Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مدفون شدن بخشی از روستاها در سیستان و بلوچستان زیر گرد و خاک


Ahmad Maleki har lagt till 3 nya foton.
لوچستان با بالاگرفتن گرد و غبار, بخش هایی از روستاها در این منطقه در زیر خاک مدفون شده اند.
بنابراین گزارش یک نماینده حکومتی در مجلس رژیم گفت: « با توجه به خشکسالی‌های پیاپی، خشکی دریاچه هامون و طوفان‌های موسمی که در این استان وجود دارد، بر این گردوغبار افزوده شده است. از سویی دیگر وزش طوفان‌های شدید 120 روزه در این استان باعث می‌شود تا ماسه‌های بادی کف دریاچه به هوا پراکنده شوند و میزان غلظت آلودگی را افزایش می‌دهد». وی در ادامه می افزاید : « ماسه‌های بادی باعث مدفون شدن بخشی از روستاهای استان شده و همین امر منجر به مهاجرت مردم منطقه شده است از سویی دیگر هزینه‌های زیادی برای عبور و مرور تحمیل می‌شود و همچنین بیماری‌های متعددی از جمله چشمی و ریوی را برای مردم به همراه داشته است».
سایت حکومتی تابناک 18 تیر

No comments:

Post a Comment