Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آخوند ها و داعش؛


41 017 visningar
آخوند ها و داعش؛
اوباما که اخیرا به خامنه‌ای نامه داده است این فیلم تکاندهنده را ببیند!

فيلمی تكاندهنده از وحشیگریهای حکومت داعشی "تدبیر و امید" در ايران
نيروهای سركوبگر نقابدار جوانان دستگيرشده را در شهر می چرخانند. آنها را در حضور مردم تحقير كرده و كتک ميزنند و وادار ميكنند صدای گاو و گوسفند از خودشان در بياورند و برگ درختان را بخورند...دژخیمانی كه در ملاعام اين اعمال وحشیانه و غیرانسانی را با جوانان محروم انجام می دهند، ....
يك بانوی ايرانی ميگويد: در همه ی جای دنیا می کوشند هر نوع خشونتی رو از جامعه حذف کنند علت این امر آنست که نشان دادن خشونت آنهم خشونت دولتی در سطح جامعه، مانند شرکت دادن مردم در یک آموزشگاه تولید خشونت است. مردم با دیدن این نوع خشونت ها قبح اشان از اعمال آنها می ریزد و به این نوع خشونت ها به عنوان روشی برای اجرای عدالت و انتقام گیری استفاده می کنند. ممکن است این جوانان جرمی انجام داده باشند، خلاف کار باشند یا هر چیز دیگری! اما براستی این راه برای مقابله با جرم و جنایت جوابگوست! آیا این کارها باعث افزایش امنیت در جامعه می شود یا باعث احساس ناامنی و ...
در حکومتی که قانون و عدالت حکفرما باشه چرا باید پلیس یک مملکت که شهروندان می بایست با دیدن آنها احساس امنیت و اطمینان خاطر کنند با دیدن آنها بترسند و احساس ناامنی و اضطراب کنند؟ سالهاست که این نوع رفتارهای ضد انسانی در سطح جامعه توسط پلیس صورت می گیرد اما نه تنها جرم و جنایت کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده.

No comments:

Post a Comment