Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

همه حقوق یک ملت مستتر در هویت اوست

بنام الله مقتدر
27/2/1394 شمسی
همه حقوق یک ملت مستتر در هویت اوست
الله مقتدر در قران حکیم میفرماید که من شما انسانها را از یک پدر و مادر خلق کردم و بهشکل اقوام (ملت ها) در آوردم تا یکدیگر را بشناسید. یعنی به هر ملتی یک تشخص و هویت مخصوص بخودش داده ام که توسط دیگر ملت ها شناسائی شود و بهترین ملت ها همان هائی هستند که تقوا و خدا ترسی بیشتری داشته باشند و حقوق ملت های دیگر را به رسمیت بشناسند و رعایت کنند.
در اینجا متوجه می شویم که همه حقوق یک ملت در هویت او مستتر است. اگر هویت یک ملت توسط ملتی دیگر نابود شود تمام حقوق انسانی او همزمان نابود خواهد شد. ملتی که نتواند هویت خدادادی اش را حفظ کند قادر به حفظ وطن یا زیستگاه خود نخواهد شد. وطن هر ملتی منسوب به هویت اوست مانند بلوچستان یعنی وطن مردم بلوچ و کردستان یعنی وطن مردم کرد و انگلستان یعنی وطن مردم انگلیس الی آخر... هر وطنی ملکیت آن ملتی است که بنام او منسوب است و خواست خالق بر این بوده و هست که از دستبرد و تجاوز ملت های دیگر در امان و محفوظ باشد تا یک ملت بتواند در وطن خود راحت و در امنیت زندگی کند و اوست که حق دارد از امکانات سر زمینش برای رفع نیازمندی های خود استفاده کند تا بتواند آسوده و با عزت و خوشبخت زندگی کند. این قانونی است که الله علیم و حکیم برای سعادت انسان ها وضع فرموده است که اگر رعایت شود همه انسان ها بدون درگیری و جنگ و جدال راحت زندگی خواهند کرد و کره زمین تبدیل به یک مدینه فاضله و یا بهشت برین خواهد شد. ولی مستکبرین و شیطان پرستان جهان این قانون سعادت بخش الهی را نادیده گرفته و به منظور ارضای زیاده خواهی و جاه طلبی های خود به سر زمین های اقوام ضعیف تر از خود تجاوز کرده و با نقض این قانون الهی سعادت را از بخش هائی از مردم جهان گرفته اند.
ملت بلوچ هم یکی از همان ملت های هویت باخته است و چون برای خودش به عنوان یک ملت حقی قایل نیست خیلی راحت تحت سلطه ملت بی تقوا و متجاوز فارس در همسایگی خود قرار گرفته و همه چیزش در نابودی است و متاسفانه بی خبر از این حقیقت تاسف بر انگیز است و مشکل در این است که نمی داند عیب کار در کجاست و چون علت را نمی داند تن به قبول این زندگی بی ارزش و حیوانی و سر بزیرانه داده و با افتخار بسیار نوکر و حلقه بگوش دشمن قسم خورده خود شده است.
ما تمام سعی مان اینست که بلوچ هویت باخته بداند که او یک هویت خدادادی دارد و تمام حقوقش در درون این هویت مستتر است و زمانی به حقوق حقه و خدادادی اش میرسد و در امنیت و عافیت و عزت زندگی میکند که خیلی محکم به خود تلقین و تفهیم کند که او یک بلوچ است و بطور جدی باور کند که بلوچ یک ملت است و نام سرزمین این ملت بلوچستان است که بخاطر نادانی او لگد مال عده ای اراذل و اوباش فارس و مزدوران زابلی اش شده است.
ای بلوچ ، تو یک ملتی. در هر سمت و موقعیتی که هستی و در هرجای این کره زمین که به صورت مهاجر و عمله و فعله ، یا تاجر و استاد دانشگاه و یا عالم دین زندگی میکنی نسبت به هویت خدادادی خودت حساس باش تا وطن و سرزمین آباء و اجدادی ات را از دستت نگیرند و جائی راحت برای سکونت خود و نسل های آینده ات داشته باشی وگر نه موجودی بی وطن و خسرالدنیا و الآخرة خواهی شد. ای بلوچ بدان که تو یک ملتی!
خود مختاری حق ملت بلوچ و همه ملیت های تحت ستم در درون مرزهای ایران است. ما برای رسیدن به نظامی فدرالی در ایرانی یکپارچه در حال مبارزه هستیم. لذا از همه آنهائی که از یک پدر و مادر بلوچ به دنیا آمده اند تقاضا داریم به هویت خدادادی خود افتخار کنند و برای رسیدن به حقوق اساسی و انسانی خود بما در نهضت عدالت بلوچستان ایران و سازمان مسلح جیش العدل به پیوندند تا به اتفاق هم این هدف مقدس را جامه عمل به پوشانیم. بدانید که الله مقتدر یاور مظلومین مبارز است ما به مسئولین رژیم حاکم بر ایران اعلام می کنیم که فقط برای رفع مظلومیت از خود در سرزمین خود داریم مبارزه می کنیم و هیچ قصد دیگری نداریم لذا تعقیب و ترور ما از سوی مامورین آن امری کاملا ظالمانه و نقض آشکار حقوق بشر است.
با احترام به همه انسان های منصف و عدالت خواه،
محمد آرمیان
دبیر کل: نهضت عدالت بلوچستان ایران

No comments:

Post a Comment