Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

انتقال سه زندانی به قرنطینه زندان مرکزی زاهدانسه زندانی برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صبح امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت ، صادق ریگی و محمد سنجرانی از بند سه و جمشید دهواری از بند هفت زندان مرکزی زاهدان به اتهام “قتل نفس” برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه منتقل شدند.
طی ماه گذشته این چندمین بار است که این سه زندانی برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان منتقل می شوند.
همچنین روز پنچشنبه دوم اردیبهشت جواد سنجی اهل رفسنجان به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده است.

No comments:

Post a Comment