Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیاد مردانی که «برای جانشان چانه نزدند» ---- وصیت نامه قاضی محمد

ملت مظلوم ، محروم و ستمدیده کورد ! برادران عزیزم ! در اخرین لحظات زندگی در اخرین لحظات زندگی مطالبی را بعنوان نصیحت عرض می کنم . بخاطر خدا دست از دشمنی یکدیگر بردارید ، متحد شوید و به حمایت یکدیگر بر خیزید در برابر دشمن بایستید ، خود را به ثمن بخس به دشمنان نفروشید دشمن تنها برای دستیابی به منافعات خود شما را می خواهد پس از ان شما دیگر تفاله ای بیش نیستید .
دشمنان ملت کورد بسیارند ، ظالمند ، لامروت و بی وجدانند . رمز سر بلندی هر ملتی اتحاد و با هم بودن است ، ازادی یک ملت ، مستلزم پشتیبانی احاد ملت است ملت بدون اتحاد همواره تحت سلطه خواهد بود شما ملت کورد چیزی از ملتهای دیگر کم ندارید ، اتفاقا مردانگی ، غیرت و شجاعت شما بسی بیشتر است . ملتهایی که از بند اسارت رسته اند متحد بوده اند و بس .
شما نیز می توانید با اتحاد و همبستگی زنجیر اسارت پاره کنید حسودی ، خیانت و خود فروشی را کنار بگذارید . دیگر فریب دشمنان رانخورید . دشمن ملت کورد از هر دسته و گروه و رنگ و نژاد ، باز هم دشمن است ، بیرحم است ، وجدان ندارد ، شما را بجان هم می اندازد تا به منافع خود دست یابد ، با وعده های دروغین شما را می فریبد . از اسماعیل اقا شکاک تا جوهر اقا برادرش و حمزه اقا منگور و چندین و چند قهرمان دیگر فریب این ظالمان ملعون را خوردند و نامردانه به شهادت رسیدند . همه انها را با قران و قسم فریب دادند ، اخر اینا کی قران و قسم حالیشان است ، وفا نزد این جماعت کالای بازار است در راه خدا و بخاطر او پشت یکدیگر را خالی نکنید و متحد شود . مطمئن باشید اگر دشمن به شما عسل بدهد ، الوده به زهر است . فریب سوگندهای دروغین ایشان را نخورید . اگر هزار بار هم به قران ، سوگند یاد کنند باز هم هدفی جز نابود یشما ندارند .
در اخرین ساعات زندگی خود ، خدا را شاهد می گیرم که در راه ازادی و بختیاری شما جان و مال خود را فدا نمودم و از هیچ تلاشی فو گذار نکردم . نزد ایشان ، کورد بدون شما جرم است سرو جان و مال و ناموس شما نزد انها حلال است .
انها چون در میدان نبرد نمی توانند رو در روی شما بایستند همواره به حیله روی ما اورند شاه و ایادی او بارها پیغام فرستادند که برای مذاکره اماده هستند و تمایل به مخونریزی ندارند اما من می دانستم اها دروغ می گویند اگر نبود خیانت خود فروشی و فریب خوردگی برخی سران عشایر جمهوری هرگز شکست نمی خورد . وصیت می کنم فرزندانتان را دانش و علم . دانش بیاموزید تا از کاروان بشریت عقب نمانند . دانش سلاح نابود یدشمنان است .
