Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

7 پارلمانتار عضو حزب کارگران سوسیال دموکرات کشور سوئد که چهار تن از آنها کرد هستند, پیش‌نویسی در مورد حق تعیین‌ سرنوشت کردهای جنوب کردستان بدست خود آنها, به پارلمان ارایه دادند.

7 پارلمانتار سوئدی پیش‌نویسی در مورد جنوب کردستان به پارلمان تقدیم‌کردند
استکهلم 20.11.2014 11:52:06
7 پارلمانتار عضو حزب کارگران سوسیال دموکرات کشور سوئد که چهار تن از آنها کرد هستند, پیش‌نویسی در مورد حق تعیین‌ سرنوشت کردهای جنوب کردستان بدست خود آنها, به پارلمان ارایه دادند.
در این پیش‌نویس آمده که برای عملی‌شدن این امر, باید جامعه بین‌المللی از درخواست کردهای جنوب کردستان برای برگزاری همه‌پرسی پشتیبانی کنند.
شادیه حیدری, روزا گولچو حدین, لاون ردار, سرکان کوسه, لایف نیسمد, ژوهان بوسر و آرن هامدناسا 7 پارلمانتاری هستند که پیش‌نویسی تحت عنوان«ایجاد جهانی عادلانه ممکن است» را به پارلمان سوئد تقدیم کرده‌اند.
این پارلمانتاران بیان کردند که کردها چهارمین خلق بزرگ خاورمیانه هستند. میهن آنها مین کشورهای عراق, سوریه, ترکیه و ایران تقسیم شده است و با جمعیتی 30 الی 40 میلیونی بزرگ‌ترین ملت بدون‌دولت است.

No comments:

Post a Comment