Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

که این همه نیرو در بلوچستان چکار می کنند؟


آیا تا به حال فکر کردید:

که این همه نیرو در بلوچستان چکار می کنند؟
و وظیفه امنیت از چه کسانی را بر عهده دارند؟
امنیت ما یا زابلیها و غیربومیان
این همه نیرو در بلوچستان برای امنیت بلوچ نیاوردند برای امنیت همین غیربومیها و مهره های خودشونه که ازشون حفاظت کنند اگر امنیت برای بلوچ می خواستند قبل از امنیت شکم بلوچ و زندگی اش رو رو براه میکردند.
این نیروها برای امنیت نیروهای کادری و اداری است که بوسیله آنها بلوچستان را در اشغال نگه داشته اند و اداره امور را از دست مردم خارج کرده اند.
طی این هشتاد سال مخل امنیت بلوچستان و ملت بلوچ بوده اند.هیچ گاه برای امنیت بلوچ و بلوچستان کاری صورت نگرفته است.در حقیقت این نیروها جهت سیاست سرکوب و اشغال در بلوچستان می باشند.نیروهای اداری هم از زابلی های کولی و غیربومیان عقده ای تبعیدی دشمنان اصلی ملت بلوچ و موانع پیشرفت در بلوچستان هستند.با اخراج اینها از بلوچستان به یقین و جرات می گویم بلوچستان برای همیشه بلوچستان و مال ملت بلوچ میماند.
اگر این مهره ها اخراج شوند نیروها هم می روند چرا که کاری ندارند و محدود میشوند به داخل ارگانهایشان
هر روز دیگه شاهد این نیستیم که یک نفر به خاطر حرفی و یک مورد جزیی بازداشت و شکنجه و سر از اعدام و حبس های مدت دار سر در بیاره
هم مردم و هم سرزمین ما راحت میشه و هم اینکه اداره امور خود بخود بدست مردم می افته چرا که چاره ای دیگر جزء این نمی ماند.
اينها به راحتي بيرون نخواهند رفت، اين بيرون كردنشان جان فشاني مي خواهد كه من وتو فرزند بلوچ خاك بلوچستان را عزيز تر از جانمان بدانيم اگر به اين اصل رسيديم اونوقت مجبور ميشوند كه خاك بلوچستان را ترك كنند
ولی برای اینکه قدرت و اشراف اطلاعاتی که مهم ترین ابزارشون هست اینها باید بصورت خودجوش از طرف جوانان برداشته شوند و در هر روستا و شهری وقتی اینها برداشته شوند ما به جرات می گوییم 50%جلو رفتیم.
در یک جنگ برداشتن مهره اطلاعاتی از کشتن هزار نفر بهتره
و برای دشمن از دست دادن چنین مهره ای سخت تر از دست دادن هزارتا سربازه.چرا که سرباز کارش حفاظت از این مهرهاست و این مهره ها هستند که نقشه می کشند و به اجرا در می اورند و رفت و امد را کنترل و اداره امور را در دست دارند و بلوچ را بیکار و روانه امور غیرقانونی و در نهایت طعمه مرگ و ترور و اعدام و حبس می گردانند.
شهریاری و سلیمانی ها چرا الان پریشانند !!!!!!!!!!
پس به پریشانی شان بیفزایید و بیفزایید.

No comments:

Post a Comment