مطمئن باشید اگر به دو اسلحه اتحاد و دانش مسلح شوید ، دشمنان کاری از پیش نخواهند برد شما نباید با مرگ من و برادران و پسر عموهایم ترسی بدل راه دهید هنوز قهرمانان بسیاری باید جان فدا کنند تا درخت ازادی کوردستان به ثمر بنشیند مطمئن هستم پس از ما نیز هستند قهرمانان دیگری که فریب بخورند ، اما امیدوارم مرگ ما درس عبرتی برای تمام مبارزان رهایی کوردستان شود وصیت دیگری برای دلسوزان ملت کورد دارم از خدای بزرگ ، رهایی ملت خود را طلب کنید . شاید از خود بپرسید من چرا پیروز نشدم ؟ در پاسخ باید بگویم بخدا پیروز واقعی من هستم چه نعمتی بالاتر از این که در راه ملت و سرزمینم سر و جان و مال فدا کنم . باور کنید من بارها از خدا خواسته ام اگر قرار است بمیرم بگونه ای جان بسپارم که با روی سرخ در محضز خدا و رسول و ملتم حاصر شوم . چینین مرگی فتح واقعی است .
عزیزانم ! کوردستان ، سرزمین ملت کورد و خانه اوست . هیچکس حق حسادت و بخل ندارد همه در خانه خود ازادند . هر چه از دستتان برمی اید برای رهایی کورد دریغ نکنید .
دیگر نباید بر سر راه کسانی که مسئوولیت بر عهده می گیرند قرار بگیرید از سنگ پرانی دست بردارید و وظایف خود را به نحو احسن به انجام رسانید . مطمئن باشید برادر کورد شما بمداتب از دشمن بیگانه بهتر است من اگر مسئوولیت قبول نمی کردم اکنون دز پای چوبه دار نبودم و دز کنار خانواده خود ایام می گذراندم اما وظیفه من بالاترین هدف من بود . وظیفه خدمنگزاری ملت کورد را برای امر به معروف بر عهده گرفتم و تا پای جان ایستادم . به امید خداوند متعال سرانجام بر دشمنان پیروز خواهیم شد .
1- به خدا و ما جاء من عند الله و پیامبر اکرم (ص) ایمان داشته باشید و وظایف دینی خود را بنحو احسن بجا اورید .
2- اتحاد و همبستگی ، رمز پیروزی است . حسادت و خود فریبی را کنار بگذارید و در پذیرش مسئوولیت و خدمتگزاری با یکدیگر رقابت کنید
3- دانش و اگاهی خود را ارتقا ء دهید تا فریب دشمنان ننخورید
4- هرگز دشمن را دوست مپندارید چرا که او خصم ملت و میهن و دین شماست
5- برای چند روز زندگی در این دنیای فانی خود را مفروشید . تاریخ ثابت نموده است که دشمن به کوچکترین بهانه ای ، مبادرت به کشتار و سرکوب می کند .
6- به یکدیگر خیانت نکنید نه خیانت سیاسی و نه خیانت مالی و جانی و ناموسی . خیانتکار نزد خدا و خلق رو سیاه است و خیانت ، سرانجام به خود او باز می گردد
7- با کسانی که بدون خیانت ، انجام وظیفه می کنند همکاری نمایید خدای نکرده هرگز جاسوس بیگانه نشوید
8- مکانهایی که در وصیت نامه بدانها اشاره نموده ام (مسجد ، مدرسه ، بیمارستان ) متعلق به خود شماست . به بهترین نوع ممکن از ان استفاده کنید
9- از قیام دست برندارید تا از سلطه رهایی یابید . مال دنیا هیچ است ، اگر سرزمینی داشته باشید استقلالی داشته باشید و مال و خاک و میهن شما متعلق به خود شما باشد ، انگاه همه چیز خواهید داشت هم مال هم ثروت ، هم دولت ، هم ابرو و هم میهن .
10- گمان نمی کنم جز حق الله ، حق دیگری برگردن داشته باشم ، با وجود این اگر کسی احساس می کند طلبی از من دارد به وارثان من مراجعه کند .
11- تا دست یه دست یکدیگر ندهید ، فتح میسر نخواهد شد . به یکدیگر ظلم نکنید چون خداوند دشمن ظالمان است .
12- امیدوارم سخنان من را بپذیرید . خداوند شما ر

No comments:

Post a Comment