Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

پیرامون خودسوزی دو شهروند پیرو اهل حق در همدان ائلچین حاتمی

پیروان اهل حق در جاهای مختلف ایران پراکنده هستند وبیشتر در مناطق مختلف آذربایجان و کرمانشاه ساکن هستند. در زمان شاه
پیروان این مذهب از آزادی کامل برخوردار بوده اند ولی با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران پیروان آیین اهل حق دائما تحت فشار بوده اند. ارگان های امنیتی حکومت ایران نظیر سپاه پاسداران، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی بیشتر مواقع از اجرای مراسم و مناسک مذهبی آنان جلوگیری کرده اند و بی حرمتی به این آیین و تحقیر پیروان آن جز سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
سایت های مختلف خبری و حقوق بشری از خود سوزی دو نفر از شهروندان پیرو اهل حق در مقابل فرمانداری شهر همدان در 14 و 15 خرداد مصادف با 4 و 5 ژوئن 2013 خبر دادند.
سایت کردپا و هرانا هویت افراد مذکور را کرد نامیده اند و این مسئله با اعتراض نزدیکان یکی ازاین قربانیان مواجه گردیده و طی تماسی با هراز از ترک بودن هویت یکی از این افراد بنام حسن رضوی  که اقدام به خودسوزی کرده است خبر داده اند.
حسن رضوی شهروند ترک پیرو اهل حق ساکن همدان در روز 04 ژوئن 2013 در اعتراض به تراشیدن سبیل یکی از همکیشانش بنام کیومرث تمناک توسط مسولین زندان همدان در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشید. بنابر آخرین خبرها نامبرده  با 60 درصد سوختگی در یکی از بیمارستانهای تهران تحت تدابیر امنیتی بستری است. بصورتیکه حتی خانواده اش تا کنون موفق به ملاقات نامبرده نشده اند.
در تاریخ 05 ژوئن 2013  نیز یکی دیگر از پیروان اهل حق با هوبت کردی بنام نیکمرد طاهری ساکن صحنه کرمانشاه در ادامه اعتراض به توهین و هتک حرمت مسئولین زندان همدان به یکی از همکیشانش بنام کیومرث تمناک مبنی بر تراشیدن سبیل نامبرده که به اجبار و توسط ۵ نفر از نیروهای امنیتی زندان انجام گرفت، در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشید. نامبرده قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت.
لازم به ذکر است پیکر نیکمرد طاهری روز پنج شنبه 06 ژوئن خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی همدان به شهر صحنه انتقال و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد و به خانواده اش تحویل داده نشده است.
همچنین تعدادی از بزرگان شهر صحنه شب گذشته به اداره اطلاعات فراخوانده شده و در جهت کنترل خشم مردم تهدید شده بودند.تشییع کنندگان  حدود 2 ساعت در برابر فرمانداری صحنه به نشانه اعتراض  تحصن کردند که متاسفانه هیچیک از مسئولین حاضر به پاسخگویی نشده و  تحصن فوق با فشار نیروهای امنیتی  پایان یافت. تعدادی از تحصن کنندگان تهدید کردند که درصورت عدم پاسخگویی مسئولین و مجازات مسببین حادثه، اعتراضات خود را با به آتش کشیدن خود ادامه خواهند داد.
مهدی رحمانی از پیروان اهل حق به جرم فیلم برداری از خودسوزی یکی از هم کیشان خود در برابر فرمانداری همدان، بازداشت شد. مهدی رحمانی  از پیروان اهل حق که در زمان خودسوزی نیکمرد طاهری  در برابر فرمانداری همدان، در اعتراض به اهانت مسئولین زندان همدان از خودسوزی فیلمبرداری کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  خبری از سرنوشت وی در دسترس نیست.
لازم بذکر است سبیل در آیین اهل حق مقدس بوده و اکثر مردان پیرو این آئین دارای سبیل بوده و تعرض به سبیل مردان در این آیین تعرض به مقدسات این اقلیت مذهبی محسوب می شود.
پیروان اهل حق در جاهای مختلف ایران پراکنده هستند وبیشتر در مناطق مختلف آذربایجان و کرمانشاه ساکن هستند. در زمان شاه پیروان این مذهب از آزادی کامل برخوردار بوده اند ولی با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران پیروان آیین اهل حق دائما تحت فشار بوده اند. ارگان های امنیتی حکومت ایران نظیر سپاه پاسداران، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی بیشتر مواقع از اجرای مراسم و مناسک مذهبی آنان جلوگیری کرده اند و بی حرمتی به این آیین و تحقیر پیروان آن جز سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
یونس آقایان زندانی عقیدتی پیرو اهل حق که در اعتراض به هتک حرمت نیروی انتظامی به این آیین در سال 2004 با ماموران نیروی انتظامی درگیر شده و به اعدام محکوم شده است. این زندانی عقیدتی از زمان دستگیری و بازداشت تا حالا در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد.
اقدامات حکومت ایران مغایر با اعلامیه ها و میثاق های حقوق بشری می باشد. مهم هویت ملی و قومی افراد نبوده که سایت های کردی اقدام به مصادره هویت این قربانیان کرده اند، بلکه آنچه اهمیت دارد حقوق انسانی افراد است که توسط حکومت ایران ضایع می شود .
اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوبه سال 1948 :
ماده ی 18-هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب ،دین، و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎصﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﺖهﺎي ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ مصوبه مورخه 18 دسامبر 1992 :
 ماده 1: کشورها ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و هﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ، ﻓﺮهﻨﮕﻲ، دﻳﻨﻲ و زﺑﺎﻧﻲ اﻗﻠﻴﺖهﺎ در ﺳﺮزﻣﻴﻦهﺎي ﺧـﻮد ﺣﻤﺎﻳـﺖ و اﻳﺠـﺎد ﺷـﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي اﻳﻦ هویت ﺗﺸﻮﻳﻖ کنند.
اعلامیه در باره محو همه اشکال تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد مصوبه  مورخه 25 نوامبر 1981 :
ماده دوم
1 – هیچ کس نمی تواند به خاطر مذهب یا عقیده اش از طرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار گیرد.
2 – در اهداف اعلامیه‌ حاضر، مراد از اصطلاح‌های «نا رواداری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده» هر نوع تمایز، طرد، رجحان دادن یا تحدید مبتنی بر مذهب یا عقیده است که هدف یا نتیجۀ آن ابطال یا محدود ساختن به رسمیت شناختن، بهره‌مند شدن یا کاربرد حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی بر اساس برابری است.
حکومت اسلامی ایران تا حالا به هیچ کدام از این قوانین بین المللی پایبند نبوده و تا کنون اشکال مختلف تبعیض را نسبت به سایر مذهب و ادیان در مقابل مذهب شیعه روا داشته و پیروان آنان را تحت فشار، آزار و تعقیب قرار داده است.

منبع: 

سایت فعالین حقوق بشر آذربایجان

No comments:

Post a Comment