Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ملتی در محاصره امنیتی و فقر و تبعیض دلالانی که خون و خاک و منابع ما را سالهاست می بلعند .
محمود بلوچ‎ har lagt till 11 nya foton.
ملتی در محاصره امنیتی و فقر و تبعیض دلالانی که خون و خاک و منابع ما را سالهاست می بلعند .
دو دقیقه با من ای بلوچ
بیاییم و حداقل ای فرزندان بلوچ با خودمان روراست باشیم.
سالهاست که حکومت های شاه و ملا بر گرده بلوچستان سوارند و بلوچ پیاده ،چنان عرصه زندگی را تنگ کرده اند که یاد بردگان گذشته تاریخ بار دیگر در بلوچستان زنده شده است.
بلوچ صاحب ساحل و وسایل اما گرفتار فقر و چنان این فقر نهادینه شده که نمی توان درصدی از صددرصد را جدا کرد تا مقایسه ای بین خوب و بد قرار داد.
انچه بوده و هست دنباله روی از یک سیاست بوده که بلوچستان باید بصورت امنیتی اداره شود و دست بلوچ از تمامی نهادها و ارگانهای نظامی و اداری کوتاه شود و به هیچ عنوان حق تنفس نداشته باشد.باید از تمام حربه و نیرو استفاده کرد تا ملت بلوچ نابود شود.
فراموش نمی کنیم که تعدادی انگشت شمار را از این ملت به بهانه بستن دهان ملت و پیشگیری از انتقاد و اعتراض کلی به کاری نه اجرایی و نه مدیریتی گماشته اند.
چرا که اگر این کار را نمی کردند بالطبع با چالش های فراوانی فرا راه مسیر سیاست نابودی ما قرار می گرفتند.
آنچه را که باید پر واضح دید و بیان کرد تزریق عمدی فقر و تبعیض و به حاشیه راندن است و در کنارش قتل عام به بهانه و انگ های مختلف و از سویی تجدید قوا و افزایش نیروهای نظامی و در کنار آن کنترل تمامی اداره وارگانهای دولتی و خصوصی توسط نظامیان با فرم غیر نظامی و در پوشش اداری.
اگر به بلوچستان از کرانه های شمالی اش سیستان تا کرانه های جنوبی اش دریای مکران بنگریم و شرق و غربش را هم درنوردیم به یک جواب می رسیم چرا تمامی اداره جات و ارگانها خالی از بلوچ است.چرا شرکت های خصوصی و تجاری خالی از سرمایه دار و کارفرمای بلوچ اند.
به نهادهایی چون نهاد اموزش وپرورش بنگریم معدود و معدوداند و انگشت شمار کارمندان این اداره، البته در بخش همان تدریس نه مدیریت و معاونت !از بیش از هزاران کارمند این اداره به ندرت می توان گفت که هزار نیروی کار بلوچ دارد.واضح است به دور افتاده ترین دهکده ها بنگرید نه روستاها آنجا هم معلم و مدیر غیر بومی است.انجا که مسیر تردد با هزاران مشکل روبرو است.
به نهاد جهاد سازندگی و کمیته امداد و ادراه راه و ترابری بنگریم معدود بلوچی در این اداره ها خصوصا در اداره راه و ترابری بیل و کلنگ به دست.به شهردای ها بنگریم همین گونه!
نهادهای نظامی که قطعا صفر است!
ناگفته نماند که به تازگی چند هزار پرسنل بسیجی بصورت روزمزد استخدام کرده نه بصورت رسمی و قانونی و ان هم بنا به شرایط و موقعیت اش تا فشار مدافعین این ملت و سرزمین و ناراضیان به این همه بی عدالتی را توسط عده ای فریب خورده و ناآشنا به واقعیت ها از بین ببرد و بار فشار و خسارات را از خودش بگیرد.و بعدا دیگر بعدنی نیست.
نکته مهم همین جاست که کسی گواهی نمی دهد در بلوچستان از ملت بلوچ که فلان کارمند اداره و یا ارگان دولتی و یا کارمند و کارفرمای نهادهای خصوصی عضو سپاه نیستند!
