Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ین پسر بچه بلوچ از سر تراشیده اش می توان حدس زد که دانش آموز است. اما چه بسیار کودکان و نوجوانانی در بلوچستان هستند که هرگز وارد مدرسه نشده اند که طبق آمار های رسمی (که همیشه آمارهای واقعی بیشتر اند) 200 هزار نفر از این کودکان بازمانده از تحصیل اند فقط.


این پسر بچه بلوچ از سر تراشیده اش می توان حدس زد که دانش آموز است.
اما چه بسیار کودکان و نوجوانانی در بلوچستان هستند که هرگز وارد مدرسه نشده اند که طبق آمار های رسمی (که همیشه آمارهای واقعی بیشتر اند) 200 هزار نفر از این کودکان بازمانده از تحصیل اند فقط.
و آنهایی که در دبستان درس را کنار می گذارند، و آنها که در راهنمایی کنار می گذارند...بی شمار.
و در این میان حمید رضا پشنگ نماینده خاش و میرجاوه و... اعلام کردند که نیمی از این کودکان هرگز دیپلم نگرفته اند.
آن نیم دیگر هم که دیپلم گرفته اند بخش بزرگی هرگز وارد دانشگاه نشده اند و آنها که دانشگاه رفته و تحصیلشان را تا به لیسانس رسانده اند تعداد زیادی نیستند.... فوق لیسانس و دکترای ما را باید در هر ترم کمتر از انگشتان دست و پا دانست.
به هر دلایلی که باشد، کاری ندارم اما...
عزیزان من؛ نسلی که "علم" نداشته باشد آن هم در عصر "علم" هیچ گاه در هیچ عرصه ای نه پیشرفت می کند و نه مجال پیشرفت داده می شود.
صفتی که خداوند برای نسل های برتر به کار برده، صفت علم است.
کودکی بلوچی که درس نخواند، آینده ای جز گازوئیل کشی نه خودش و نه دیگران برایش تصور نمی کنند.
و آخرش هم با تیر مامور بی تدبیر جسد بیجانش را به خانواده تحویل می دهند.
بیاید در بخش علم و گسترش دانش برای این مردم تلاش کنیم.
نهادهایی که برای گسترش حقوق بشر، تقویت جامعه مدنی، و علم آموزی تلاش می کنند، با شمایم ما نیاز مند ترین نسل برای حمایتیم.
دست این قوم را بگیرید.
پدران و مادران نگوید که در آینده می خواهد چه کاره شود، بگوید درس بخوان که آینده ات ساخته می شود.
علما و روشنفکران؛ مردم را تشویق کنید که به سوی فراگیری علم و دانش بروند.
ای دوست بلوچی که این سخنان را لایک می زنی، از خودت و خانواده ات شروع کن.
ای دوست غیر بلوچی که این پیام را می خوانی، حمایتش
کن.
دست در دست هم دهیم روشنفکرانه و خیرخواهانه یاری رسانی کنیم.

No comments:

Post a Comment