Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ما بلوچها در بلوچستــــــان ایران حق انتخاب اسامی بزرگان ملت بلوچ که قرنها با افتخار و رشادت زندگی کرده اند و در تاریخ بلوچستــــــان اسامی آنها ماندگار شده است رو نداریمما بلوچها در بلوچستــــــان ایران حق انتخاب اسامی بزرگان ملت بلوچ که قرنها با افتخار و رشادت زندگی کرده اند و در تاریخ بلوچستــــــان اسامی آنها ماندگار شده است رو نداریم چونکه در حقیقت آفت نظامهای سلطه گر و دیکتاتور ماب مثل ایران این است که به اقوام تحت سلطه خود هرگز اجازه حق انتخاب از پیشنیه و فرهنگ آنها را نخواهد داد .
چند سالی هست که اسامی همه مردم بلوچ یا عربی یا فارسی یا ... شده است چونکه حاکمیت ایران آگاهانه به بلوچهایی که بخواهند اسامی فرندانشان رو مثلاً بالاچ ، دودا ، براهندگ ، کمبر ، دادشاه و ... بگذارند شناسه هویت ایرانی یا همون شناسنامه (سجل) نخواهد داد.
همه ما و شما مردم بلوچ به نوعی برای انتخاب اسم فرزندانمان با این مشکل و توطئه نظام سلطه گر دست و پنجه نرم کرده ایم و خیلی راحت از حق انتخاب اسم بلوچی صرفنظر و قبول کرده ایم که حکومت ایران حق دارد به ما مردم بلوچ اجازه ندهد اسامی که برگرفته از فرهنگ و تاریخ هزاران ساله ماست رو انتخاب کنیم.
یکی از خصوصیات نظامهای سلطه گر این است که برای فراموشی و بی هویت کردن اقوام تحت سلطه خود با درایت و برنامه ریزی طولانی سعی در پی ایجاد هویت جدیدی برای اقوام خواهد شد که مردم بعد از گذشت سالها و با تولد نسلهای جدید فراموش کنند که از چه تاریخ و فرهنگی آمده اند و مسلماً میدانیم اولین چیزی که ما و شما را نسبت به هویتمان آگاه خواهد کرد اسم و بنیه فرهنگی هست که با خود همراه داریم.
مطمئناً با برنامه ریزی های نظام همه ملت های تحت سلطه ایران با این روند خیلی زود هویت و تاریخ خود رو از دست خواهند داد چونکه نه اسامی ما شباهتی به تاریخ ما ملت ها دارد و نه فرهنگ جدید و القایی ایرانی بودن وافتخار به آن، تاریخ و فرهنگ ماست.
در ایران به اقوام اجازه تدریس به زبان مادری و انتخاب اسم آزادانه داده نمی شود.
بعضی از دوستان بلوچ در نوشته هایشان این نوع ستم رو تنگ نظری و تعصب عده قلیلی در صدر حاکمیت میدانند و فکر میکنند که بقیه صاحبنظران در ایران نسبت به اینکه من و شما بلوچ هستیم و بلوچ خواهیم ماند و به فرهنگ و تاریخ بلوچستــــــان افتخار بکنیم مشکلی ندارند!!! نخیر دوستان عزیز ، به هرکدام از دوستان ایرانی خودتان بگویید که ما بلوچها تاریخی چندین هزار ساله و فرهنگ خودمان رو داریم مطمئناً منکر خواهند شد و در جواب شما خواهند گفت که همه اقوام ایرانی هستند و هیچکسی حق ندارد بگوید بلوچ و یا سایر اقوام غیر ایرانی هستند!؟!؟!؟! در صورتیکه شواهد تاریخی نشان می دهد ما بلوچها قومی غیر ایرانی هستیم و با سندیت تاریخی در 80 سال گذشته و ترسیم مرزهای تصنعی در دوران رضا شاه سرنوشت ما مردم بلوچ و ایرانی ها رو تاکنون با یکدیگر درگیر کرده هست!!!!
اگر دوستانی هستند که فکر میکنند نظام ایران در مقابل حق و حقوق اقوام برای تدریس زبان مادری و انتخاب اسم کوتاه خواهد آمد و این حق داده خواهد شد بسم الله بفرمایید که در دوران اصلاحات و دولت کنونی به اصطلاح تدبیر و امید که کمترین تعصبات در بین این قشر از حاکمان از دیدگاه شما وجود دارد پس چرا چنین حقی با وجود شعارهای تبلیغاتیشان داده نشده است؟؟؟
اکثر دوستان متفق القول بر این عقیده اند که ایدولوژى و اساس حاکمیت نظام برای بقا هیچوقت اجازه نخواهد داد تا اقوام در سایه حاکمیت ایران به تدریس زبان و بازیابی توانایی فرهنگی و تاریخی خود دست بیابند .
در ادبیات سلطه گری شعار مشهود این هست که برای بی هویت کردن اقوام تحت سلطه تنها کافیست زبان آنها رو بگیرید و در پروسه طولانی مدت خود بخود نشانه های بی هویتی در اقوام ظاهر و نظامی متشکل از یک زبان و یک فرهنگ پدیدار و مشکل حق و حقوق خواهی اقوام حل خواهد شد.
منصور بی باک
استهکلم - سوئد
سه شنبه 11 نوامبر

No comments:

Post a Comment