Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جیش‌العدل: ما آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد


کوردستان میدیا: سخنگوی جیش‌العدل هرگونه ارتباط این سازمان با گروه‌های افراطی در منطقه را رد نمود.

جیش‌العدل یکی از سازمان‌های مسلح در بلوچستان ایران می‌باشد و خود را مدافع حقوق مردم بلوچستان معرفی نموده و در راستای تحقق مطالبات مردم بلوچستان فعالیت می‌کند و این سازمان برای تأمین مطالبات مردم بلوچستان مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته است.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با فعالیت‌های جیش‌العدل و اهداف این سازمان، مصاحبه‌ای با عرفان شهنوازی، سخنگوی جیش‌العدل انجام داده است که عیناً درپی می‌آید: 

کوردستان میدیا: سازمان جیش‌العدل، سازمان خود را چگونه سازمانی معرفی می‌کند؟ سازمانی ملی، مذهبی یا دمکرات؟
عرفان شهنوازی: سازمان جیش‌العدل یک سازمان ملی و مذهبی است و با توجه به عرف منطقه‌ای که وجود دارد و ملت بلوچ ملتی کاملاً مذهبی است، بنابراین با این شاخصه مهم که مورد حمایت مردم بلوچ است ما اساس سازمان را بر پایه ملی مذهبی بنیاد نهادیم و از این منظربدنبال خواست اکثریت ملت خود هستیم.و از نگاه دوم سیستم مذهبی غالب بر کشور یا همان قدرت مطلق مذهبی،ملت ما را مورد ستم و عمداً در تقابل و تضاد قرار داده و کما اینکه هم از نظر مذهبی و هم از نظر ملی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌ایمو اینکه نظریه غالب برای تغییرات کلی در سطح کشور را،ما مبارزات خود را مبارزاتی ملی برای حق تعیین سرنوشت می‌دانیم و جدا از آنچه که اکثریت ملیت‌های در چارچوب جغرافیای ایران خواستار آن هستند نیستیم و معتقدیم که خواست اکثریت که همان بر پایه تقسیم قدرت و ایجاد اقلیم‌های خودمختار هست خواست ملت ماست و اداره امور داخلی برمی‌گردد به اراده و خواست ملت بلوچ که به چه صورت و طی چگونه شرایطی اداره امور سرزمینی خود را تعیین و بدست می‌گیرند.مبارزات ما بر پایه ایجاد یک حکومت خودمختار در بلوچستان می‌باشد،چه ایران نظریه فدرال را بپذیرد و چه مخالفتی با آن صورت گیرد،به هر حال خودمختاری بلوچستان بنیادی‌ترین حق ملت بلوچ و مبارزات ما تا رسیدن به این حق مشروع و قانونی ادامه خواهد داشت.

کوردستان میدیا: آیا وضعیت جامعه بلوچستان از نظر سیاسی و اجتماعی مستعد سازمانی همچون سازمان شما می‌باشد؟
عرفان شهنوازی: جامعه بلوچستان با درک شرایط بحرانی بیش از سه دهه جنایت و ستم جمهوری اسلامی و اینکه راه دومی برای دفع ستم وجود ندارد کاملاً با شرایط سازمان همخوانی دارد و اکثریت قاطع ملت بلوچ از مبارزات ما حمایت می‌کنند.

همانگونه که من عرض کردم ملت بلوچ ملتی ملی مذهبی هستند و از هر دوی این منظر مورد ستم قرار گرفته و از تمامی حقوقین بنیادین و اساسی‌شان محروم و در تبعیض قرار دارند به گونه‌ای که امروز بلوچستان یکی از محروم‌ترین و فراموش شده‌ترین استان‌ها و مناطق کشور محسوب می‌شود و شاخص امید به زندگی در سایه جمهوری اسلامی بسیار پایین است چرا که سیاست جمهوری اسلامی بر پایه نابودی هویت ملی، دین و تاریخ وتجزیه سرزمین است و هیچ‌گونه امیدی به گشایش تا زمانی که تغییرات کلی در سطح ملی و کشور صورت نگیرد وجود ندارد. 

کوردستان میدیا: تبعیضات حکومتی علیه مردم بلوچستان، آیا فقط جنبه مذهبی دارد یا جنبه ملی و سیاسی؟
عرفان شهنوازی: تبعیضات از هر دو منظر هم مذهبی و هم ملی و سیاسی است.به گونه‌ای که از نظر ملی و سیاسی حکومت مرکزی از هر گونه اعطای حقوق و برابری اجتماعی به ملت بلوچ خودداری نموده ولو آن حقوقی که خود در قانون اساسی متضمن آن شده است. 