بلوچ را کجا باید دید در این دریای غیر بومیان .در هر اداره ای چون نمکی برای نمک گیر شدن یکی دو نفر را به کاری گماشته اند تا چون مترسکی بلوچ را از اعتراض به سیاستهای ویرانگر دشمن بترسانند .بله می گویند این تعداد را در این اداره ما استخدام کرده ایم اما کدام تعداد همان تعدادی که نمی توانند از حق ملت دفاع کنند .همان اشخاصی که برای بلوچ و ابادانی بلوچستان گذشتن از هفت خشکی و دریا را به اذهان ملت می دمند.
همان بلوچی که پادوی انان و مترسک بنام ما باشد.
بلوچستان در محاصره فقر و برای هر چهار بلوچ یک پاسبان و پاسبخش تا در این فقر و گریه کودکان گرسنه و نگاه به بی فردایی ها دست از پا خطا نکند و در سکوت باید بمیرد.
اری در بلوچستانی که برای هر یک کیلومترش دو مامور نظامی گماشته اند برای هر دو هزار نفر یک پزشک و برای هر شهری یک بیمارستان که در مجموع بتوان گفت بیمارستان/نه غصاب خانه و ازمایشگاه و بقالی که سرکیسه می کند .با پرسنلی کاراموز و دانش پژوه که تازه باید تجربه علم پزشکی را از تئوری به عملی با جسم و جان بلوچ بی دفاع اموزش ببینند.
ساحل و بنادر و مرز و منابع کانی و معدنی اش که دیگر هیچ....سهم ما از این زندگی هیچ/
دل خوش باید بود که خدا بزرگ است.حتما خدا ظلم را از میان برخواهد داشت پس شما حق ندارید به ظالم و جابر و ستمگر ودیکتاتور و غاصب و قاتل چپ نگاه کنید .چرا که خداوند عادل به او فرصتی داده و چون فرصتش پایان پذیرد بخودی خود این ظلم از بین خواهد رفت.
حال سوال اینجاست که خداوند با کدام اسباب این ظلم و ظالم را از میان برمیدارد.ایا بوسیله ستمگری دیگر یا عادلی عدل گستر!!!!!!!. و ما برای ان فردای پس از این ظلم چه برنامه و هدفی داریم تا اگر ظالمی دیگر مسلط شد چه کنیم و اگر عادلی که بعید به نظر می رسد چه برنامه ای برای همکاری با وی داریم تا مرهم دردهایمان شود.!!!!
اگر به گذشته نزدیک بنگریم ظلم شاهانه را ظالم آخوندانه از بین برد و ظلم با قدرت و سرعت بیشتری ما را در نوردید!!!!!
حال ممکن است ورق فردای پس از این ظلم نیز چنین باشد چه داریم در دست از برگ که بازی کنیم!!!!!
ایا فردا هم باید به انتظار ان باشیم که خداوند فرصت و تاریخ ماندگاری این ظلم را انقضایش را امضا کند و در این میان باید هزاران هزار تن دیگر را از فرزندانمان را فدای سکوت و ندانم کاری کنیم!!!!!
چرا ما باید چوب ندانم کاری خویش را متوجه اقتضای خداوند کنیم !!!!
چرا ما نباید به قول الهی عمل کنیم که می فرماید برای تغییر قدم بردارید و همت کنید و الا تغییری نیست وتقدیر شما بدل نخواهد شد.
چرا نباید به اصل دین عمل کنیم که یک مسلمان ار یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود!!!!
چرا نباید ما برای پیشگیری از فرداهای نامعلوم و امروز گرفتار ستم راه دفاع و تشکیل یک حزب قدرتمند را در پیش نگریم!!!
بیاییم و حداقل ای فرزندان بلوچ با خودمان روراست باشیم.
بیایید و برای نجات از ظلم و ستم امروز و پیشگیری از فرداهای تاریکتر راه مقاومت را در پیش گیریم.بالطبع خودت بهتر می دانی که پایان این نسل و سرزمین ما نیستیم.فرزندانمان نیاز به ارامش و زندگی با سعادت را دارند.
نمی خواهم بحث طولانی شود و تو گلایه مند از من!!!1
بیا که دستان یاریگر من در انتظار پیوستن توست.تا باهم اینده پر امید بلوچ و بلوچستان را بسازیم.
بیا تا باهم راه رسیدن به خودمختاری بلوچستان رابه پیماییم.بلوچستان و بلوچ نیازمند این سنگر است تا چون دژی مستحکم در برابر دشمنانش از بلوچ و بلوچستان حفاظت کند.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment