Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مخبر کیست وجایگاهش در جامعه واسلام همان منافق است


 • مخبر کیست وجایگاهش در جامعه واسلام همان منافق است


  مخبری

  در سال 86 و طی درگیری های چاه جمال ایرانشهر که تعدادی از نیروهای انتظامی اطلاعات و تعدادی از افراد گروه جند الله کشته شدند

  وزارت اطلاعات اعلام کرد: سربا...زان گمنام امام زمان جزئیات عملیات جند الله را کشف کرده اند.

  در همان زمان با عده ای از دوستان نظریه و فرضیه خودم در مورد فرد یا افرادی که پشت این جریان بوده اند و شواهد هم از آن حکایت می کرد بیان کردم ( اطمینان داشتم) اما مستورش نگه داشتم. و همچنان بخاطر مصالح عمومی پنهانش می گذارم. اما امروز اظهر من الشمس با کنار رفتن پرده ها چهره این خیانت پیشگان (مخبران) هویدا شد.

  بنده جاسوسی (مخبری) در هر سطح و به هر منظوری را از سوی مردم بلوچ محکوم می کنم.

  همین مخبر ها یک و دو بار به ظاهر کار های کم ارزشی برای وزارت اطلاعات انجام داده اند و مثلا به امنیت کشور کمک کرده اند اما نهایتا با فشار ها و گرفتن آتو از انها توسط وزارت ، آنچنان جنایت کارهای از آب در آمده اند که لنگه آنها را در فیلم های سینمایی هالیوودی هم ندیده ایم.

  از تمام ملت بلوچ خواهش می کنم سر به شیادی و خیانت به قوم خود نسپارند. 

  شما را به خدا چرا تیشه به ریشه خود می زنید؟
  همه ما (بلوچ) ها یک بدنیم یک جسم واحدیم چرا دست به دست و چشم به چشم خیانت کند؟!

  کسی که مخبری می کند و خانواده و خاندانی را تباه می کند. آن هم چه بسیار صد سخن از خود می افزاید و جیبهایش را پر از پول می کند، آیا واقعا با وجدان راحتی سر به بالین می گذارد؟!

  چه منطق کثیفی او را وادار به همچنین رذالتی می کند؟!

  مخبری هنوز هم یکی از پست ترین شغل هایی است که تاریخ مردمان غیور بلوچستان شاهدش بوده اند و تا قیامت ننگین ترین شغل باقی خواهد ماند.

  کسانی که در آغاز این راه و بازی کریه هستند هر چه زودتر باز گردند. یا مهاجرت کنند اما تن به زشتی ها نسپارند که همه رفتگان (مانده در کشور) می گویند راه 
  بی بازگشتی است.

No comments:

Post a Comment