بلوچستان نمونه بارز یکی از فراموش شده‌ترین مناطق و به عبارتی دیگر محروم‌ترین مناطق است و این محرومیت با تمام ابعادش بر ملت بلوچ تحمیل شده و مهمتر اینکه این تبعضات در دو ملف ملی و مذهبی با توجه به نوع سیستم حکومتی که حاکم برکشور است صورت گرفته و از هرگونه حقوق ملی و مذهبی ملت ما محروم و در تبعیض قرار دارند.متأسفانه همانگونه که همه ما در جریان قرار داریم و سیاست‌های ضدانسانی جمهوری اسلامی را لمس کردیم در رابطه به این گونه سؤالات پاسخی قاطع‌تر و دقیق‌تر از اینکه جمهوری اسلامی ما ملیت‌های مختلف در چارچوب جغرافیای ایران را مورد ستم و تبعیض شدید قرار داده و از هر گونه حقوق بنیادین و اساسی محروممان کرده وجود ندارد،کما اینکه به تفسیر خود حکومت ما ملت‌هایی در ردیف دو و سه و غیر خودی هستیم،وقتی نگاه جمهوری اسلامی به ما ملیت‌های کرد،ترک،ترکمن،بلوچ،عرب و... مذاهب غیرشیعی به این صورت است، این یعنی از هرگونه حقوق ملی و مذهبی در کشور محروم و مورد ستم مضاعف قرار بگیریم و این نظریه خود از هر گونه آبادانی و سرمایه‌گذاری و رشد و شراکت در امور کشوری و استانی مانع شده و مناطق ما بارز محروم ترین،مورد تبعیض قرار گرفته‌ترین و در حاشیه قرار گرفته‌ترین مناطق هستند و برنامه سیاسی و اداری مناطق ما نیز برپایه اداره غیربوم است و بومیان از هر گونه شراکت و سهیم شدن در اداره امور استانی و کشوری و یا استخدام در ادارات و ارگان‌های دولتی محروم و ممنوع هستند و هر گونه فعالیت سیاسی و مدنی در بلوچستان جرم وچنین فعالیت‌هایی به مثابه تشویش اذهان عمومی و مخل امنیت ملی محسوب می‌شود. 

کوردستان میدیا: مبارزات شما در راستای تحقق چه نوع سیستم سیاسی در ایران و بلوچستان می‌باشد؟
عرفان شهنوازی: مبارزات ما در راستای رسیدن به حقوق مشروع و قانونی ملت بلوچ در جغرافیای ایران و حق برابری سیاسی است.ما خواهان یک ایران فدرال بر اساس حق حاکمیت ملی هستیم.ما خواهان ایجاد و پیاده شدن یک سیستم فدرال برای ایران هستیم تا بدین سان همه ملیت‌ها در چارچوب جغرافیای ایران به حق تعیین سرنوشت برسند وبا توجه به تجربه نزدیک به یک قرن استبداد ونادیده پنداری و ظلم آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد.واین اساس خواسته ما ملت بلوچ است.بنابراین با حفظ خاک،زبان،تاریخ و هویت ملی، ملت بلوچ خود را از سایر ملیت‌ها جدا ندانسته و سرنوشت خود را در پیوند با سرنوشت سایر ملیت‌ها می‌داند.و اصلح‌ترین گزینه در یک ایران فدرال رسیدن به حق خودمختاری است.چرا که دیوار خودمختاری در ایران تنها مانعی برای رشد استبداد و دیکتاتوریت است و وقتی تقسیم قدرت صورت گرفت این به معنای عدالت اجتماعی و مسیری به سوی تعالی و پیشرفت همه ملت ایران خواهد بود.و سیستم فدرال تنها نظریه مورد قبول و توافق اکثر ملل و همچنین مانعی برای فروپاشی و تجزیه ایران و مانعی برای رشد دوباره دیکتاتوریت است. 

کوردستان میدیا: آیا ارتباطی با گروه‌های افراطی اسلامی در کشورهای دیگر دارید؟
عرفان شهنوازی: ما هرگونه ارتباط با گروه‌های افراطی در منطقه را رد می‌کنیم.از منظر مذهبی اشتباه نشود ما مسلمان هستیم اما پیرو اسلامی هستیم که بیش از یک میلیارد مسلمان میانه‌رو و معتدل از آن پیروی می‌کنند و از هرگونه افراط ورزی بدور هستیم.ما مسلمانانی معتدل هستیم و اساساً اهدافی را هم که دنبال می‌کنیم در تعارض با خواست افراط گرایان و مورد قبول جامعه و ملت ماست.بنابراین با هرگونه خشونت مخالف و خشونت و افراط را از جانب هر گروه،ملت و مذهبی محکوم می‌کنیم.

