Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بازداشت فرزند یکی از روحانیان اهل سنت اعدام شدهجمعه, 02 اسفند 1392

فرزند مولوی یوسف سهرابی ( نکهچی) یکی از روحانیان اهلسنت که اعدام شد، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایرانشهر بازداشت و تا کنون هیچ خبری از وی به خانواده و معتمدین داده نشده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز سه شنبه 29 بهمن 92 احمد سهرابی فرزند مولوی محمد یوسف سهرابی (نکهچی) توسط ماموران وزارت اطلاعات ایرانشهر دستگیر و به مکان نا معلومی منتقل شد.

مولوی محمد یوسف نکهچی روحانی اهل سنت بلوچ در تاریخ 21 فروردین 87 به اتهام همکاری با گروهک معاند نظام در زندان زاهدان اعدام شد. پس از اعدام وی بارها اطرافیان وی به اداره اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

یکی از اقوام احمد سهرابی که نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت:
"روز سه شنبه 29 بهمن هنگامی که احمد سهرابی به همراه تعدادی از دوستانش سوار خورو در حال حرکت به سوی نیکشهر بودند متوجه میشوند یک خودرو پژو آنها را تعقیب میکند . در دو راهی بخش اسپکه به طرف منطقه چانف تغییر مسیر می دهند و ماشین پژو از تعقیب آنها باز می ماند. اما در مسیر چانف و مته سنگ یک دستگاه زانتیا وابسته به ماموران وزارت اطلاعات بدون هیچ هشداری برای متوقف کردن ماشین حامل احمد سهرابی خود را به آن می زند و به راننده و سرنشینان می گوید ما فقط با احمد کار داریم ."

وی در ادامه گفت: "ماموران وزارت اطلاعات چشم های احمد را بسته و با خود می برند و مدارک ماشین را هم می گیرند و از آنها می خواهند برای تحویل گرفتن مدارک به دفتر وزارت اطلاعات ایرانشهر مراجعه کنند."

این منبع همچنین گفت: "از روز سه شنبه که احمد بازداشت شده است تا کنون هیچ خبری از وی نیست و وماموران وزارت اطلاعات هیچ پاسخی به خانواده و معتمدان محل نیم دهند."

HTTP://IMG.IR/MEDIUM/MRY.JPG
بازداشت فرزند یکی از روحانیان اهل سنت اعدام شده ویژگی

جمعه, 02 اسفند 1392
 
فرزند مولوی یوسف سهرابی ( نکهچی) یکی از روحانیان اهلسنت که اعدام شد، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایرانشهر بازداشت و تا کنون هیچ خبری از وی به خانواده و معتمدین داده نشده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز سه شنبه 29 بهمن 92 احمد سهرابی فرزند مولوی محمد یوسف سهرابی (نکهچی) توسط ماموران وزارت اطلاعات ایرانشهر دستگیر و به مکان نا معلومی منتقل شد.

مولوی محمد یوسف نکهچی روحانی اهل سنت بلوچ در تاریخ 21 فروردین 87 به اتهام همکاری با گروهک معاند نظام در زندان زاهدان اعدام شد. پس از اعدام وی بارها اطرافیان وی به اداره اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

یکی از اقوام احمد سهرابی که نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت: 
"روز سه شنبه 29 بهمن  هنگامی که احمد سهرابی به همراه تعدادی  از دوستانش سوار خورو در حال حرکت به سوی نیکشهر  بودند متوجه میشوند یک خودرو پژو  آنها را تعقیب میکند . در دو راهی  بخش اسپکه به طرف منطقه چانف  تغییر مسیر می دهند  و  ماشین پژو از تعقیب آنها باز می ماند. اما در مسیر چانف و مته سنگ یک  دستگاه زانتیا وابسته به ماموران وزارت اطلاعات  بدون هیچ هشداری برای متوقف کردن ماشین حامل احمد سهرابی خود را به آن می زند و به راننده و سرنشینان می گوید ما فقط با احمد کار داریم ."

وی در ادامه گفت: "ماموران وزارت اطلاعات چشم های احمد را بسته و با خود می برند و مدارک ماشین را هم می گیرند و از آنها می خواهند برای تحویل گرفتن مدارک به دفتر وزارت اطلاعات ایرانشهر مراجعه کنند."

 این منبع همچنین گفت: "از روز سه شنبه که احمد بازداشت شده است تا کنون هیچ خبری از وی نیست و وماموران وزارت اطلاعات هیچ پاسخی به خانواده و معتمدان محل نیم دهند."

HTTP://IMG.IR/MEDIUM/MRY.JPG

No comments:

Post a Comment