Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خانه نشینی احمدی نژاد یا زندان موقت


برخی اطلاعات دریافتی، حاکی از آن است که 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد در سال 1390 ، دروغ بزرگی بوده است که توسط رسانه های حاکمیت ، به مردم گفته شد . احمدی نژاد در آن 11 روز ، به دلیل برکناری وزیر اطلاعات ، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ، در خانه زندانی شده و هیچگونه امکان ملاقات و دیدار را نداشته است
 هر چه که به  پایان دولت احمدی نزاد نزدیک می شویم ،  اخبار واقعی تری  از داخل نظام به بیرون درز می کند. خبرگزاری فارس در بخش زمزمه های خود نوشت:عوامل جریان انحرافی(دولت  ) در جلسات خود اعلام کردند ما یک سی دی قرمز داریم که در آن ناگفته‌ها و افشاگری‌ها فراوانی موجود است؛ اگر این سی دی پخش شود سرنوشت انتخابات عوض می‌شود.امروز هم خبری از داخل  بدستمان رسیده است که ادعا می کند:برخی اطلاعات دریافتی، حاکی از آن است که 11 روز خانه نشینی محمود احمدی نژاد در سال 1390 ، دروغ بزرگی بوده است که توسط رسانه های حاکمیت ، به مردم گفته شد . احمدی نژاد در آن 11 روز ، به دلیل برکناری وزیر اطلاعات ، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ، در خانه زندانی شده و هیچگونه امکان ملاقات و دیدار را نداشته است

بخش: 

http://iranglobal.info/node/19614

No comments:

Post a Comment