پس از تنگ شدن عرصه بر منابع مالی گروه داعش، این گروه تروریستی بازاری برای خرید و فروش زنان اسیر در مکان و روزهای مشخص برپا کرده، تا به این وسیله منابع مالی عملیات خود را تامین کند.
العربیه پیشتر ویدیویی از معامله چند نفر از عناصر داعش درباره خرید و فروش اسیران زن پخش کرده بود.
به تازگی سایت ها شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و تویتر و نیز بسیاری از روزنامه های عراقی سندی را منتشر کردند که در آن قیمت زنان و دختران اسیر بر اساس سن آنها مشخص شده است.
گفته شده که زنان و دختران اسیر در دست گروه داعش که در بازارهای این گروه تروریستی خرید و فروش می شوند، اکثرا مسیحی یا ایزدی هستند.
بر اساس این فهرست، زنان 30 تا 40 سال 60 دلار ، 20 تا 30 سال 85 دلار ، 10 تا 20 سال 125 دلار و یک سال تا 9 سال 170 دلار خرید و فروش می شوند.
این سند که با مهر گروه دولت اسلامی (داعش) به امضا رسیده، هشدار داده که خریداران نمی تواند بیش از سه اسیر زن نزد خود نگه دارند.