در مورد وضعیت بد بهداشتی و کمبود متخصص و مرگ و میر مادران و فرزندان در بلوچستان , ۱۹ خرداد ۹۴
– معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از «انتقال» هزار و ۱۶۰ نفر به مراکز درمانی شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون به دلیل طوفان شن و گرد و خاک خبر داد , ۲۵ خرداد ۹۴
– دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: ۱۳۵هزار نفر معتاد در این استان زندگی می کنند که ۸۰درصد به مواد مخدر سنتی و ۲۰درصد به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند , ۲۸ خرداد ۹۴
– غلظت ذرات معلق در هوای استان سیستان و بلوچستان یک هزار و ۵۷۷ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که بیش از ۱۰ برابر حد مجاز در کشور و سه برابر حد بحران است,  ۱۶ تیر ۹۴
– مولانا عبدالحمید: دولت روحانی آنطور که انتظار می‌رفت به وعده‌های خود عمل نکرده است , ۳۱ تیر۹۴

– اخذ وجه از دانش آموزان درمدارس سرباز , ۲۰ آبانماه ۹۴


No comments:

Post a Comment