کوردستان میدیا: موضع سیاسی شما در مورد مبارزات ملیت‌های دیگر در ایران چیست؟ آیا با کنگره ملیت‌های ایران فدرال آشنایی و ارتباطی دارید؟
عرفان شهنوازی: ما ازهرگونه مبارزه‌ای که برای عدالت خواهی باشد حمایت می‌کنیم و از مبارزات ملیت‌های دیگر همچون ملت برادر کرد،عرب،ترکمن وترک‌ها حمایت می‌کنیم و مبارزات خود را جدا از مبارزات سایر ملل در جغرافیای ایران نمی‌دانیم و مسئله مهمتر اینکه ما ملیت‌ها در چارچوب ایران اشتراکات فراوانی داریم.و این اشتراکات مانع از آن می‌شود که ما خود را از آنان و یا مبارزاتشان جدا بدانیم.همه ما در جهت احقاق حقوق بنیادین و انسانی خویش در تلاش هستیم و اینکه دشمن همه ما مشترک و مهمتر اینکه در کلمه مظلوم ما همه مظلوم هستیم.

بنابراین ما خود را از ملت‌های برادر و دوست که دارای دشمنی مشترکو از منظر فرهنگی و تاریخی به یکدیگر بسیار نزدیک هستیم جدا ندانسته و از مبارزات آنان حمایت می‌کنیم و مبارزه خویش را بخشی از مبارزات ملیت‌های دیگر می‌دانیم.اساساً همه ما برای رهایی تلاش می‌کنیم از جبر و ستم و تبعیض حکومت مرکزی،اهداف و برنامه‌های ما یکی است.بنابراین همدرد و مشترکاً در مسیر درمان هستیم.

در رابطه با کنگره ملیت‌های ایران فدرال ما از مواضع کنگره حمایت و برای همکاری در رابطه با برنامه‌های سیاسی کنگره آمادگی داریم و استقبال می‌کنیم.کما اینکه ما با اکثر احزاب و سازمان‌ها در ارتباط هستیم. 

کوردستان میدیا: مبارزات ملت کرد در کردستان ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با احزاب کرد هماهنگی و ارتباطی دارید؟
عرفان شهنوازی: ما از مبارزات ملت برادر کرد حمایت می‌کنیم وارزیابی نمی‌شود گفت بلکه معتقد هستیم که مبارزات برادران کرد در حد بسیار عالی و شرایط کردستان مستعد و آماده است برای ایجاد یک سیستم خودمختار و انشاالله با توجه به تلاش‌های مستمر و مبارزات سازمان یافته و برنامه‌های سیاسی که احزاب کرد برای آینده کردستان عزیز دارند به زودی پاسخ خواهد داد.اگر شرایط منطقه و شرایط داخلی را مدنظر داشته باشیم هر دوی این شرایط به نفع مبارزات است و با توجه به اینکه سطح آگاهی سیاسی در کردستان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و همچنین ملت کرد خواستار و حامی برنامه‌های سیاسی احزاب کرد هستند ما آینده کردستان را بهتر از حتی آینده بلوچستان می‌دانیم و معتقدیم که ملت کرد می‌تواند زودتر از ملت بلوچ در عرصه مبارزات ملی نتیجه بگیرد. 

کوردستان میدیا: نکته ناگفته‌ای که در سوالات مطرح نشده و مایل به ابراز آن باشید لطف بفرمایید؟
عرفان شهنوازی: نکته‌ای که در رابطه با بحث باید از قلم می‌افتاد نیست اما در رابطه با مبارزات کلی و برنامه سیاسی مشترکی که اکثر قاطع ملیت‌ها دارند در این است که انشاالله در این رابطه حمایت ما ملیت‌های تحت ستم در جغرافیای ایران در سطح بین‌المللی و حزبی نسبت به یکدیگر بیشتر و چون هدف مشترک و دشمن مشترکی داریم نظریه غالب بر همین است که هیچگونه راهی برای جدایی و دوری از یکدیگر نیست و اگر حکومت مرکزی توانسته به ظلم و ستمش بر علیه ما ملل بیفزاید در عدم اشتراک ما در مبارزه بوده و این روزنه ضعف باعث سوء استفاده دشمن و بهره‌گیری از موقعیت بوده است و به لطف خداوند، در طی این سال‌ها هماهنگی‌ها بیشتر و حمایت ما ملل از یکدیگر بهتر و معتقدیم که هر چه هماهنگی و حمایت بین ما ملل تحت ستم بیشتر شود به همان اندازه دشمن مستاصل و ضعیف خواهد گشت.

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/23236

No comments:

Post a Comment