Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آیا می دانستید؛ بنابر آمار سازمان های مدافع حقوق بشر و فعالان بلوچ، در بلوچستان پاکستان بیش از 18 هزار بلوچ پس از زمان روی کار پرویز مشرف تا کنون مفقود الاثر شدند؟ که اجساد بسیاری از این افراد در گورهای دسته جمعی یا در حواشی شهرها و روستاها کشف می شده اند؟!


آیا می دانستید؛ بنابر آمار سازمان های مدافع حقوق بشر و فعالان بلوچ، در بلوچستان پاکستان بیش از 18 هزار بلوچ پس از زمان روی کار پرویز مشرف تا کنون مفقود الاثر شدند؟ که اجساد بسیاری از این افراد در گورهای دسته جمعی یا در حواشی شهرها و روستاها کشف می شده اند؟!
اکنون وضعیت این خانواده ها که از سرنوشت فرزندان خود هیچ خبری ندارند... و مردی در خانه نیست که تکیه گاه کودکان و زنان باشد حال این عکس است.
‫#‏بلوچستان‬
‫#‏بلوچ‬


No comments:

Post a Comment