Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خبر فورى

خبر فورى
چندی است در مناطق بلوچ نشین استان سیستان و بلوچستان انواع و اقسام ظروف پلاستیکی با قیمت 2000 تومان ب فروش میرسد و مردم برای خرید انان ب علت ارزانی هجوم بردند
اما آیا متولیان این امر دلسوز مردم بلوچ بودن یا هدفی دیگر در سر دارند اما متاسفانه خبر میرسد ک فردی اهل کراچی تعداد زیادی از این ظروف را خریده بود و ب کراچی برده بود تعدادی از انها را ب پسر عموی خود ک مسئول آزمایش مواد در آزمایشگاه وزارت صحت شهر کراچی است را داد وی از سر کنجکاوی تصمیم ب آزمایش انها گرفت وی پس از ازمایش ب نتیجه عجیبی پی برد که این ظروف حاوی مواد فوق العاده سمی و بیماری زا هستند و در ترکیب ان موادی نظیر کادمیوم اکسید اتیلن، کلرید وینیل ک باعث نازایی بیش از 85 درصدی در مردان و 62 درصدی در زنان میشود و همچنین این مواد در کودکان باعث کم شدن عمر و فرسوده شدن بافت های بدن میشود
از کلیه کسانی ک این اجناس را خریدند انهارا در دور بیاندازند

No comments:

Post a Comment